Tue 7 Rb2 1436 - 27 January 2015

Kurban

1 Hukum Berkurban Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Dan Diperuntukkan Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ... ??. 128016
2 Apakah Mendahulukan Berkurban Atau Membayar Hutangnya Dahulu?. 112426
3 Tidak Ada Kafarat Bagi Orang Yang Niat Berkurban Kemudian Dia Mencukur Rambut Setelah Masuk Sepuluh Hari Dzulhijah. 33760
4 Hukum Menyembelih Hewan Kurban Yang Terpotong Ekor Atau Pangkal Ekornya (pantat), Dan Apa Hukumnya Jika Tidak Mendapati Hewan Kurban Yang Sehat Dan Selamat Dari Aib ??. 160316
5 Jenis dan Sifat Hewan Kurban Yang Lebih Utama. 36663
6 Apakah Diperkenankan Bagi Seorang Wanita Yang Belum Bersuami Ia Berkurban Untuk Dirinya ??. 170160
7 Mengumpulkan Kulit Hewan Kurban Dan Menjualnya Lalu Uangnya Disedekahkan. 110665
8 Menjual Hady dan Umur Hewan Yang Boleh Untuk Umrah. 47030
9 Apakah Sembelihan Kurban Boleh Diberikan Kepada Orang Kafir?. 36376
10 Keluarga Yang Berkurban Boleh Mencabut Rambut dan Kukunya Pada Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah. 33743
11 Jika Hewan Kurban Cacat Setelah Dibeli. 39191
12 Apakah Hal-hal Yang Dilarang Bagi Seseorang Yang Ingin Berkurban ?. 70290
13 Apakah Seseorang Boleh Berkurban Dengan Hewan Yang Biseksual ?. 45152
14 Apakah Boleh Dua Orang Bersaudara Bergabung Dalam Satu Hewan Kurban Padahal Mereka Bertempat Tinggal Terpisah. 96741
15 Apakah Berkurban Wajib Bagi Jama’ah Haji ?. 82027
16 Bolehkan Berkurban Dengan Berhutang ?. 41696
17 Berkurban Untuk Tujuan Kesembuhan. 107549
18 Apakah Boleh Menyembelih Dengan Dua Niat Kurban dan Aqiqah Atau Sebaliknya ?. 82161
19 Apakah DIperbolehkan Berkurban Dengan Dua Atau Lebih (Dari Binatang Kurban). 176956
20 Barangsiapa Yang Berkehendak Untuk Mengakhirkan Kurban Sampai Hari Tasyriq Maka Apakah Diharamkan Atasnya Mencukur Rambutnya Dan Memotong Kuku–kukunya. 175381