Fri 3 Jm1 1437 - 12 February 2016

Mengganti Puasa

1 Apabila Mereka Tidak Mengetahui Telah Masuknya Bulan Ramadhan Melainkan Ditengah Siang, Maka Apa Hal yang Wajib Atas Mereka?. 205789
2 Melaksanakan Qadha Yang Wajib Dilakukannya Terlebih Dahulu, Baru Kemudian Berpuasa Menggantikan Orang Yang Meninggal. 134087
3 Tidak Berpuasa Ramadhan Sebulan Penuh, Apakah Diwajibkan Qadha 30 Hari Ataukah Sesuai Jumlah Hari Yang Terdapat Pada Bulan Ramadhan Tersebut?. 81093
4 Hamil Sebelum Memulai Qadha, Dan Ketika Hamil Tidak Mampu Berpuasa. 50651
5 Hukum Membayar Fidyah Dari Puasa Yang Tertunda Sebelum Melaksanakan Qadha’ Puasa. 122319
6 Membatalkan Puasa Beberapa Kali Karena Onani. 105846
7 Meninggalkan Puasa Di Waktu Kecil Secara Sengaja. 174328
8 Seorang Wanita Tidak Membayar Hutang Puasa Ramadhan Sejak Bertahun-tahun Yang Lalu. 40695
9 Hukum Mengqadha Puasa Orang Yang Meninggal Dunia Yang Tidak Berpuasa Tanpa Alasan Syar’i. 174581
10 Tidak Sah Menggabungkan Qada Ramadan Dengan Puasa Enam Hari Syawal Dengan Satu Niat. 39328
11 TIDAK MENGAPA MENGQHADA RAMADHAN PADA PERTENGAHAN KEDUA DI BULAN SYA’BAN. 49884
12 Meninggalkan Shalat Penyebab Segala Kesengsaraan Dan Kesulitan. 83997
13 Apakah Diharuskan Memberi Makan Enam Puluh Orang Miskin Sekaligus? Apakah Memberi Makan Keluarga Termasuk Membayar Kafarat?. 132273
14 Hilang Kesadaran Akibat Kecelakaan, Apakah Wajib Mengqadha Puasa Ramadhan Yang Ditinggalkannya?. 22204
15 Keluar Sesuatu Setelah Periksa Kesehatan. 11780
16 Apakah Diharuskan Membayar Kafarat (tebusan) Selain Mengqada Bagi Orang Yang Menundanya Tanpa Uzur. 39742
17 Suami Menggauli Istrinya Padahal Sang Istri Sedang Melaksanakan Qadha Puasa Ramadhan, Apa Hukum Bagi Mereka Berdua?. 50632
18 Tidak Berpuasa Karena Tidak Mengetahui Tanda-tanda Dewasa. 21246
19 Bolehkah Mengerjakan Puasa Enam Hari Bulan Syawal Sementara Ia Harus Membayar Hutang Puasa Ramadhan?. 7863
20 Onani Karena Tidak Tahu Bahwa Hal Itu Membatalkan. 50017