Sun 16 Saf 1437 - 29 November 2015

1 Bekerja di sebuah yayasan Amal ikut andil mengelola dananya dengan system bagi hasil. 132774
2 Mengugurkan biaya sewa rumah seorang fakir dan menganggapnya sebagai zakat. 119113
3 Menyalurkan zakat kepada orang yang terlilit hutang dan kepada pegawai dengan gaji baik yang ingin melangsungkan pernikahan. 133007
4 Memberi zakat kepada orang yang sedang membangun rumah. 111884
5 Membayarkan zakat kepada salah seorang karyawan sendiri. 111864
6 Menyalurkan zakat kepada para pelajar dan penuntut ilmu. 121181
7 Apakah Boleh dana zakat dibelikan komputer, untuk dibagikan kepada penuntut ilmu (pelajar). 146307
8 Membeli Alat Cuci Ginjal Untuk Rumah Sakit Dari Harta Zakat. 212183
9 Apakah Emas Boleh Dicampur Dengan Perak Untuk Menyempurnakan Nisab ?. 144734
10 Mencetak al-Quran dengan harta zakat.. 21797
11 Hukum Membayar Zakat Untuk Membeli Mobil dan Memberi Asuransi Untuknya. 197437
12 Apakah Zakat Boleh Dikeluarkan Untuk Kerabatnya Yang Kuliah Dan Tidak Kuat Menanggung Biaya. 194629
13 Menyalurkan zakat untuk acara Musabaqah Tilawatil Quran. 125481
14 Tidak Boleh Menyalurkan Harta Zakat Untuk Sekolah Menghafal Al-Quran. 190566
15 Memberikan Buka Puasa Dari Uang Zakat. 128601
16 Menyalurkan harta zakat di jalur dakwah. 121551
17 Mengeluarkan zakat melebihi yang di wajibkan, apakah terhitung sebagai zakat tahun depan?. 145087
18 APAKAH BOLEH MENGGUNAKAN DANA SODAQOH JIKA GAJI SESEORANG TIDAK MENCUKUPI KEBUTUHAN HIDUPNYA. 141088
19 Memilah-milah harta zakat agar bisa didistribusikan kepada kaum fakir sepanjang tahun. 121213
20 Apakah orang yang mengalami gagal ginjal boleh menerima zakat?. 105328