Mon 29 Rb2 1437 - 8 February 2016

21 Seseorang Mencintai Gadis Hingga Keduanya Berpacaran Dia Ingin Merayakannya. 140527
22 Tidak Masalah Merayakan Ulang Tahun Anak-anak Pada Usia Tujuh Tahun Sebagai Motivasi dan Mengajarkan Sholat Kepada Mereka. 219422
23 Mengadakan Perayaan Pada Moment-Moment Tertentu Dan Hari Id, Antara Yang Dibolehkan Dan Yang Tidak. 115148
24 Menambah Ibadah Di Hari-hari Merebaknya Kemaksiatan. 113220
25 Merayakan Maulid Merupakan Ibadah Syar’i Bagi Orang Yang Menganggapnya Sunah. 219307
26 Mengapa Kaum Muslimin Tidak Ikut Merayakan Kelahiran Nabi Isa Sebagaimana Mereka Merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam?. 178136
27 Bagaimana Bersikap Dengan Keluarga Yang Merayakan Maulid Nabi Dan Meledek Mereka Yang Tidak Ikut Merayakannya?. 125690
28 Shalat Yang Dikarang-karang, Membaca Al-Quran Dalam Sujud. 129591
29 Hukum Shalat Jamaah Di “Pondokan”. 161340
30 Seorang Perempuan Shalat dan Puasa Padahal Ia Belum Yakin Bahwa Dirinya Telah Suci Dari Haid. 66062
31 Apakah Boleh Mengkhususkan Surat Tertentu Dalam al Qur’an Dengan Mengulangi Bacaan atau Mendengarkan; Karena Memiliki Efek Positif Pada Jiwa. 178203
32 Hukum Mengarang Zikir Dan Berdalil Dengan Mimpi Untuk Menetapkan Keshahihannya. 6745
33 Hukum Bershalawat Kepada Nabi Shallallahu alaihi Wa Sallam Sebelum Iqamah Atau Sesudahnya. 101856
34 Apakah Menyampaikan Khutbah Id Di Atas Mimbar Adalah Bid’ah?. 210286
35 Bid’ah Idul Abrar. 12366
36 Memberhentikan Takbiran Untuk Menasehati Jama’ah. 159502
37 HUKUM MENGERASKAN BACAAN SHALAWAT DI ANTARA RAKAAT-RAKAAT TARAWEH. 121270
38 MENYEBARKAN SELEBARAN TIGA PULUH DOA UNTUK TIGA PULUH HARI DI BULAN RAMADAN. 139822
39 APAKAH ALLAH TURUN KE LANGIT DUNIA PADA MALAM PERTENGAHAN SYA’BAN?. 49678
40 MALAM PERTENGAHAN SYA’BAN TIDAK ADA PENGKHUSUSAN DALAM BERIBADAH. 8907