Tue 30 Rb2 1437 - 9 February 2016

Puasanya Orang yang Mempunyai Udzur

1 Sakit Yang Tidak Sanggup Berpuasa. 37761
2 Kapan Diharamkan Berbuka Bagi Musafir?. 50758
3 Mana Yang Lebih Utama, Puasa Atau Berbuka Dalam Safar?. 20165
4 Wajibkah Wanita Hamil Berpuasa?. 37719
5 Apakah Wanita Yang Berbuka Karena Haid Boleh Makan Di Siang Ramadan?. 65670
6 MACAM-MACAM OBAT ASMA DAN HUKUM MENGKONSUMSINYA DI SIANG RAMADAN. 78459
7 Dua Kali Haid Dalam Sebulan, Apakah Dia Boleh Meninggalkan Shalat dan Puasa?. 49671
8 PUASA SANGAT MEMAYAHKAN SEKALI, APAKAH (DIPERBOLEHKAN) BERBUKA?. 65633
9 Bekerja Berat Seperti Bekerja Di Peleburan Tembaga. 12592
10 APAKAH WANITA HAMIL LEBIH BAIK BERPUASA ATAU BERBUKA?. 3434
11 SAKIT DIABET DAN BERBUKA. 38334
12 Tidak Diperebolehkan Berbuka Puasa Dikarenakan Ujian Pada Bulan Ramadhan. 13643
13 Apakah Boleh Berbuka Dikarenakan Pekerjaan Yang Berat ??. 43772
14 Apakah Lebih Baik Bagi Orang Yang Sakit Untuk Berbuka (Tidak Berpuasa) Pada Bulan Ramadhan ??. 11107
15 Bolehkah Berbuka Puasa Karena Beratnya Pekerjaan?. 65803
16 Uzur (Alasan) Dibolehkannya Berbuka Puasa pada Bulan Ramadhan. 23296
17 Wanita Hamil dan Menyusui Tidak Boleh Berbuka Kecuali Kalau Dia Khawatir Terhadap Diri Atau Anaknya. 66438
18 Akan Bepergian Ke Negara Lain Dan Kembali Lagi Pada Hari Yang Sama, Apakah Diperbolehkan Berbuka?. 65629
19 Sering Melakukan Safar Untuk Mencari Rezki, Apakah Dia Berbuka Di Bulan Ramadan?. 27027
20 Apakah Perbedaan Mathla' (Tempat Terbitnya) Bulan Juga Menentukan Perbedaan Waktu Memulai Puasa? Bagaimanakah Dengan Imigran Muslim Dalam Masalah Ini?. 1248