Tue 30 Rb2 1437 - 9 February 2016
27015
Apakah Ada Doa Ketika Mengeluarkan Zakat Fitrah?
Apakah ada ucapan tertentu yang diucapkan ketika mengeluarkan zakat fitrah. Dan apakah itu?


Alhamdulillah

Kami tidak mengetahui doa tertentu yang diucapkan ketika mengeluarkan zakat fitrah.

Wabillahit taufik.

Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Bukhuts AL-Ilmiyah Wal Ifta’