Wed 16 Jm2 1435 - 16 April 2014

1 MELAKUKAN SAFAR DI TENGAH BULAN RAMADAN KE NEGARA YANG BERBEDA DENGAN NEGARANYA DALAM BERPUASA, BAGAIMANA PUASANYA?. 71203
2 Penanya Mengomentari Jawaban Lalu Tentang Puasa Dan Hadits Ibnu Abbas Tentang Ru'yatul Hilal Dengan Satu Orang Saksi. 107482
3 Tidak Diperbolehkan Berbeda Dengan Penduduk Negeri Dalam Masalah Berpuasa Dan Merayakan Hari Raya Iedul Fitri. 12660
4 SULIT MELIHAT HILAL DI NEGARA INDUSTRI. 37743
5 Yang Menjadikan Patokan Adalah Penglihatan Hilal Melalui Ru'yat Bukan Melalui Perhitungan Ilmu Falak. 1602
6 SIAPAKAH YANG DIKATAKAN ADIL YANG PERKATAANNYA DAPAT DIAMBIL DALAM MASALAH RUKYAH HILAL. 26824
7 Hukum Mendirikan Lajnah Ru'yat Hilal Di Negara-Negara Barat (Baca Kafir). 2511
8 MAKNA AYAT, "DAN BULAN TELAH KAMI TETAPKAN TEMPAT-TEMPATNYA.". 1084
9 Apakah Segenap Kaum Muslimin Diharuskan Melihat Hilal?. 1584
10 Apakah Disyaratkan Batas Waktu Tertentu Bagi Hilal Baru Yang Muncul Di Langit?. 1456
11 APAKAH MENGIKUTI MAJLIS EROPA MESKIPUN MEMAKAI HISAB FALAKI. 37667
12 MENGETAHUI MASUKNYA RAMADAN WAKTU SIANG HARI, DAN BERPUASA. 26813
13 Tinggal Di Belanda, Bersama Siapa Mereka Memulai Puasa?. 50522
14 APAKAH MENGIKUTI PUASA DAN BERBUKANYA DENGAN RUKYAH (PENGLIHATAN BULAN) PENDUDUK NEGARANYA?. 66219
15 APAKAH DIHARUSKAN SALING MELIHAT HILAL?. 68828
16 APAKAH PERSAKSIAN WANITA DITERIMA DALAM MELIHAT HILAL RAMADAN. 98154
17 TELAH BERPUASA KEMUDIAN KEMBALI KE NEGARANYA, SEMENTARA (DI NEGARANYA) BELUM MEMASUKI BULAN RAMADAN. 93432
18 Setiap Orang Yang Bermukim di Negaranya Maka Dia Harus Ikut Berpuasa dan Berbuka bersama Penduduknya. 106491
19 KALAU BERPUASA DENGAN NEGARA YANG MEMAKAI HISAB, APAKAH BERBUKA PUASA DENGANNYA?. 107943
20 Kesatuan Umat Islam Dalam Berpuasa Dan Berbuka Adalah Tuntutan Agama dan Penjelasan Cara Merealisasikannya. 106498