Thu 15 Rmd 1436 - 2 July 2015

Wanita Di Bulan Ramadhan

1 Seorang Perempuan meyakini Masa Sucinya, Namun Beberapa Waktu Setelah Bersuci ia mendapati cairan yang keluar, bagaimanakah hukumnya?. 65593
2 Sebagian Mengira Bahwa Darah Keguguran adalah Darah Nifas Sehingga Membatalkan Puasa. 81169
3 Puasa Tapi Ragu Mandi Dati Haidnya, Apakah Diharuskan Mengqada’nya?. 110860
4 Seorang Perempuan Shalat dan Puasa Padahal Ia Belum Yakin Bahwa Dirinya Telah Suci Dari Haid. 66062
5 Seorang Perempuan Berpuasa Sebelum Mandi Besar dari Haidhnya. 94839
6 Apa Hikmah Pengharaman Puasa Bagi (Wanita) Haid?. 50330
7 Bagaimana Memanfaatkan Waktu Saat Memasak Di Bulan Ramadan?. 65875
8 Keluar Darah Disebabkan Operasi, Apakah (hal itu) Menghalangi Untuk Berpuasa?. 79202
9 Darah Nifas Kembali Keluar (padahal) Dia Dalam Kondisi Berpuasa. 106464
10 Mengkonsumsi Pil Penunda Haid Pada Sepuluh Malam Terakhir Bulan Ramadan. 13738
11 SUDAH BERUSIA TIGA BELAS TAHUN NAMUN TIDAK BERPUASA RAMADAN. 106485
12 APAKAH DIWAJIBKAN BERPUASA KEPADA MEREKA? DAN APAKAH DIHARUSKAN MENGQADHANYA?. 65635
13 Hukum Darah Sebelum Melahirkan. 6944
14 Menahan Haid di Bulan Ramadan. 7416
15 Darah Yang Keluar Melebihi 15 Hari Dari Hari Kebiasaannya, Apakah Dianggap Haid Atau (Boleh Terus) Berpuasa?. 65570
16 Wanita Hamil Mengeluarkan Cairan, Apakah Dia boleh Meniggalkan Shalat?. 38703
17 Apakah Wanita Mustahadhah (keluar darah terus menerus) Harus Berpuasa?. 66571
18 Apakah Bersolek Di Muka Umum Membatalkan Puasa. 50063
19 Istri Tidak Mau Berpuasa. 38282
20 Telah Baligh, Akan Tetapi Tidak Kuat Menjalankan Puasa. 106479