NewFatwas

1 Apakah Boleh Mengganti Pakaian Ihram?
2 Seseorang Meninggal Dunia dan Belum Pergi Haji Karena Menunda-nunda Apakah Boleh Dihajikan?
3 Memperbanyak Haji atau Cukup Satu Kali Saja
4 Kekeliruan Yang Terjadi Dalam Thawaf
5 Melafazkan Niat Dalam Haji Dan Umrah
6 Apakah Tato Menghalangi Seseorang Menunaikan Haji?
7 Apakah Diharuskan Mengambil Dari Modal Dasarnya Yang Diperlukannya Untuk Berhaji?
8 Keluar Darah Kotor Yang Disangka Haid, Maka Dia Tidak Thawaf Wada
9 Doa Berjamaah Saat Thawaf
10 Melewati Miqat Tanpa Ihram Bagi Orang Yang Ingin Haji Dan Umrah
11 Haji Tanpa Izin Suami
12 Kekeliruan Yang Terjadi Pada Orang Yang Ihram
13 Izin Orang Yang Memberi Hutang Kepada Orang Yang Berhutang Untuk Haji
14 Diwajibkan Menunaikan Haji Meskipun Bersama Seorang Yang Melakukan Bid’ah
15 HUKUM MENGGABUNGKAN THAWAF ORANG YANG MENGGENDONG DENGAN ORANG YANG DIGENDONG DENGAN SATU KALI THAWAF
16 DATANG KE JEDDAH DENGAN NIAT PERGI KE MADINAH DAN BERIHRAM DARINYA. KEMUDIAN DILARANG PERGI KE MADINAH, DAN BERIHRAM DARI JEDDAH
17 Apakah Mahram Harus Suami?, Apakah Istri Boleh Menolak Bermahram dengan Suaminya?
18 Bekerja Di Riyadh Tapi Memiliki Rumah Di Khulais. Dimana Ihramnya?
19 Apakah Orang Yang Sedang Ihram Dibolehkan Menyisir Rambut?
20 Mengapa Jamaah Haji Memakai Pakaian Seperti Itu
21 Berumrah Untuk Kakeknya Dan Belum Menyempurnkan Sai, Kemudian Kembali Ke Negaranya Lalu Menikah. Apa Yang Seharusnya Dia Lakukan ?
22 Apakah (dibolehkan) Haji, Sementara Dia Mempunyai Hutang Dan Mampu Melunasinya?
23 Ingin Menunaikan Haji Dengan Uang Yang Diterima Dari Perkumpulan Bersama Teman-temannya
24 Barokah Air Zam-zam Berlaku Bagi Siapa Saja Yang Meminumnya, Apakah Ia Berada Di Dalam Mekah atau di Luar Mekah
25 Dilarang Bepergian, Apakah Digantikan Hajinya (Oleh Orang Lain)?
26 Bolehkah Mengambil Biaya Haji Dari Suaminya Penjual Barang Haram?
27 Tinggal Di Jeddah Dan Umrah Di Bulan Haji, Apakah Dapat Melakukan Tamattu Jika Dia Haji?
28 Na’na (Mint) Bukan Wewangian
29 APAKAH DIBOLEHKAN DATANG KE JEDDAH TANPA IHRAM KEMUDIAN KEMBALI LAGI KE MIQAT DAN BERIHRAM DARINYA
30 Menutup Kepala Orang Yang Sedang Ihram dan Berteduh Di Bawah Payung
31 APAKAH MENUNGGU UNDIAN HAJI YANG LEBIH MURAH BIAYANYA ATAU MENUNAIKAN HAJI SEKARANG DENGAN BIAYA LEBIH TINGGI?
32 Belajar Di Mekah Sedangkan Keluarganya Berada Di Jedah, Darimana Dia Ihram?
33 Apakah Mekah dan Madinah Terpelihara Dari Penyakit Tha'un Atau Epidemi Seperti Flu Babi?
34 Datang Ke Jedah Tanpa Niat Umrah, Kemudian Timbul Niat Umrah Dan Ihram Dari Jedah
35 Menerima Minyak Wangi Dari Orang Lain Sebagai Basa Basi Padahal Dia Sedang Ihram
36 DARI MANA NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM MELAKUKAN IHRAM?
37 Apakah Seorang Wanita Boleh Pulang Pergi Dari Hotel Ke Masjidil Haram Tanpa Mahram?
38 Tidak Dapat Memakai Pakaian Ihram, Bolehkah Dia Ihram Dengan Memakai Baju Biasa
39 Ragu-ragu Bilangan Towaf Dan Menggabungkan Diantara Dua Pendapat
40 Mengapa Jamaah Haji Diharamkan Memakai Pakaian Berjahit?
41 Apa Maksud Dari Kata (اللمم)? Apa Hukum Seorang Muslim Yang Bermaksiat Ketika Melakukannya Berulang Kali ?
42 Apakah Diperbolehkan Memindahkan Zakat Ke Nagara Lain?
43 Hukum Menggunakan Semacam Hormon Berbentuk Spiral Dan Sesuatu Yang Dapat Menghalangi Melekatnya Sel Telur Yang Telah Dibuahi Dalam Rahim
44 Apa Saja Syarat-syarat Poligami ?
45 Wanita Muslimah Berpendapat Adanya Pertentangan Antara: Kepemimpinan dan Perlindungan Laki-laki Kepada Wanita Dari Api Neraka Dengan Bolehnya Menikahi Wanita Ahli Kitab
46 Tentang Penjelasan Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ( Mereka Adalah Pelaku Maksiat, Mereka Adalah Pelaku Maksiat )
47 Seorang Suami Berkata Kepada Istrinya : ( Demi Allah Saya Akan Berinteraksi Kepada Anda Sebagaimana Saya Berinteraksi Dengan Saudara Perempuan Saya ) Akan Tetapi Dia Tidak Bermaksud Menceraikan Istrinya, Maka Bagaimanakah Hukumnya ?
48 Membayarkan Zakat Beberapa Tahun Sebelumnya Dari Hartanya Seorang Anak
49 Habis Makan Dan Tidak Berkumur, Langsung Melaksanakan Shalat. Apakah Shalatnya Sah?
50 Hukum Saksi Nikah Yang Meninggalkan Shalat
51 Perempuan Yang Dilamar Meminta Kepada Si Pelamar Agar kelak Maharnya Berupa Hafalan Surat Al Mulk Dan Membacanya Setiap Sebelum Tidur. Apakah Hal Semacam Ini Dibolehkan ??
52 Apakah Terdapat Hadits Yang Menjelaskan Bahwa Istri Umar Rdliyallahu Anhu Dulu Pernah Berkata Keras Di Hadapan Umar Sehingga Umar Terdiam Karenanya Dan Bersabar Atas Kejadian Tersebut?
53 Hukum Sebagian Warga (Saudi) Mengambil Mushaf Yang Diperuntukkan Pemerintah Untuk Jamaah Haji
54 Menikah Dengan Dua Istri Namun Tidak Bekerja, Apakah Boleh Menceraikan Salah Satu Istrinya ?
55 Istikharah Tidak Bertentangan Dengan Penggunaan Akal dan Pikiran Untuk Mencari Sebab Menguatkan Di Antara Dua Pilihan
56 MEMBACA AL-QUR’AN DI DALAM KAMAR MANDI
57 Apakah Saudara Lelaki Istri Termasuk Penengah Dari Perwakilan keluarganya ?
58 Apakah Boleh Menghadiri Wisuda Sebuah Kampus Yang Biayai Oleh Budha ?
59 Kekeliruan Yang Terjadi Saat Ihram Haji Pada Hari Tarwiyah
60 APAKAH ADA (HADITS) BAHWA ORANG YANG TIDAK MEMBACA AL-QUR’AN KURANG DARI SEBULAN AKAN DICATAT SEBAGAI GOLONGAN ORANG MUNAFIK?
61 Hukum Memukul Siswa Di Sekolah
62 Terapi Anak Yang Tempramen dan Mudah Marah
63 Waktu Khitan
64 Bagaimanakah Belaku Adil Kepada Anak-anak Dalam Masalah Nafkah dan Hadiah ?
65 Memukul, Mencubit Anaknya Yang Berusia Satu Tahun Kemudian Ia Merasa Menyesal
66 Beberapa Sikap Penting Tentang Hadits “Haudh” (Telaga) Dan Penjelasan Tentang Beberapa Kelompok Yang Ditolak Oleh Malaikat Ketika Mendatangi Telaga Tersebut
67 Menikah Dengan Wanita Nasrani Dan Dikaruniai Anak Wanita Tersebut Ingin Membabtisnya Di Gereja
68 Apa Ada Riwayat Shahih Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dahulu Pernah Menawar Harga Dalam Jual Beli Sampai Dahinya Berkeringat
69 Murtad Dari Islam Untuk Menikah, Kemudian Kembali Masuk Islam, Apakah Pernikahannya Tetap Berlaku?
70 Sanggahan Atas Siapa Saja dari Kelompok Rafidhah Yang Mengklaim. Bahwa Abu Bakar, Umar dan Kedua Putrinya Berusaha Untuk Membunuh Nabi -Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam-
71 Mempunyai Dua Istri Yang Tinggal di Dua Negara Yang Berjauhan, Apakah Dia Tetap Wajib Berlaku Adil Kepada Keduanya ?, Apa Yang Seharusnya Dilakukan Jika Keduanya Berkumpul ?
72 Hukum Menginvestasikan Harta Wakaf
73 Keluarga Suaminya Telah Mengabarkan Bahwa Suaminya Telah Menceraikannya, Dia Tidak Mendengar Langsung dari Suaminya, Suaminya pun Tidak Menulis Apapun Tentang Talak
74 Harta Wakaf Untuk Umum Tidak Wajib Dizakatkan
75 Mencetak al-Quran dengan harta zakat.
76 Seorang Wanita Ingin Menikah Dengan Laki-laki Yang Sudah Menikah, Namun Undang-undang Tidak Membolehkan Poligami, Apa Yang Harus Ia Lakukan ?
77 Apakah Sah Membasuh Wajah Dalam Wudhu, Sementara Imamah (Surban yang dililitkan di kepala) Menutupi Sebagian Wajahnya?
78 Bapaknya Menolak Untuk Menikahkannya Dengan Selain Kebangsaannya Akhirnya Dinikahkan Oleh Saudara Laki-lakinya
79 Mahar Yang Diberikan Padanya Berupa Sebidang Tanah Lalu Dia Mewakafkannya Dijalan Allah, Kemudian Dia Diceraikan Sebelum Berhubungan Suami Istri, Bagaimanakah Suaminya Mengambil Separo Dari Mahar Yang Tersisa ?
80 Apakah Boleh Berbai’at Kepada Penguasa Kafir?
81 Jika Seorang Wanita Telah Berzina, Kemudian Dipaksa Untuk Menikah Dengan Laki-laki Perjaka (Yang Tidak Berzina) , Apakah Pernikahannya Sah ?
82 Hukum Shalat Jamak dan Qashar Tanpa Uzur
83 Hukum Membayar Zakat Untuk Membeli Mobil dan Memberi Asuransi Untuknya
84 Bolehkah, ketika shalat sudah dimulai, menarik mundur imam shalat yang tidak baik bacaan al-Qurannya lalu, sebagai gantinya, mendorong yang lain untuk menjadi imam?
85 Apakah Zakat Boleh Dikeluarkan Untuk Kerabatnya Yang Kuliah Dan Tidak Kuat Menanggung Biaya
86 Membayar Mahar Yang Dihutang Sebelum Jatuh Masa Tempo Pembayaran
87 Mengaku Adanya Ijmak Tentang Kafirnya Orang Yang Meninggalkan Shalat Dan Siapa Yang Tidak Mengkafirkannya. Bagaimana Kita Memahami Latar Belakang Ijmak Pada Masalah Ini?
88 Menyalurkan zakat untuk acara Musabaqah Tilawatil Quran
89 Tidak Boleh Menyalurkan Harta Zakat Untuk Sekolah Menghafal Al-Quran
90 Hukumnya Peresmian Masjid Dengan Perayaan dan Pertemuan
91 Apakah Diwajibkan Baginya Untuk Membayarkan Zakat Fitrahnya Anak Yatim Yang Berada di Bawah Tanggungannya ?
92 Apakah Nabi Shallalalhu Alaihi Wa Sallam Melakukan Akad Nikah Puteri-Puterinya Di Tempat Khusus
93 Sang Bapak Berkata, “Aku Telah Nikahkan Puteriku Kepada Fulan Di Hadapan Para Saksi Kaum Muslimin,” Kemudian Dia Merubah Sikapnya dan Menarik Kembali Ucapannya
94 Membayarkan Zakat Fitrah Dengan Gula, Teh dan Makanan Kalengan
95 Apakah Zakat Fitrah Tetap Wajib Dibayar Oleh Seseorang Yang Tidak Mendapati Ramadhan Kecuali Pada Hari Terakhir dan Ia pun Tidak Sempat Berpuasa ?
96 Apakah Boleh Memindakan Buku-Buku Wakaf Di Sebuah Masjid Ke Masjid Lain?
97 Apakah Harus Membayarkan Zakat Fitrah Anak Yatim Yang Dinafkahinya ?
98 Apakah Diwajibkan Bagi Seorang Suami Muslim Membayarkan Zakat Fitrah Istrinya Yang Masih Nasrani ?
99 Apakah Boleh Mendahulukan Pembayaran Zakat Fitrah Untuk Dua Tahun Yang Akan Datang Dikiaskan (Dianalogikan) Dengan Zakat Mal ?
100 Seseorang Lupa Tidak Membayarkan Zakat Fitrahnya Sebelum Shalat Ied