Sat 5 Shb 1436 - 23 May 2015

1 Bolehkah Mengqashar Shalat Dan Makan Sebelum Musafir Keluar Dari Rumahnya?. 69816
2 Mana Yang Lebih Utama, Puasa Atau Berbuka Dalam Safar?. 20165
3 Jika Datang Dari Safar, Seseorang Tidak Harus Berpuasa Di Hari Kedatangannya. 49008
4 BERBUKANYA ORANG UMROH DI BULAN RAMADAN KETIKA DATANG DARU TEMPAT YANG JAUH. 128673
5 SAFAR SELAMA SEPULUH HARI, APAKAH MENDAPATKAN RUKHSAH SAFAR?. 37639
6 Makna Hadits,“Bukan merupakan suatu kebaikan, berpuasa dalam safar”. 12481
7 APAKAH DIWAJIBKAN BERPUASA KEPADA MEREKA? DAN APAKAH DIHARUSKAN MENGQADHANYA?. 65635
8 HUKUM BERBUKA BAGI PARA PILOT PESAWAT PEMANTAU. 129788
9 Pergi Ke luar Negeri Selama Tiga Bulan, Apakah Diharuskan Berpuasa Ramadan?. 105443
10 Uzur (Alasan) Dibolehkannya Berbuka Puasa pada Bulan Ramadhan. 23296
11 Menggauli Isteri (jima') Di Siang Hari Bulan Ramadan Dalam Keadaan Safar, Maka Tidak Ada Kewajiban Apa-apa Baginya. 50256
12 Batasan Safar Yang Dibolehkan Untuk Berbuka dan Mengqasar (shalat). 38079
13 Apakah Orang Yang Safar boleh Berbuka Untuk Menguatkan Stamina Saat Umrah?. 106458
14 Bagaimana Awak Pesawat Terbang Berpuasa?. 37717
15 Puasanya Sopir Yang Selalu Bepergian. 128883
16 Niat Tidak Berpuasa Karena Esok Akan Pergi, Namun Tidak Jadi Pergi. 66086
17 Akan Bepergian Ke Negara Lain Dan Kembali Lagi Pada Hari Yang Sama, Apakah Diperbolehkan Berbuka?. 65629
18 Sering Melakukan Safar Untuk Mencari Rezki, Apakah Dia Berbuka Di Bulan Ramadan?. 27027
19 Seseorang Yang Pindah Ke Negeri Lain Di Pertengahan Bulan Ramadhan. 1277