Mengganti Puasa

222198 - Melakukan Puasa Qadha, Lalu Berkata; Saya Puasa Enam Hari Syawal Published Date: 2016-07-17 38355 - Dibolehkan Berpuasa Pada Hari Ke-2 di Bulan Syawal Published Date: 2016-07-04 232694 - Hukum Orang Yang Tidak Puasa Tanpa Udzur (Alasan Yang Dibenarkan) Published Date: 2016-06-15 222030 - Apakah Darah Di Dalam Kemaluan Sama Hukumnya Dengan Haid Meskipun Belum Keluar? Published Date: 2016-06-12 106449 - Pingsan Di bulan Ramadhan Kemudian Meninggal Dunia Published Date: 2016-05-20 34564 - Puasa Dengan Niat Qada Dan (Puasa) Sunah Published Date: 2016-05-08 205789 - Apabila Mereka Tidak Mengetahui Telah Masuknya Bulan Ramadhan Melainkan Ditengah Siang, Maka Apa Hal yang Wajib Atas Mereka? Published Date: 2015-06-17 134087 - Melaksanakan Qadha Yang Wajib Dilakukannya Terlebih Dahulu, Baru Kemudian Berpuasa Menggantikan Orang Yang Meninggal Published Date: 2015-05-29 81093 - Tidak Berpuasa Ramadhan Sebulan Penuh, Apakah Diwajibkan Qadha 30 Hari Ataukah Sesuai Jumlah Hari Yang Terdapat Pada Bulan Ramadhan Tersebut? Published Date: 2015-05-24 50651 - Hamil Sebelum Memulai Qadha, Dan Ketika Hamil Tidak Mampu Berpuasa Published Date: 2015-05-22 122319 - Hukum Membayar Fidyah Dari Puasa Yang Tertunda Sebelum Melaksanakan Qadha’ Puasa Published Date: 2015-04-20 105846 - Membatalkan Puasa Beberapa Kali Karena Onani Published Date: 2015-02-05 174328 - Meninggalkan Puasa Di Waktu Kecil Secara Sengaja Published Date: 2015-01-18 40695 - Seorang Wanita Tidak Membayar Hutang Puasa Ramadhan Sejak Bertahun-tahun Yang Lalu Published Date: 2014-11-13 174581 - Hukum Mengqadha Puasa Orang Yang Meninggal Dunia Yang Tidak Berpuasa Tanpa Alasan Syar’i Published Date: 2014-08-04 39328 - Tidak Sah Menggabungkan Qada Ramadan Dengan Puasa Enam Hari Syawal Dengan Satu Niat Published Date: 2014-08-02 49884 - TIDAK MENGAPA MENGQHADA RAMADHAN PADA PERTENGAHAN KEDUA DI BULAN SYA’BAN Published Date: 2014-06-13 83997 - Meninggalkan Shalat Penyebab Segala Kesengsaraan Dan Kesulitan Published Date: 2014-06-05 132273 - Apakah Diharuskan Memberi Makan Enam Puluh Orang Miskin Sekaligus? Apakah Memberi Makan Keluarga Termasuk Membayar Kafarat? Published Date: 2014-05-11 22204 - Hilang Kesadaran Akibat Kecelakaan, Apakah Wajib Mengqadha Puasa Ramadhan Yang Ditinggalkannya? Published Date: 2014-03-20