Thu 2 Jm1 1437 - 11 February 2016

1 Apakah Dibolehkan Mengeluarkan Kafarat (tebusan) Sumpah Untuk Orang Yatim Di Panti Asuhan. 153980
2 Dahulu Dia Mempunyai Surat Berharga Investasi Dan Belum Mengetahui Keharamannya Juga Belum Mengeluarkan Zakatnya. 121689
3 Membangun Rumah Yang Melebihi Kebutuhannya dan Zakatnya. 20275
4 Apakah Zakat Yang Dipercepat Diterima Kalau Orang Fakir Merasa Cukup Sebelum Akhir Haul?. 145093
5 Bersodaqoh Dengan Hartanya, Apakah Diperbolehkan Diniatkan Untuk Zakat?. 143729
6 Apakah Diperbolehkan Mengeluarkan Zakat Setiap Harta Yang Disimpannya Untuk Disegerakan?. 145090
7 Apakah Utsman Menyerahkan Kepada Masyarakat Dalam Hal Pembayaran Zakat Mereka ?. 69809
8 Apakah Dibolehkan Membiayai Anak Yatim Dari Harta Zakat ?. 66116
9 Orang Yang Meninggalkan Shalat dan Zakat, Apakah Wajib Qadha?. 197247
10 Membayar Zakat Melalui Kartu Asuransi. 20107
11 Zakat Diwajibkan Bagi Orang Yang Dihutangi Bukan Kepada Orang Yang Berhutang. 105300
12 Hukumnya Menyalurkan Zakat Kepada Pelaku Bid’ah. 21944
13 Mengeluarkan Lebih Dari Zakat Yang Wajib, Dan Dia Ingin Dihitung Untuk Tahun-tahun Ke Depan. 141595
14 Bapak Mereka Menitipkan Hartanya Ke Bank Asing, Bank Tersebut Memasukkannya Ke Saham. 106606
15 Tidak Apa-apa Membayarkan Zakat Barang Dagangan Berupa Barang. 22449
16 Perbedaan Antara Saham dan Surat Berharga (Obligasi). 69941
17 Apakah Diperbolehkan Memindahkan Zakat Ke Nagara Lain?. 43146
18 Membayarkan Zakat Beberapa Tahun Sebelumnya Dari Hartanya Seorang Anak. 69798
19 Zakat Fitrah Untuk Istri Yang Dicerai Roj’I (Dapat Rujuk Kembali). 99585
20 Apakah Mengeluarkan Zakat Di bulan Ramadan Itu Lebih Utama??. 8400