2171: Delinmiş veya şeffaf olan çorapların üzerini meshetmenin hükmü nedir?


Delinmiş veya şeffaf olan çorapların üzerini meshetmenin hükmü nedir?

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bir kimsenin, örfî olarak deliği geniş sayılmadıkça, delinmiş çorapların üzerini veya çok şeffaf olduğu için ayaklar sanki çıplakmış gibi olmadıkça veya ayakların ten rengini -kızıllık veya siyahlık gibi- belli edecek bir durumda olmadıkça, abdestli olarak giydikten sonra (yeniden abdest alırken) şeffaf olan çorapların üzerini meshetmesi, câizdir.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 5, s: 246
Create Comments