Tue 11 Jm2 1436 - 31 March 2015
486
PERAYAAN KEAGAMAAN
Mohon dijelaskan tentang perayaan-perayaan keagamaan dalam Islam


Al-Hamdulillah

Kami kaum muslimin tidak memiliki hari raya selain dua hari raya; Idul Fitri setelah Ramadan dan Idul Adha pada musim haji. Kita tampakkan pada hari itu kebahagiaan, ucapan selamat dan melapangkan rezki kepada keluarga. Yang lebih penting dari itu adalah berzikir kepada Allah dengan takbir, tahlil, shalat Id. Kita tidak memiliki perayaan-perayaan pada hari-hari tertentu dalam setahun, kecuali dua hari Id tersebut.

Memang ada moment yang menggembirakan yang diajarkan syariat, seperti pernikahan, aqiqah anak yang baru dilahirhkan, akan tetapi hal itu tidak terkait dengan hari tertentu dalam setahun, akan tetapi dilaksanakan sesuai kejadiannya dalam kehidupan setiap muslim.

Soal Jawab Tentang Islam