Wed 23 Jm2 1435 - 23 April 2014

21 TIDAK MENGAPA MELIHAT BULAN SABIT DENGAN PERALATAN MODERN. 106489
22 SHALAT DAN PUASA ORANG YANG DIPENJARA, TIDAK MENGETAHUI WAKTU APAPUN. 81421
23 HUKUM PUASA DAN BERBUKA BAGI ORANG YANG DITOLAK PERSAKSIANNYA ATAU TIDAK MEMUNGKINKAN MEMBERITAHU PENANGGUNGJAWAB. 106493
24 APAKAH BERPUASA BERSAMA NEGARANYA ATAU BERSAMA NEGARA MANA SAJA YANG MELIHAT HILAL (BULAN SABIT)?. 106487
25 Tidak Mengapa Menggunakan Peralatan Modern Untuk Melihat Bulan Sabit. 111873
26 Apakah Perbedaan Mathla' (Tempat Terbitnya) Bulan Juga Menentukan Perbedaan Waktu Memulai Puasa? Bagaimanakah Dengan Imigran Muslim Dalam Masalah Ini?. 1248
27 Hukum Menggunakan Alat Bantu Seperti Teropong Dan Sejenisnya Untuk Ru'yat Hilal, Bukan Dengan Bantuan Ilmu Hisab. 1245
28 Yang Menjadikan Patokan Adalah Penglihatan Hilal Melalui Ru'yat Bukan Melalui Perhitungan Ilmu Falak. 1226
29 PERKATAAN SESEORANG: "JIKA BESOK MASUK RAMADAN, MAKA SAYA AKAN PUASA.". 70479
30 KENAPA UMAT ISLAM TIDAK SEPAKAT DALAM MEMULAI BERPUASA. 50487
31 BEPERGIAN DI SELA-SELA RAMADAN KE NEGARA YANG BERBEDA DENGAN NEGARANYA DALAM PERMULAAN BULAN. 106482
32 YANG JADI PATOKAN MASUK DAN KELUARNYA BULAN ADALAH RUKYAH (PENGLIHATAN DENGAN MATA). 110350
33 BENARKAH PENETAPAN HARI RAYA YANG LALU KELIRU, SEHINGGA KITA HARUS MENGQADHA HARI KETIGAPULUH. 110757
34 Jika Berpatokan Pada Ru'yatul Hilal Negeri Lain Bolehkan Dia Menunda Shalat Id Agar Dapat Shalat Bersama Masyarakat Di Negerinya. 157275