Sat 26 DhH 1436 - 10 October 2015

1 Apakah Boleh dana zakat dibelikan komputer, untuk dibagikan kepada penuntut ilmu (pelajar). 146307
2 Membeli Alat Cuci Ginjal Untuk Rumah Sakit Dari Harta Zakat. 212183
3 Apakah Emas Boleh Dicampur Dengan Perak Untuk Menyempurnakan Nisab ?. 144734
4 Mencetak al-Quran dengan harta zakat.. 21797
5 Hukum Membayar Zakat Untuk Membeli Mobil dan Memberi Asuransi Untuknya. 197437
6 Apakah Zakat Boleh Dikeluarkan Untuk Kerabatnya Yang Kuliah Dan Tidak Kuat Menanggung Biaya. 194629
7 Menyalurkan zakat untuk acara Musabaqah Tilawatil Quran. 125481
8 Tidak Boleh Menyalurkan Harta Zakat Untuk Sekolah Menghafal Al-Quran. 190566
9 Memberikan Buka Puasa Dari Uang Zakat. 128601
10 Menyalurkan harta zakat di jalur dakwah. 121551
11 Mengeluarkan zakat melebihi yang di wajibkan, apakah terhitung sebagai zakat tahun depan?. 145087
12 APAKAH BOLEH MENGGUNAKAN DANA SODAQOH JIKA GAJI SESEORANG TIDAK MENCUKUPI KEBUTUHAN HIDUPNYA. 141088
13 Memilah-milah harta zakat agar bisa didistribusikan kepada kaum fakir sepanjang tahun. 121213
14 Apakah orang yang mengalami gagal ginjal boleh menerima zakat?. 105328
15 Membeli obat obatan dan operasi bedah dari dana zakat. 145559
16 Zakat yang dipotong langsung oleh Lembaga Resmi Zakat dan Pendapatan Negara. 111825
17 Memberikan zakat kepada menantu karena gajinya tidak mencukupi. 106542
18 Membagikan Zakat Setiap Bulan Dan Menggantinya Dengan Bahan Makanan. 52852
19 Seseorang memberiku zakat agar aku menunaikan ibadah haji , apakah wajib mengembalikan dana yang masih tersisa setelah digunakan untuk biaya haji?. 144083
20 Dalil tidak bolehnya memberikan zakat kepada anak-cucu atau orang tua. 105789