Sun 5 Jm1 1437 - 14 February 2016
106457
Apakah (Dibolehkan) Membari Makan Kepada Non Muslim Dalam Fidyah Puasa
Orang sakit diwajibkan memberi makan, apakah dibolehkan dia memberikan makanan kepada non Islam karena dia bertempat tinggal di Negara non Islam


Alhamdulillah

Kalau seseorang berada di Negara non Islam, dan diwajibkan dia memberian makan. Kalau di Negara ini ada orang Islam yang patut dikasih, maka diberikan makan kepadanya. Kalau tidak ada, maka disalurkan ke Negara Islam yang penduduknya membutuhkan makanan ini.

Wallahu a’lam. Selesai .

Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin, Fatawa As-Siyam, (112)