Sat 27 Rb2 1437 - 6 February 2016
10227
Hukum Memperindah Hidung Agar Tidak Diejek Orang
Bolehkah melakukan operasi untuk mengecilkan bentuk hidung agar tidak mendapat ejekan yang memalukan?


Al-Hamdulillah, saya telah menanyakan masalah ini kepada Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menjawab:
Saya berpendapat tidak ada lrangan yang mengharamkan perbuatan tersebut. Tidaklah ada larangan melakukannya jika memungkinkan. Wallahu a'lam.
Islam Tanya & Jawab
Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajid