Sat 5 Shw 1435 - 2 August 2014

Mengganti Puasa

1 Tidak Sah Menggabungkan Qada Ramadan Dengan Puasa Enam Hari Syawal Dengan Satu Niat. 39328
2 TIDAK MENGAPA MENGQHADA RAMADHAN PADA PERTENGAHAN KEDUA DI BULAN SYA’BAN. 49884
3 Meninggalkan Shalat Penyebab Segala Kesengsaraan Dan Kesulitan. 83997
4 Apakah Diharuskan Memberi Makan Enam Puluh Orang Miskin Sekaligus? Apakah Memberi Makan Keluarga Termasuk Membayar Kafarat?. 132273
5 Hilang Kesadaran Akibat Kecelakaan, Apakah Wajib Mengqadha Puasa Ramadhan Yang Ditinggalkannya?. 22204
6 Keluar Sesuatu Setelah Periksa Kesehatan. 11780
7 Apakah Diharuskan Membayar Kafarat (tebusan) Selain Mengqada Bagi Orang Yang Menundanya Tanpa Uzur. 39742
8 Suami Menggauli Istrinya Padahal Sang Istri Sedang Melaksanakan Qadha Puasa Ramadhan, Apa Hukum Bagi Mereka Berdua?. 50632
9 Tidak Berpuasa Karena Tidak Mengetahui Tanda-tanda Dewasa. 21246
10 Bolehkah Mengerjakan Puasa Enam Hari Bulan Syawal Sementara Ia Harus Membayar Hutang Puasa Ramadhan?. 7863
11 Onani Karena Tidak Tahu Bahwa Hal Itu Membatalkan. 50017
12 KAPAN DIWAJIBKAN MEMBAYAR KAFARAT BAGI YANG BERBUKA DI BULAN RAMADAN TANPA UZUR. 106476
13 BERBUKA DI BULAN RAMADAN DIKARENAKAN SAKIT SEJAK 25 TAHUN. DAN SAMPAI SEKARANG BELUM MENGQADHANYA. 108759
14 AWALNYA MENGALAMI SAKIT YANG TIDAK ADA HARAPAN SEMBUH, NAMUN TERNYATA KEMUDIAN SEMBUH. 106478
15 APAKAH BOLEH PUASA ENAM HARI BULAN SYAWAL SEBELUM MENGQADHA PUASA YANG TERTINGGAL, KALAU SISA HARINYA TIDAK MENCUKUPI. 40389
16 BERPUASA SAAT HAID KARENA TIDAK TAHU, APA YANG HARUS DILAKUKAN?. 38867
17 Manakah Yang Didahulukan Oleh Seorang Wanita, Memulai Qadha Hutang Puasa Ataukah Puasa Enam Hari Bulan Syawal?. 4082
18 DIPAKSA KELUARGANYA UNTUK BERBUKA KARENA SAKIT, APAKAH MEREKA BERDOSA? APAKAH DIA DIBOLEHKAN BERPUASA KALAU DIA INGIN MELAKUKANNYA?. 97798
19 HUKUM ORANG YANG LUPA PUASA QADHA HINGGA BERTEMU RAMADAN BERIKUTNYA. 107780
20 PUASA PADA HARI SYAK (MERAGUKAN) DENGAN NIAT PUASA QADHA RAMADAN YANG LALU. 26860