Fri 18 Jm2 1435 - 18 April 2014
10526

Ramazan'da Fıtır sadakasının kıymetini hayır kuruluşuna vermek

Bir hayır kuruluşunun, mümkün olduğunca bu mallardan istifâde etmek için Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Fıtır sadakasının mallarını alması câiz midir?

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bir ülkede fakir ve yoksullar olmazsa veya Fıtır sadakasını alanlar ihtiyaç sahibi kimseler değil iseler veyahut da Fıtır sadakasında verilen malları yemeyip yarı fiyatına satıyorlarsa ve muhtaçdurumda olan fakirleri aramak zor ise, bu takdirde Fıtır sadakasını ülke dışına çıkarmak câizdir.  

Fıtır sadakasının karşılığı olan ücreti, Ramazan ayının başında Fıtır sadakasını satın alıp hak edenlere vaktinde ulaştıracak olan bir vekile vermek câizdir. Fıtır sadakasının verilme vakti ise, Ramazan bayramı gecesi veya iki gün öncesidir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

"el-Fetâvâ el-Cibrîniyye fi'l-A'mâli'd-Deaviyye"; s: 33
Create Comments