NewFatwas

1 Hamil Dan Tidak Mampu Mengangkat Kakinya Untuk Membasuhnya Dalam Berwudu
2 Hukum Aqiqah dan Apakah Bisa Gugur Bagi Orang Fakir ?
3 Keluar Tetesan Darah dan Membenci Haid
4 Qiroat Tujuh Itu Mutawatir, Tidak Dibolehkan Mencelanya
5 Berkomunikasi Dengan Suaminya Setelah Akad Nikah Untuk Menertibkan Urusan (Resepsi) Pernikahan, dan Bapaknya Bersumpah Dengan Talak Jika Dia Melakukannya
6 Batasan Jenggot Dan Hukum Mencukur Rambut Yang Ada Di Atas Tenggorokan
7 Buku-Buku Yang Berbicara Tentang Hukum Perkawinan, Wanita Dan Kiat Perkawinan Sukses
8 Wanita Hamil Tidak Dilarang Shalat Dan Masuk Masjid
9 Berniat Salam dari Shalat, Kemudian Dia Ada Keinginan Berdoa Sebelum Salam, Apa Hukum Shalatnya?
10 Membersihkan Kios Penjual Daging, Bagaimana Dengan Hukum Darah Yang Mengenai Bajunya Saat Bekerja?
11 Apakah Diwajibkan Zakat Bagi Seorang Muslim Yang Memiliki Mobil Dan Rumah
12 Sang Suami Merujuk Isterinya Dengan Ucapan, Tapi Keluarganya Mensyaratkan Harus Dengan Akad Yang Baru
13 Hukum Bersiul Dalam Perayaan (Kegembiraan)
14 Makna Hadits ‘من حج فلم يرفث’ Siapa yang haji dan tidak berkata jorok’
15 Apakah Bertentangan Antara Ayat-ayat Yang Menunjukkan Akan Kebulatan Bumi Dan Ayat-ayat Yang Menunjukkan Bahwa Bumi Itu Datar ?
16 Wanita Yang Mengalami Istihadhah, Tidak Jelas Baginya Hukumnya Darah Yang Telah Dilihatnya Selama Lebih Dari Satu Bulan Lamanya ?
17 Apa Hukuman Bagi Seorang Muslimah Yang Menikah Dengan Seorang Nasrani ?
18 Apakah Diperbolehkan Mandi Dalam Kondisi Telanjang?
19 Memperpanjang Masa Pertunangan
20 Siapakah Khalifah Pertama? Dan Bagaimanakah Sebenarnya Tentang “Ghadir Khum”?
21 Fardu Dan Sunah Wudu
22 Apakah Memberikan Hadiah Kepada Orang Kafir Agar Condong Hatinya Ke Islam
23 KELUAR ANGIN DARI VAGINA TIDAK MEMBATALKAN WUDU
24 Bantahan Ungkapan ‘Kami Tidak Beribdah KepadaMu Karena Takut Dari NerakaMu Dan Tidak Mengharap Dari SurgaMu’
25 Istri Meminta Kepada Suaminya Agar Bersumpah Atas Kitab Allah Bahwa Sesungguhnya Apabila Dia Kembali Mengkonsumsi Zat-zat Yang Diharamkan Maka Dirinya Haram Untuk Dijamah Suaminya, Dan Belakangan Diragukan Sang Suami Kembali Mencoba-coba Dan Mengkons
26 Hukumnya Seseorang Membayarkan Zakat Hartanya Kepada Kerabat Istrinya, Maka Dia Boleh Memakan Makanan Mereka Yang Dibeli Dari Harta Zakat ?
27 Khulu’ Dengan Lafadz Talak Dan Hukum Rujuk Pada Masa Iddah Dengan Istri Yang Telah Mengajukan Khulu’
28 Tidak Sah Towaf Wada’ Kecuali Telah Sempurna Hajinya
29 Hukum Towaf Di Sela-sela Khutbah Jum’ah
30 Sebab Menjadikan Ka’bah Sebelah Kiri Bagi Orang Yang Towaf
31 Hukumnya Mengkonsumsi Semua Hewan Kurban atau Mensedekahkan Semuanya
32 Hukum Puasa Di Hari-hari Tasyriq
33 Wukuf Di Arafah Tidak Disyaratkan Bersih
34 Keutamaan Hari Nahr
35 Apakah Mandi Hari Arafah Termasuk Sunah?
36 Apakah Berdoa Pada Hari Arafah Ada Keutamaannya Selain Jamaah Haji
37 Mengqadha Puasa Wajib Pada Hari-hari Tasyriq Tidak Sah
38 Hadyu (sembelihan) Yang Wajib Kepada Jamaah Haji Dan Tempat Menyembelihnya
39 Hari-hari Tasyriq
40 Keutamaan Hari Arafah
41 Kurban Satu, Diterima Untuk Suami Istri Dan Seluruh Keluarganya
42 Diantara Faedah Haji
43 Bantahan Kepada Orang Yang Mengatakan Bahwa Puasa Hari Arafah Bukan Termasuk Sunah
44 Apakah Bagi Jama’ah Haji Boleh Mengambil Sebagian Rambutnya Jika Mau Berkurban ?
45 Menggabungkan Antara Qadha Ramadan Dan Puasa Asyuro Atau Arafah
46 Apa Manfaat Yang Disaksikan Manusia Dalam Haji
47 Apakah Orang Yang Berkurban Dibolehkan Menyisir Rambutnya Dengan Pengering Rambut
48 Maharnya Berupa Ibadah Haji Bersama Istrinya, Kemudian Suami Menceraikannya Dan Istrinya Menggugurkan Maharnya Maka Apakah Istri Memiliki Hak Untuk Meminta Yang Lainnya Kepada Suaminya ??
49 Takbir Mutlak (Umum) Dan Muqoyyad (Khusus), Keutamaan, Waktu Dan Tatacaranya
50 Hikmah Penyebutan Kalimat “Layalin ‘Asyr” Tidak “Ayyamul ‘Asyr”
51 Hukum Orang Yang Berkurban Tapi Tidak Shalat dan Puasa
52 Hukum Berkumpul Untuk Berdoa Pada Hari Arafah
53 Berapa Lama Berdiam Yang Wajib Di Mina Setelah Hari Nahr (Idul Adha)?
54 Apakah Bagi Seorang Wanita Berkurban atau Beraqiqah Untuk Dirinya Sendiri Karena Bapaknya Tidak Mengaqiqahinya ?
55 Anjuran Puasa Delapan Hari Di Bulan Dzulhijjah Bagi Jamaah Haji Dan Lainnya
56 Hukum Menyembelih Sapi Dengan Niat Kurban Dan Aqiqah Untuk Anak Lelaki Dan Anak Perempuan
57 Bertanya Tentang Keutamaan Sepuluh (Awal) Dari Bulan Dzulhijjah
58 Waktu Melempar Jumrah
59 Ukuran Yang Dinggap Sah Dalam Mencukur dan Memendekkan Rambut Dalam Manasik Haji
60 Bagaimana Caranya Seseorang Mau Bersegera Meninggalkan Mina “Ta’ajjul” Sementara Tendanya Berada di Luar Mina ?
61 Bentuk Takbir Yang Muthlaq (Bebas) dan Yang Muqayyad (Terikat) Pada Hari-hari Selama Bulan Dzul Hijjah
62 Beberapa Hadits Yang Menganjurkan Puasa Pada Sepuluh Awal Dari Bulan Dzul Hijjah
63 Makna Ayat “Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari” (QS. Al-Baqarah: 203)
64 Lupa Sai
65 Bertakbir Ketika Selesai Tawaf
66 Mengakhirkan Melempar Jumrah Pada Hari-Hari Tasyriq Karena Darurat
67 Keluar Mazi Berkali-kali Disela-sela Tawaf
68 Meninggalkan Mabit Di Mina Pada Malam Hari-hari Tasyriq
69 Menggunakan (Obat) Penahan Haid, Akan Tetapi Keluar Cairan Keruh
70 Kekeliruan Dalam Thawaf Wada
71 Melewati Hijir Ismail Saat Thawaf
72 Kekeliruan Saat Menggundul Atau Memendekkan Rambut
73 Hukum Orang Melempar Jumrah, Kemudian Setelah Tiba Di Negaranya Diketahui Bahwa Dia Lemparannya Kurang Dari Tujuh Kerikil
74 Tidak Boleh Bagi Yang Haji Tamatu Mendahulukan Sai Haji Sebelum Wukuf Di Arafah Dan Muzdalifah
75 Duduk Sejam Saat Tawaf Untuk Istirahat
76 Apa Dalil Wajibnya Mabit Di Muzdalifah
77 Melakukan Haji Tamatu Melakukan Ihram Untuk Haji Pada Hari Tarwiyah Dari Arafah
78 Siapa Yang Tidak Mendapatkan Tempat Di Mina, Dia Mabit Di Dekatnya
79 Tiba Di Mekkah Pada Waktu Zuhur Di Hari Arafah, Lalu Langsung Berangkat Ke Arafah Dan Tidak Tawaf Qudum
80 Menyembelih Hadyu Sebelum Hari Id, Apakah Harus Diulangi?
81 Melempar Jumrah Ula Sebelum Matahari Terbenam Di Akhir Hari-hari Tasyriq. Apakah Menyempurnakan Lemparan?
82 Hukum Orang Yang Bekerja Waktu Haji Sementara Dia Tidak Menunaikan Haji Karena Tidak Mampu
83 Berapa Jumlah Thawaf dan Sa’i Bagi Mereka Yang Memilih Haji Tamattu’ ?
84 Memutuskan Thawaf Dengan Keluar Untuk Buang Air Besar, Kemudian Kembali Dan Menyempurnakannya. Apakah Thawafnya Sah?
85 Hukum Memakai Pakaian Biasa Sebagai Bagian Luar Dari Pakaian Ihram Sebelum Memulai Manasik
86 Hukumnya Tambahan Dalam Talbiyah
87 Rincian Hukum Mewakilkan Kepada Seseorang Pada Saat Thawaf atau Sa’i
88 Haji Yang Didapatkan Karena Arisan, Apakah Boleh Dialihkan Kepada Bapaknya, Padahal Dia Sendiri Belum Menunaikan Ibadah Haji ?
89 Mengenakan Wewangian Setelah Mandi Dan Memakai Pakaian Ihram, Apa Kewajibannya?
90 Apakah Wajib Bagi Wanita Menjual Perhiasannya Untuk Dapat Melaksanakan Haji Wajib?
91 Melakukan Ihram Tapi Tidak Menetapkan Syarat, Kemudian Dia terhalang Masuk Mekah Lalu Kembali Ke Negerinya
92 Hukum Doa Setelah Talbiah Untuk Haji Dan Umrah
93 Mengulangi Tawaf Karena Merasa Ragu Keluar Hadats
94 Orang Tua Melarangnya Pergi Haji, Apakah Dia Boleh Digantikan Hajinya (Oleh Orang Lain)?
95 Melakukan Sai Satu Putaran Kemudian Naik Ke Lantai Atas Untuk Menyempurnakan Sainya
96 Apa Yang Dilakukan Di Miqat Bagi Yang Hendak Melaksanakan Haji Dan Umrah?
97 Tidak Ada Doa Tertentu Untuk Setiap Putaran Dalam Tawaf Dan Sai
98 Tidak Boleh Merubah Ihram Dari Tamatu Ke Ifrad
99 Apakah Mencium Hajar Aswad Disyariatkan Tanpa Tawaf?
100 Seorang Wanita Menghajikan Orang Laki-laki