Tue 30 Rb2 1437 - 9 February 2016

1 Pengumuman Nabi Ibrahim Alaihissalam Tentang Haji. 106593
2 Menghentikan Umrah, Kemudian Setelah Sekian Tahun Menyempurnakannya. Apakah Kewajibannya Terkait Larangan-Larangan Ihram. 104178
3 Rukun, Wajib Dan Sunah Haji. 223333
4 Umur Yang Wajib Dimiliki Oleh Hewan Hadyu (Dam) dan Kurban. 106597
5 Berumrah Untuk Kakeknya Dan Belum Menyempurnkan Sai, Kemudian Kembali Ke Negaranya Lalu Menikah. Apa Yang Seharusnya Dia Lakukan ?. 176422
6 Barokah Air Zam-zam Berlaku Bagi Siapa Saja Yang Meminumnya, Apakah Ia Berada Di Dalam Mekah atau di Luar Mekah. 125862
7 Macam-Macam Thawaf Di Ka'bah. 106598
8 Jika Memakai Khuf Di Atas Khuf Atau Kaos Kaki Di Atas Kaos Kaki, Yang Mana Yang Diusap?. 36737
9 Mewakilkan Dalam Melaksanakan Umrah. 142234
10 Ingin Niat Umrah Yang Kedua Sedangkan Dia Berada Di Jedah. Di Mana Dia Ihram?. 154291
11 Yang Diwajibkan Bagi Orang Yang Membatalkan Umrah Dengan Berjimak. 119134
12 Thawaf Wada, Kemudian Menginap Di Mekah Dan Shalat Jumat. 97795
13 Apakah Berkurban Wajib Bagi Jama’ah Haji ?. 82027
14 Orang Yang Melakukan Badal Haji dan Umrah, Apakah Dia Mendapatkan Pahalanya?. 174707
15 Menetapkan Syarat Dalam Haji dan Umrah Bagi Orang Yang Khawatir Mengalami Haid. 122819
16 Makna dan Kandungan Labbaika Allahumma Labbaik. 21617
17 Perbedaan Antara Menunaikan Haji Dan Duduk Setelah Fajar Yang Pahalanya Haji Sempurna. 95782
18 MENGULANG-ULANG HAJI. 109270
19 Setelah Selesai Thawaf Wada, Melihat Ada Najis Di Pakaiannya. 136742
20 Melakukan Masturbasi Saat Ihram. 40825