Tue 30 Rb2 1437 - 9 February 2016

1 Apa Gunanya Istikharah Jika Semua Perkara Telah Ditakdirkan Sebelumnya?. 112094
2 PEMBAHASAN TENTANG HADITS ‘QADARIYAH ADALAH MAJUSI DI UMAT INI’. 158488
3 Seteleh Operasi Kelamin dari Laki-laki Menjadi Perempuan Apakah DiPerbolehkan Dia Berduaan Dengan Wanita ?. 34553
4 Makna hadits “ Maka telah didahului ketentuan sehingga dia beramal amalan. 96989
5 Merasa Sial Terhadap Rumah. 120212
6 Hukum Ketika Melakukan Kemaksiatan atau Meninggalkan Kewajiban dengan Dalil Karena Qadar ( Ketentuan ) Allah. 49039
7 Apakah Boleh Membuat Perencanaan ke Depan ??. 8630
8 Keyakinan Ahlussunnah Mengenai Qadha’ dan Qadar Secara Umum. 49004
9 Faedah Bencana. 21631
10 Manusia berjalan apa adanya ( musyyarun ) atau dia ada pilihan ( mukhoyyarun ). 34898
11 Bejatnya Ucapan: "Keinginan Masyarakat adalah Keinginan Allah. 9317
12 Hukum Menggunakan Kata "Seandainya..". 11010
13 Pandangan Islam Tentang Qadha dan Qadar. 6287
14 Bolehkan Kita Mengatakan:"Terserah zhuruf (keadaan) saja?". 8621
15 Bolehkan Kita Memohon Kepada Allah Untuk Merubah Takdir-Nya?. 11522
16 Bolehkah Seorang Wanita Berangan-angan Menjadi Lelaki?. 5710
17 Apakah Seorang Muslim Itu Memiliki Keyakinan Jabbariyyah (bersandar pada takdir tanpa iktiyar)?. 7216
18 Apakah Ada Pertanggungjawaban Bagi Anak-anak yang Dilahirkan Di Lingkungan Orang-orang Kafir?. 11783
19 Apakah Kehendak Allah Menjadi Sebab Manusia Menyimpang?. 22236
20 Manfaat Cobaan Bagi Seorang Mukmin. 12099