124202: Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü


Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü nedir?

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Oruçlunun zaruret halinde burun spreyi kullanmasında bir sakınca yoktur. Eğer akşamdan (iftardan) sonraya erteleme imkânı bulabilirse, bu daha ihtiyatlı olur." (Abdulaziz b. Baz, "Mecmû' Fetâvâ İbn-i Baz, c: 15, s: 264)

İslâm Fıkıh Konseyi'nin aldığı bir kararda şöyle belirtilmiştir:

"Aşağıdaki zikredilenler, orucu bozan şeylerden sayılmaz: ... Göz ve kulak damlası, kulak losyonu, -boğaza giden şeyi yutmamak kaydıyla- burun damlası ve burun spreyi." (Bkz: İslâm Fıkıh Konseyi Dergisi, sayı: 454, tarih: 10.02.1996. Dr. Ahmed Halil, Günümüzde Orucu Bozan Şeyler, s: 50)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Islam Q&A
Create Comments