Mon 21 DhH 1436 - 5 October 2015

21 Shalat Yang Dikarang-karang, Membaca Al-Quran Dalam Sujud. 129591
22 Hukum Shalat Jamaah Di “Pondokan”. 161340
23 Seorang Perempuan Shalat dan Puasa Padahal Ia Belum Yakin Bahwa Dirinya Telah Suci Dari Haid. 66062
24 Apakah Boleh Mengkhususkan Surat Tertentu Dalam al Qur’an Dengan Mengulangi Bacaan atau Mendengarkan; Karena Memiliki Efek Positif Pada Jiwa. 178203
25 Hukum Mengarang Zikir Dan Berdalil Dengan Mimpi Untuk Menetapkan Keshahihannya. 6745
26 Hukum Bershalawat Kepada Nabi Shallallahu alaihi Wa Sallam Sebelum Iqamah Atau Sesudahnya. 101856
27 Apakah Menyampaikan Khutbah Id Di Atas Mimbar Adalah Bid’ah?. 210286
28 Bid’ah Idul Abrar. 12366
29 Memberhentikan Takbiran Untuk Menasehati Jama’ah. 159502
30 HUKUM MENGERASKAN BACAAN SHALAWAT DI ANTARA RAKAAT-RAKAAT TARAWEH. 121270
31 MENYEBARKAN SELEBARAN TIGA PULUH DOA UNTUK TIGA PULUH HARI DI BULAN RAMADAN. 139822
32 APAKAH ALLAH TURUN KE LANGIT DUNIA PADA MALAM PERTENGAHAN SYA’BAN?. 49678
33 MALAM PERTENGAHAN SYA’BAN TIDAK ADA PENGKHUSUSAN DALAM BERIBADAH. 8907
34 MERAYAKAN MALAM ISRA DAN MI’RAJ. 60288
35 Sebutan dan Ungkapan Karramallahu Wajhahu Bagi Ali bin Abi Thalib. 105474
36 HUKUM MERAYAKAN MAULID NABI TANPA NYANYIAN DAN PERKARA HARAM. 148053
37 WANITA KRISTEN BERTANYA TENTANG KEDUDUKAN MAULID NABI BAGI KAUM MUSLIMIN. 13810
38 MENETAPKAN SUATU HARI UNTUK BERBICARA TENTANG NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM DI MASJID DAN MEREKA NAMAKAN MAULID. 117651
39 PUASA PADA HARI KELAHIRAN DAN HARI KELAHIRAN NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM. 137931
40 HUKUM MERAYAKAN ASYURO DAN MENGADAKAN PERKUMPULAN UNTUK MEMPERINGATINYA. 4033