Sun 5 Jm1 1437 - 14 February 2016

1 Menyalurkan Zakat Kepada Ibunya, Jika Suaminya Tidak Memberi Nafkah Kepadanya. 146367
2 Mengembangkan Harta Zakat Melalui Proyek Tertentu Kemudian Ternyata Rugi, Apakah Dia Harus Menggantinya ?. 148829
3 Membayarkan Harta Kepada Fakir Miskin Dengan Niat Mengambil Haknya Dari Orang Yang Wajib Membayar Zakat. 126579
4 Tidak Disyari’atkan Untuk Melafadkan Niat Pada Saat Membayar Zakat. 144650
5 Hukum Membayarkan Zakat Kepada Seorang Rafidhoh. 1148
6 Seseorang Telah Memberikan Hutang Kepada Seseorang, Namun Mengganggapnya Sebagai Zakat Malnya, Apakah Tetap Dianggap Sah ?. 147124
7 Bekerja di sebuah yayasan Amal ikut andil mengelola dananya dengan system bagi hasil. 132774
8 Mengugurkan biaya sewa rumah seorang fakir dan menganggapnya sebagai zakat. 119113
9 Menyalurkan zakat kepada orang yang terlilit hutang dan kepada pegawai dengan gaji baik yang ingin melangsungkan pernikahan. 133007
10 Memberi zakat kepada orang yang sedang membangun rumah. 111884
11 Membayarkan zakat kepada salah seorang karyawan sendiri. 111864
12 Menyalurkan zakat kepada para pelajar dan penuntut ilmu. 121181
13 Apakah Boleh dana zakat dibelikan komputer, untuk dibagikan kepada penuntut ilmu (pelajar). 146307
14 Membeli Alat Cuci Ginjal Untuk Rumah Sakit Dari Harta Zakat. 212183
15 Apakah Emas Boleh Dicampur Dengan Perak Untuk Menyempurnakan Nisab ?. 144734
16 Mencetak al-Quran dengan harta zakat.. 21797
17 Hukum Membayar Zakat Untuk Membeli Mobil dan Memberi Asuransi Untuknya. 197437
18 Apakah Zakat Boleh Dikeluarkan Untuk Kerabatnya Yang Kuliah Dan Tidak Kuat Menanggung Biaya. 194629
19 Menyalurkan zakat untuk acara Musabaqah Tilawatil Quran. 125481
20 Tidak Boleh Menyalurkan Harta Zakat Untuk Sekolah Menghafal Al-Quran. 190566