Sun 28 Rb2 1437 - 7 February 2016

1 APAKAH ADA (HADITS) BAHWA ORANG YANG TIDAK MEMBACA AL-QUR’AN KURANG DARI SEBULAN AKAN DICATAT SEBAGAI GOLONGAN ORANG MUNAFIK?. 147067
2 Kedudukan Hadits ‘Tidak (sah) I’tikad Kecuali Di Tiga Masjid'. 81134
3 Mengapa Tidak Kita Sebutkan Pernyataan Shahih Dari Syekh Al-Albany Dalam Masalah Keutamaan Nisfhu Sya’ban?. 140084
4 Apakah Benar Bahwa Nabi Shallallahu alaihi Wa Sallam Mengumpulkan Puasa Sunah Untuk Diqadha Pada Bulan Sya’ban. 155483
5 Hadits اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ Adalah Hadits Lemah, Tidak Shahih. 202017
6 Hadits Panjang Namun Dusta Tentang Kisah Kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam. 100100
7 Hadits Palsu Dalam Masalah Shalat Dua Rakaat Setiap Hari Kamis Di Bulan Sya’ban. 154397
8 Satu Hadits Yang Tidak Ada Dasarnya Meriwayatkan Tentang Fadhilah Beberapa Surat Dalam Al Qur’an. 82800
9 HADITS ‘SEBUTLAH ORANG FAJIR DENGAN APA ADANYA’. 149109
10 Bukan Termasuk Sunnah Membaca Surat al Qadr Setelah Wudhu’. 154028
11 APAKAH DIBOLEHKAN BERPUASA PADA HARI PERTENGAHAN (NISHFU) SYA’BAN MESKIPUN HADITSNYA LEMAH?. 49675
12 Apakah Kisah Nabi sallallahu’alaihi wa sallam Yang Menghisap Dengan Mulut Darah Usamah Menunjukkan Tidak Najisnya Darah?. 180990
13 APAKAH TERDAPAT HADITS TENTANG LARANGAN MENJEMUR PAKAIAN ANAK-ANAK DAN BAYI SETELAH MATAHARI TERBENAM?. 146797
14 HADITS BERJUDUL 'PELAJARAN CINTA' TIDAK TERDAPAT SAMA SEKALI DALAM KITAB HADITS YANG DIAKUI. 128799
15 Bacaan Surat Yasin Pada Pagi Dan Petang Hari. 135081
16 HADITS TENTANG MEMBUJANG SEMUANYA BATIL. 96977
17 HADITS "DIDIKLAH DALAM (SETIAP) TUJUH (TAHUN)" TIDAK ADA DALAM KUTUBUSSITAH (KITAB HADITS YANG ENAM). 145946
18 AL-MAQAM AL-MAHMUD ADALAH SYAFAAT BUKAN TEMPAT DUDUK NABI SALLALLAHU’ALAIHI WA SALLAM DI ATAS ARSY. 154636
19 HADITS ‘TIDAK ADA WISATA DALAM ISLAM’, TIDAK SHAHIH. 21942
20 APAKAH BANYAK ORANG YANG MENINGGAL PADA BULAN SYA’BAN. 113939