Fri 4 Rb1 1436 - 26 December 2014

1 Shalat Yang Dikarang-karang, Membaca Al-Quran Dalam Sujud. 129591
2 Hukum Shalat Jamaah Di “Pondokan”. 161340
3 Seorang Perempuan Shalat dan Puasa Padahal Ia Belum Yakin Bahwa Dirinya Telah Suci Dari Haid. 66062
4 Apakah Boleh Mengkhususkan Surat Tertentu Dalam al Qur’an Dengan Mengulangi Bacaan atau Mendengarkan; Karena Memiliki Efek Positif Pada Jiwa. 178203
5 Hukum Mengarang Zikir Dan Berdalil Dengan Mimpi Untuk Menetapkan Keshahihannya. 6745
6 Hukum Bershalawat Kepada Nabi Shallallahu alaihi Wa Sallam Sebelum Iqamah Atau Sesudahnya. 101856
7 Apakah Menyampaikan Khutbah Id Di Atas Mimbar Adalah Bid’ah?. 210286
8 Bid’ah Idul Abrar. 12366
9 Memberhentikan Takbiran Untuk Menasehati Jama’ah. 159502
10 HUKUM MENGERASKAN BACAAN SHALAWAT DI ANTARA RAKAAT-RAKAAT TARAWEH. 121270
11 MENYEBARKAN SELEBARAN TIGA PULUH DOA UNTUK TIGA PULUH HARI DI BULAN RAMADAN. 139822
12 APAKAH ALLAH TURUN KE LANGIT DUNIA PADA MALAM PERTENGAHAN SYA’BAN?. 49678
13 MALAM PERTENGAHAN SYA’BAN TIDAK ADA PENGKHUSUSAN DALAM BERIBADAH. 8907
14 MERAYAKAN MALAM ISRA DAN MI’RAJ. 60288
15 Sebutan dan Ungkapan Karramallahu Wajhahu Bagi Ali bin Abi Thalib. 105474
16 HUKUM MERAYAKAN MAULID NABI TANPA NYANYIAN DAN PERKARA HARAM. 148053
17 WANITA KRISTEN BERTANYA TENTANG KEDUDUKAN MAULID NABI BAGI KAUM MUSLIMIN. 13810
18 MENETAPKAN SUATU HARI UNTUK BERBICARA TENTANG NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM DI MASJID DAN MEREKA NAMAKAN MAULID. 117651
19 PUASA PADA HARI KELAHIRAN DAN HARI KELAHIRAN NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM. 137931
20 HUKUM MERAYAKAN ASYURO DAN MENGADAKAN PERKUMPULAN UNTUK MEMPERINGATINYA. 4033