Sun 16 Saf 1437 - 29 November 2015
10227
Hukum Memperindah Hidung Agar Tidak Diejek Orang
Bolehkah melakukan operasi untuk mengecilkan bentuk hidung agar tidak mendapat ejekan yang memalukan?


Al-Hamdulillah, saya telah menanyakan masalah ini kepada Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menjawab:
Saya berpendapat tidak ada lrangan yang mengharamkan perbuatan tersebut. Tidaklah ada larangan melakukannya jika memungkinkan. Wallahu a'lam.
Islam Tanya & Jawab
Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajid