Sat 19 Jm2 1435 - 19 April 2014

Wala' & Bara' (Loyalitas & Berlepas Diri)

21 Bersahabat dengan Orang Kafir. 1204