Thu 14 Jm1 1436 - 5 March 2015
129935
TIDAK MENGAPA BAGI ORANG PUASA MEMPERGUNAKAN MINYAK ATAU KREM UNTUK (PENYAKIT) BAWASIR
Apakah penggunaan minyak atau krem untuk (penyakit) bawasir baik di dalam atau diluar pada bulan Ramadan itu membatalkan (puasa) dan harus diqado’?


Alhamdulillah.

Penggunaan krem atau minyak untuk (penyakit) bawasir tidak berpengaruh terhadap puasa. Wabillahi taufiq shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi  kita Muhammad, keluarga dan para shahabatnya.” Selesai

Al-Lajnah Ad-Daimah Lilbukhuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta’

Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, Syekh Abdullah Gudyan, Syekh Bakr Abu Zaid.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, kumpulan kedua, 9/211