Wed 9 Shb 1436 - 27 May 2015

1 YANG JADI PATOKAN MASUK DAN KELUARNYA BULAN ADALAH RUKYAH (PENGLIHATAN DENGAN MATA). 110350
2 APAKAH BERPUASA BERSAMA NEGARANYA ATAU BERSAMA NEGARA MANA SAJA YANG MELIHAT HILAL (BULAN SABIT)?. 106487
3 Apakah Sah Berpatokan Pada Imsakiyah Ramadan. 66891
4 Apakah Dia Boleh Berlebaran Untuk Mengikuti Saudi Semendara Masyarakat Di Negerinya Berpuasa. 67895
5 APAKAH MENGIKUTI PUASA DAN BERBUKANYA DENGAN RUKYAH (PENGLIHATAN BULAN) PENDUDUK NEGARANYA?. 66219
6 PERKATAAN SESEORANG: "JIKA BESOK MASUK RAMADAN, MAKA SAYA AKAN PUASA.". 70479
7 Tinggal Di Belanda, Bersama Siapa Mereka Memulai Puasa?. 50522
8 APAKAH PERSAKSIAN WANITA DITERIMA DALAM MELIHAT HILAL RAMADAN. 98154
9 Jika Berpatokan Pada Ru'yatul Hilal Negeri Lain Bolehkan Dia Menunda Shalat Id Agar Dapat Shalat Bersama Masyarakat Di Negerinya. 157275
10 HUKUM PUASA DAN BERBUKA BAGI ORANG YANG DITOLAK PERSAKSIANNYA ATAU TIDAK MEMUNGKINKAN MEMBERITAHU PENANGGUNGJAWAB. 106493
11 APAKAH DIHARUSKAN SALING MELIHAT HILAL?. 68828
12 TELAH BERPUASA KEMUDIAN KEMBALI KE NEGARANYA, SEMENTARA (DI NEGARANYA) BELUM MEMASUKI BULAN RAMADAN. 93432
13 Penanya Mengomentari Jawaban Lalu Tentang Puasa Dan Hadits Ibnu Abbas Tentang Ru'yatul Hilal Dengan Satu Orang Saksi. 107482
14 MAKNA AYAT, "DAN BULAN TELAH KAMI TETAPKAN TEMPAT-TEMPATNYA.". 1084
15 MENGETAHUI MASUKNYA RAMADAN WAKTU SIANG HARI, DAN BERPUASA. 26813
16 TIDAK MENGAPA MELIHAT BULAN SABIT DENGAN PERALATAN MODERN. 106489
17 KENAPA UMAT ISLAM TIDAK SEPAKAT DALAM MEMULAI BERPUASA. 50487
18 SULIT MELIHAT HILAL DI NEGARA INDUSTRI. 37743
19 SIAPAKAH YANG DIKATAKAN ADIL YANG PERKATAANNYA DAPAT DIAMBIL DALAM MASALAH RUKYAH HILAL. 26824
20 SHALAT DAN PUASA ORANG YANG DIPENJARA, TIDAK MENGETAHUI WAKTU APAPUN. 81421