Fri 3 Jm1 1437 - 12 February 2016

1 TIDAK MELIHAT HILAL DZULHIJJAH, APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN. 36649
2 Apabila Mereka Tidak Mengetahui Telah Masuknya Bulan Ramadhan Melainkan Ditengah Siang, Maka Apa Hal yang Wajib Atas Mereka?. 205789
3 Kaum Muslimin Hendaknya Tolong Menolong Untuk Melihat Hilal Dan Memberitahu Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Rukyatnya. 106492
4 Apakah Orang Yang Melihat Hilal Seorang Diri, Diwajibkan Berpuasa?. 66176
5 YANG JADI PATOKAN MASUK DAN KELUARNYA BULAN ADALAH RUKYAH (PENGLIHATAN DENGAN MATA). 110350
6 APAKAH BERPUASA BERSAMA NEGARANYA ATAU BERSAMA NEGARA MANA SAJA YANG MELIHAT HILAL (BULAN SABIT)?. 106487
7 Apakah Sah Berpatokan Pada Imsakiyah Ramadan. 66891
8 Apakah Dia Boleh Berlebaran Untuk Mengikuti Saudi Semendara Masyarakat Di Negerinya Berpuasa. 67895
9 APAKAH MENGIKUTI PUASA DAN BERBUKANYA DENGAN RUKYAH (PENGLIHATAN BULAN) PENDUDUK NEGARANYA?. 66219
10 PERKATAAN SESEORANG: "JIKA BESOK MASUK RAMADAN, MAKA SAYA AKAN PUASA.". 70479
11 Tinggal Di Belanda, Bersama Siapa Mereka Memulai Puasa?. 50522
12 APAKAH PERSAKSIAN WANITA DITERIMA DALAM MELIHAT HILAL RAMADAN. 98154
13 Jika Berpatokan Pada Ru'yatul Hilal Negeri Lain Bolehkan Dia Menunda Shalat Id Agar Dapat Shalat Bersama Masyarakat Di Negerinya. 157275
14 HUKUM PUASA DAN BERBUKA BAGI ORANG YANG DITOLAK PERSAKSIANNYA ATAU TIDAK MEMUNGKINKAN MEMBERITAHU PENANGGUNGJAWAB. 106493
15 APAKAH DIHARUSKAN SALING MELIHAT HILAL?. 68828
16 TELAH BERPUASA KEMUDIAN KEMBALI KE NEGARANYA, SEMENTARA (DI NEGARANYA) BELUM MEMASUKI BULAN RAMADAN. 93432
17 Penanya Mengomentari Jawaban Lalu Tentang Puasa Dan Hadits Ibnu Abbas Tentang Ru'yatul Hilal Dengan Satu Orang Saksi. 107482
18 MAKNA AYAT, "DAN BULAN TELAH KAMI TETAPKAN TEMPAT-TEMPATNYA.". 1084
19 MENGETAHUI MASUKNYA RAMADAN WAKTU SIANG HARI, DAN BERPUASA. 26813
20 TIDAK MENGAPA MELIHAT BULAN SABIT DENGAN PERALATAN MODERN. 106489