12822: Erkeğin penisinin (zekerinin) kalkmasıyla abdesti bozulur mu?


Erkeğin penisinin (zekerinin) kalkmasıyla abdesti bozulur mu? Lütfen bu konuda bana hadislerden veya başka şeylerden delil verebilir misiniz?

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne bunun gibi bir soru sorulmuş ve komite bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Erkeğin penisinden (menî ve mezî gibi) bir şey çıkmazsa, penisin kalkmasıyla abdest bozulmaz. Çünkü penisin kalkması, abdesti bozan şeylerden değildir."

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 5, s: 283
Create Comments