26989: İki bayram namazının hükmü


Ramazan ve Kurban bayramı namazı, farz mı, yoksa sünnet midir?
Bu iki namazı terk eden kimsenin kazanacağı günahlar nelerdir?

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Ramazan ve Kurban bayramı namazının her birisi farz-ı kifâyedir.

Bazı ilim ehli ise şöyle demiştir:

"Ramazan ve Kurban bayramı namazı, Cuma namazının hükmü gibi, farz-ı ayındır. Bundan dolayı mü'minin bu iki namazı terk etmemesi gerekir.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır."

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları", c: 8, s: 284
Create Comments