NewFatwas

1 Tinggal Di Jedah, Namun Ihram Untuk Haji Dari Mekah
2 Hikmah Mencari Jalan Yang Berbeda Seusai Shalat Id
3 Usia Hewan Yang Perlu Diperhatikan Dalam Berkurban
4 APAKAH ORANG YANG MENGHAJIKAN ORANG LAIN, DIHARUSKAN MELAKUKAN HAJI DARI TEMPAT ORANG YANG DIHAJIKAN
5 Makmum Masbuk, Datang Ketika Imam Bertakbir Tambahan
6 Apakah Diperbolehkan Memberikan Daging Kurban Kepada Tetangga Non Muslim
7 PERSYARATAN MAHRAM DALAM SAFARNYA WANITA MESKIPUN SAFAR DEKAT
8 Hukum Mengucapakan Selamat Hari Raya, Berjabat Tangan dan Berpelukan Setekah Shalat Id
9 Shalat Id itu Tanpa Ajakan, Adzan Maupun Yang Lainnya
10 Penentuan Shalat Idul Fitri dan Idul Adha Atas Dasar Rukyat Hilal
11 Siapa Yang Diwajibkan Berkurban ?, Apakah Harus Orang Laki-laki ?
12 MENCABUT KUKU BAGI ORANG YANG SEDANG IHROM
13 ORANG YANG SAI DI TINGGKAT DUA ATAU TIGA, TIDAK DIHARUSKAN MENGITARI KUBAH SHOFA DAN KUBAH MARWA
14 Apakah Khutbah Id Itu Dua Khutbah atau Satu Khutbah?
15 Satu Hewan Kurban Boleh Untuk Semua Anggota Keluarga, Meskipun Jumlah Mereka Seratus Jiwa
16 Syarat-syarat Berkurban
17 Jawaban Bagi Seseorang Yang Mengatakan Bahwa Wanita Tidak Melaksanakan Shalat Id di Masjid
18 Hukum Haji Sebelum Melunasi Hutang
19 Hal-hal Yang Harus Dijauhi Oleh Orang Yang Mau Berkurban
20 Hukum Mengadakan Shalat Id Di Gedung Olah Raga
21 Apakah Diharuskan Anak Dan Orang Tua Memberikan Nafkah Haji Satu Sama Lain
22 Orang Yang Melakukan Badal Haji dan Umrah, Apakah Dia Mendapatkan Pahalanya?
23 Apakah Diperkenankan Menyembelih Hewan Kurban Dengan Tangan Kiri ??
24 Majikan Tidak Memberi Cuti Untuk Haji, Apakah Termasuk Uzur Untuk Menunda Haji
25 Berkurban Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Dunia
26 Menetapkan Syarat Dalam Haji dan Umrah Bagi Orang Yang Khawatir Mengalami Haid
27 Pejantan Domba Yang Tepotong Ekornya Tidak Boleh Untuk Berkurban
28 Melewati Miqatnya Tapi Tidak Ihram. Dia Ihramnya Dari Miqat Madinah
29 Satu Hewan Kurban Cukup Untuk Semua Anggota Keluarga
30 Dia Mempunyai Dana, Kalau Dia Membeli Mobil Tidak Mungking Dia Menunaikan Haji
31 Seorang Laki-laki atau Perempuan Jika Ingin Berkurban Keduanya Dilarang Untuk Memotong Rambut dan Kukunya
32 HUKUM MEMAKAI PAKAIAN DALAM BAGI ORANG YANG IHROM
33 Seseorang Berdomisili Di Daerah Yang Tidak Boleh Menyembelih Apakah Boleh Bersedekah Dengan Seharga Hewan Sembelihan Tersebut ?
34 MEMANJANG WAKTU WUKUF DI AROFAH SAMPAI FAJAR HARI NAHR
35 Hukum Satu Hewan Sembelihan Dengan Niat Berkurban dan Aqiqah
36 APAKAH ORANG YANG SEDANG IHROM DIPERBOLEHKAN MEMBERISIHKAN DENGAN SABUN DAN SAMPO
37 Sembelihan Hewan Kurban Lebih Utama Dari Sedekah Seharga Hewan Tersebut
38 Bagaimana Seorang Wanita Menggunting Rambutnya Yang Tergerai Dalam (Tahallul) Umrah?
39 Yang Lebih Utama Dalam Berkurban Adalah Unta, Kemudian Sapi, Kemudian Kambing, Kemudian Kerjasama
40 Apakah Menghajikan Ayahnya Yang Meninggal Dunia Dan Telah Berhaji Atau Berhaji Untuk Ibunya Yang Telah Tua Yang Belum Berhaji?
41 Seseorang Mempunyai Dua Istri, Apakah Berkurban Dengan Dua Hewan Kurban ?
42 Hewan Kurban Terjatuh dan Langsung Disembelih Sebelum Mati, Apakah Masih Dianggap Kurban ?
43 Makna dan Kandungan Labbaika Allahumma Labbaik
44 Menyediakan Tempat Tinggal Lebih Didahulukan Daripada Haji
45 Hukum Berkurban Dengan Selain Binatang Ternak ?
46 Punya Hutang Dan Ingin Berhaji
47 Menyembelih Hewan Kurban Diluar Negara
48 Memakai Burquq (Penutup wajah) Di sela-sela Sa’i
49 Apabila Kepala Rumah Tangga Enggan Berkorban, Bolehkah Bagi Seorang Istri Berkorban Untuk Dirinya Dan Anggota Keluarganya Yang Lain?
50 Apakah Menunaikan Haji Wajib Atau Bershodaqah Dengan Uang Kepada Tetangganya Yang Fakir
51 Antara Rumahku Dan Mimbarku Terdapat Salah Satu Raudhah (Taman) Surga
52 Apakah Boleh Menghajikan Ayahnya Yang Tidak Mempunyai Biaya Untuk Berhaji?
53 APAKAH MELAKSANAKAN HAJI DIDAHULUKAN DARIPADA MENIKAH YANG KEDUA KALI
54 Perbedaan Antara Menunaikan Haji Dan Duduk Setelah Fajar Yang Pahalanya Haji Sempurna
55 Menaruh Penghilang (Bau) Keringat Yang Wangi Disela-sela Ihrom Karena Tidak Tahu Hukumnya
56 Mempunyai Anak Kecil Yang Sedang Menyusui, Apakah Dia Wajib Haji?
57 Saya Niat Umrah Dari Mekah, Apa Hukumnya?
58 Tidak Punya Uang, Dan Ingin Menunaikan Haji Untuk Orang Lain Dengan Imbalan
59 Memberikan Zakat Kepada Orang Kafir
60 MENGULANG-ULANG HAJI
61 HUKUM MEMBERIKAN MAKANAN KEPADA PARA PEKERJA NON MUSLIM DI SIANG RAMADAN
62 Setelah Selesai Thawaf Wada, Melihat Ada Najis Di Pakaiannya
63 HUKUM MENUNDA KEHAMILAN AGAR DAPAT MENUNAIKAN HAJI
64 MENGGANTI KAIN IHROM
65 Tayammum Dengan Wadah Keramik Atau Dengan Dinding
66 Apakah Menyampaikan Khutbah Id Di Atas Mimbar Adalah Bid’ah?
67 MENDERITA SAKIT EPILEPSI (AYAN), APAKAH WAJIB HAJI?
68 Penjelasan Firman Allah: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) “ Dan Yang Demikian Itu Kami Jadikan Kalian (Umat Islam ) Sebagai Umat Pertengahan”
69 Apa Yang Dibaca Ketika Menyembelih Hewan Kurban ?
70 Jika Seorang Mengusap Dalam Keadaan Menetap Kemudian Safar
71 PERKATAAN TERHADAP ISTRI KALAU KAMU MEMERIKSA HANDPHONE, MAKA KAMU DICERAI
72 MENIKAH DENGAN GADIS BERUSIA 13 TAHUN
73 TIDAK MENGAPA BERDOA 'YA ALLAH TERIMALAH AMAL SALEH DARI KAMI'
74 HADITS ‘SEBUTLAH ORANG FAJIR DENGAN APA ADANYA’
75 Kewajiban Menahan Diri Tentang Perselisihan Yang Terjadi Pada Kalangan Para Sahabat
76 Sekilas Tentang Sejarah Masjidil Haram Di Makkah
77 Apakah Ada Hadits Shoheh Tentang Khitan Wanita
78 Apakah Boleh Dimakan Sembelihan Orang Tidak Shalat ?
79 Mulai Thawaf Dari Pintu Ka’bah
80 Tidak Disyariatkan Membersihkan Kencing Dengan Cara Berlebih-Lebihan
81 Mati Syahid Tidak Menghapus Hak Bani Adam, Tapi Menghapus Hak Allah Ta’la
82 Melihat Darah Setelah Berbuka Puasa, Akan Tetapi Dia Ragu, Apakah Keluar Darahnya Sebelum Atau Sesudah Berbuka?
83 Hukum Membunuh Orang Asing Di Negara Islam
84 MAKAN DAGING ONTA MEMBATALKAN WUDU
85 Apakah Dianjurkan Berpelukan Dan Mencium Ketika Bertakziyah?
86 Baru Saja Memulai Puasa Kafarat Dua Bulan Berturut-Turut Kemudian Masuk Bulan Ramadan. Apakah Terputus Puasa Yang Berturut-Turut Tersebut
87 Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah
88 Jika Melahirkan Tapi Tidak Mengeluarkan Darah Atau Darah Berhenti Sebelum 40 Hari
89 Apakah (Dibolehkan) Membari Makan Kepada Non Muslim Dalam Fidyah Puasa
90 Iman Kepada Allah Merupakan Nikmat Yang Paling Besar
91 MEMBACA KHATAMAN AL-QUR’AN AL-KARIM LEBIH DARI SATU SEKALIGUS
92 Istikharah Untuk Melamar Salah Seorang Kerabatnya Padahal Dia Sudah Mengenal Akhlaknya
93 Apakah Boleh Wanita Haidh Menyentuh Mushaf Dengan Penghalang Dan Merukyah Dirinya?
94 SIAPAKAH YANG DIMAKSUD AHLUL-QUR’AN YANG DIKATAKAN SEBAGAI AHLULLAH DAN ORANG KHUSUSNYA
95 Apakah Diharamkan Bagi Wanita Junub Untuk Memasak Atau Menyentuh Sesuatu
96 Menginvestasikan dana zakat
97 Hukum Mengqadha Puasa Orang Yang Meninggal Dunia Yang Tidak Berpuasa Tanpa Alasan Syar’i
98 Apakah puasa qodho’ ramadhan terkena kaffarat Karena berjima’ pada siang harinya?
99 Tidak Sah Menggabungkan Qada Ramadan Dengan Puasa Enam Hari Syawal Dengan Satu Niat
100 Bid’ah Idul Abrar