Fri 10 Rb2 1436 - 30 January 2015

Mengganti Puasa

1 Meninggalkan Puasa Di Waktu Kecil Secara Sengaja. 174328
2 Seorang Wanita Tidak Membayar Hutang Puasa Ramadhan Sejak Bertahun-tahun Yang Lalu. 40695
3 Hukum Mengqadha Puasa Orang Yang Meninggal Dunia Yang Tidak Berpuasa Tanpa Alasan Syar’i. 174581
4 Tidak Sah Menggabungkan Qada Ramadan Dengan Puasa Enam Hari Syawal Dengan Satu Niat. 39328
5 TIDAK MENGAPA MENGQHADA RAMADHAN PADA PERTENGAHAN KEDUA DI BULAN SYA’BAN. 49884
6 Meninggalkan Shalat Penyebab Segala Kesengsaraan Dan Kesulitan. 83997
7 Apakah Diharuskan Memberi Makan Enam Puluh Orang Miskin Sekaligus? Apakah Memberi Makan Keluarga Termasuk Membayar Kafarat?. 132273
8 Hilang Kesadaran Akibat Kecelakaan, Apakah Wajib Mengqadha Puasa Ramadhan Yang Ditinggalkannya?. 22204
9 Keluar Sesuatu Setelah Periksa Kesehatan. 11780
10 Apakah Diharuskan Membayar Kafarat (tebusan) Selain Mengqada Bagi Orang Yang Menundanya Tanpa Uzur. 39742
11 Suami Menggauli Istrinya Padahal Sang Istri Sedang Melaksanakan Qadha Puasa Ramadhan, Apa Hukum Bagi Mereka Berdua?. 50632
12 Tidak Berpuasa Karena Tidak Mengetahui Tanda-tanda Dewasa. 21246
13 Bolehkah Mengerjakan Puasa Enam Hari Bulan Syawal Sementara Ia Harus Membayar Hutang Puasa Ramadhan?. 7863
14 Onani Karena Tidak Tahu Bahwa Hal Itu Membatalkan. 50017
15 KAPAN DIWAJIBKAN MEMBAYAR KAFARAT BAGI YANG BERBUKA DI BULAN RAMADAN TANPA UZUR. 106476
16 BERBUKA DI BULAN RAMADAN DIKARENAKAN SAKIT SEJAK 25 TAHUN. DAN SAMPAI SEKARANG BELUM MENGQADHANYA. 108759
17 AWALNYA MENGALAMI SAKIT YANG TIDAK ADA HARAPAN SEMBUH, NAMUN TERNYATA KEMUDIAN SEMBUH. 106478
18 APAKAH BOLEH PUASA ENAM HARI BULAN SYAWAL SEBELUM MENGQADHA PUASA YANG TERTINGGAL, KALAU SISA HARINYA TIDAK MENCUKUPI. 40389
19 BERPUASA SAAT HAID KARENA TIDAK TAHU, APA YANG HARUS DILAKUKAN?. 38867
20 Manakah Yang Didahulukan Oleh Seorang Wanita, Memulai Qadha Hutang Puasa Ataukah Puasa Enam Hari Bulan Syawal?. 4082