Sun 28 Rb2 1437 - 7 February 2016

1 Benarkah Pendapat Yang Mengatakan Wajibnya Berbuka Bagi Orang Yang Sakit Dan Musafir Serta Tidak Sah Puasa Dari Keduanya?. 129948
2 Orang Safar, Yakin Besok Akan Sampai. Apakah Dia Diperbolehkan Berbuka?. 36721
3 Kapan Diharamkan Berbuka Bagi Musafir?. 50758
4 Berbuka Di Hari Seseorang Berniat Pulang Ke Negerinya. 38933
5 Bolehkah Mengqashar Shalat Dan Makan Sebelum Musafir Keluar Dari Rumahnya?. 69816
6 Mana Yang Lebih Utama, Puasa Atau Berbuka Dalam Safar?. 20165
7 Jika Datang Dari Safar, Seseorang Tidak Harus Berpuasa Di Hari Kedatangannya. 49008
8 BERBUKANYA ORANG UMROH DI BULAN RAMADAN KETIKA DATANG DARU TEMPAT YANG JAUH. 128673
9 SAFAR SELAMA SEPULUH HARI, APAKAH MENDAPATKAN RUKHSAH SAFAR?. 37639
10 Makna Hadits,“Bukan merupakan suatu kebaikan, berpuasa dalam safar”. 12481
11 APAKAH DIWAJIBKAN BERPUASA KEPADA MEREKA? DAN APAKAH DIHARUSKAN MENGQADHANYA?. 65635
12 HUKUM BERBUKA BAGI PARA PILOT PESAWAT PEMANTAU. 129788
13 Pergi Ke luar Negeri Selama Tiga Bulan, Apakah Diharuskan Berpuasa Ramadan?. 105443
14 Uzur (Alasan) Dibolehkannya Berbuka Puasa pada Bulan Ramadhan. 23296
15 Menggauli Isteri (jima') Di Siang Hari Bulan Ramadan Dalam Keadaan Safar, Maka Tidak Ada Kewajiban Apa-apa Baginya. 50256
16 Batasan Safar Yang Dibolehkan Untuk Berbuka dan Mengqasar (shalat). 38079
17 Apakah Orang Yang Safar boleh Berbuka Untuk Menguatkan Stamina Saat Umrah?. 106458
18 Bagaimana Awak Pesawat Terbang Berpuasa?. 37717
19 Puasanya Sopir Yang Selalu Bepergian. 128883
20 Niat Tidak Berpuasa Karena Esok Akan Pergi, Namun Tidak Jadi Pergi. 66086