Sun 10 Jm1 1436 - 1 March 2015

Membasuh Di atas dua Khuf ( Kaos Kaki Dari Kulit )

1 Apakah Para Ulama Sepakat Disyaratkannya Khuf Menutup Kedua Mata Kaki?. 176866
2 Dibolehkan Mengusap Khuf Dengan Kain Atau Orang Lain Mengusapkannya. 175940
3 Hukum Mengenakan Kaos Kaki Lain Di Atas Kaos Kaki Yang Sudah Suci Pada Wudhu Pertama. 163921
4 Apakah Dibolehkan Mengusap Khuf Jika Dipakai Setelah Tayammum. 135530
5 Apakah Dalam Hal Mengusap Kerudung Wanita Disyaratkan Sebagaimana Syarat Mengusap Khuf?. 151461
6 Dia Harus Mengenakan Kaos Kaki Sebelum Bangun Dari Tempat Tidur Dan Sebelum Bersuci, Bolehkah Dia Mengusap?. 114192
7 Apakah Disyaratkan Niat Saat Memakai Kaos Kaki?. 112323
8 Apakah Dibolehkan Mengusap Dalam Waktu Yang Lama Karena Sakit?. 95230
9 Jika Seorang Mengusap Dalam Keadaan Menetap Kemudian Safar. 111874
10 Apakah Hukum Melepas Imamah Setelah Mengusapnya Dalam Berwudhu Seperti Hukum Mengusap Khuf?. 129557
11 Jika Memakai Khuf Saat Fajar, Apakah Dia boleh Mengusapnya Hingga Fajar Esoknya?. 97494
12 Jika Memakai Khuf Di Atas Kaos Kaki, Mana Yang Diusap?. 98580
13 Memakai Kaos Kaki Dan (Menuangkan) Air Sampai Ke Kaki, Apakah Dibolehkan Mengusap?. 72872
14 Tidak Disyaratkan Kaos Kaki Terbuat Dari Kulit. 13954
15 Jarinya Luka, Bagaiman Berwudhu?. 148062
16 Apakah Boleh Mengusap Kaos Kaki Padahal Aromanya Tak Sedap?. 69858
17 Hukum Memakai Sepatu Jika Terbuat Dari Kulit Babi Dan Shalat Dengannya.. 177335
18 Apakah Boleh Mengusap Kaos Kaki, Jika Memakai Yang Sebelah Kanan, Sebelah Kaki Kiri Dibasuh?. 69866
19 Apakah Wudhu Menjadi Batal Jika Kaos Kaki Dicopot?. 26343
20 Apakah Kewajiban Terhadap Kaki Saat Berwudhu; Dibasuh atau Diusap?. 69761