Mon 13 Rb2 1436 - 2 February 2015

1 Seseorang Mencintai Gadis Hingga Keduanya Berpacaran Dia Ingin Merayakannya. 140527
2 Tidak Masalah Merayakan Ulang Tahun Anak-anak Pada Usia Tujuh Tahun Sebagai Motivasi dan Mengajarkan Sholat Kepada Mereka. 219422
3 Mengadakan Perayaan Pada Moment-Moment Tertentu Dan Hari Id, Antara Yang Dibolehkan Dan Yang Tidak. 115148
4 Menambah Ibadah Di Hari-hari Merebaknya Kemaksiatan. 113220
5 Merayakan Maulid Merupakan Ibadah Syar’i Bagi Orang Yang Menganggapnya Sunah. 219307
6 Mengapa Kaum Muslimin Tidak Ikut Merayakan Kelahiran Nabi Isa Sebagaimana Mereka Merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam?. 178136
7 Bagaimana Bersikap Dengan Keluarga Yang Merayakan Maulid Nabi Dan Meledek Mereka Yang Tidak Ikut Merayakannya?. 125690
8 Shalat Yang Dikarang-karang, Membaca Al-Quran Dalam Sujud. 129591
9 Hukum Shalat Jamaah Di “Pondokan”. 161340
10 Seorang Perempuan Shalat dan Puasa Padahal Ia Belum Yakin Bahwa Dirinya Telah Suci Dari Haid. 66062
11 Apakah Boleh Mengkhususkan Surat Tertentu Dalam al Qur’an Dengan Mengulangi Bacaan atau Mendengarkan; Karena Memiliki Efek Positif Pada Jiwa. 178203
12 Hukum Mengarang Zikir Dan Berdalil Dengan Mimpi Untuk Menetapkan Keshahihannya. 6745
13 Hukum Bershalawat Kepada Nabi Shallallahu alaihi Wa Sallam Sebelum Iqamah Atau Sesudahnya. 101856
14 Apakah Menyampaikan Khutbah Id Di Atas Mimbar Adalah Bid’ah?. 210286
15 Bid’ah Idul Abrar. 12366
16 Memberhentikan Takbiran Untuk Menasehati Jama’ah. 159502
17 HUKUM MENGERASKAN BACAAN SHALAWAT DI ANTARA RAKAAT-RAKAAT TARAWEH. 121270
18 MENYEBARKAN SELEBARAN TIGA PULUH DOA UNTUK TIGA PULUH HARI DI BULAN RAMADAN. 139822
19 APAKAH ALLAH TURUN KE LANGIT DUNIA PADA MALAM PERTENGAHAN SYA’BAN?. 49678
20 MALAM PERTENGAHAN SYA’BAN TIDAK ADA PENGKHUSUSAN DALAM BERIBADAH. 8907