Fri 3 Jm1 1437 - 12 February 2016
112057
Zakat Fitrah Bagi Orang Yang Masuk Islam Di Akhir Bulan Ramadhan
Sekiranya seseorang baru masuk Islam di akhir bulan Ramadhan, apakah ia wajib membayar zakat fitrah?


Alhamdulillah

Ya, ia wajib membayar zakat fitrah, sebab ia sudah muslim. Di dalam hadis Ibnu Umar dinyatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama mewajibkan zakat fitrah berupa satu sha’ kurma atau gandum atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak, anak kecil maupun orang dewasa.

Syeikh Ibnu Utsaimin