Sun 20 Jm2 1435 - 20 April 2014

1 Kekufuran Orang yang Menetapkan Undang-undang Positif Buatan Manusia. 11309
2 Bukan Selamanya Menganggap Halal Kekufuran Menjadi Syarat Memvonis Kafir. 10095
3 Meletakkan Amanat Dikuburan Para Wali Untuk Dijaga. 11998
4 KENAPA SEBAGIAN ULAMA MELARANG BERTAWASUL DENGAN KEDUDUKAN NABI SALLALLAHU’ALAIHI WA SALLAM. 114142
5 Anda Tidaklah Bebas. 11282
6 Hukum Acara "Hari Husein" yang Dilakukan Kalangan Syi'ah Rafidhah dan Sembelihan Pada Acara Tersebut. 9438
7 Hukum Memutuskan Hukum Tidak Dengan Wahyu yang Diturunkan Allah. 13659
8 Kenapa Tidak Dibolehkan Menghormat Bendera?. 6484
9 Hukum Jimat atau Menggantungkan Jimat, dan Apakah Jimat Itu Dapat Menolak Hipnotis atau Hasad. 10543
10 Berdoa Hanya Kepada Allah Semata. 11402
11 Hukum Bersumpah Atas Nama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam . 1074
12 Hukum Mengambil Berkah dari Bekas Sentuhan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam . 10045
13 Merasa optimis atau pesimis melalui dengungan kuping. 22292
14 Kesesatan Orang yang Yakin Bahwa Kekufuran Itu Hanya Berupa Pendustaan. 12811
15 Tawassul Bid'ah dan Tawassul yang Disyariatkan. 3297
16 Kapankah Ketaatan Terhadap Sesama Makhluk Menjadi Syirik Besar?. 3431
17 HADITS TAWASUL NABI ADAM DENGAN NABI DAN PENAFSIRAN AYAT ‘DAN CARILAH (WASIALH) JALAN YANG MENDEKATKAN DIRI KEPADA-NYA’. 60041
18 Kalau Seseorang Mati Meninggalkan Kebajikan Sementara Ia Kafir Apakah Kebajikan Itu berguna Baginya?. 6667
19 Hukum Syariat Tentang Orang-orang yang Menyanyikan Ayat-ayat Al-Qur'an. 12930
20 Bertabarruk Dengan Ulama dan Orang-orang Shalih Serta Bekas-bekas Sentuhan Mereka. 10083