49040: Ramazan orucunun dışında farz veya vâcip olan orucu tutarken hanımıyla cinsel ilişkiye giren kimse


Ramazan orucunun dışında farz veya vâcip olan orucu tutarken hanımıyla cinsel ilişkiye giren kimse hakkındaki hüküm nedir?

Published Date: 2013-08-25

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Değerli âlim Süleyman b. Nasır el-Alvân'a:

"Ramazan orucunun dışında farz veya vâcip olan orucu tutarken hanımıyla cinsel ilişkiye giren kimse hakkındaki hüküm nedir?" diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Âlimler, Ramazan'ın gündüzünde cinsel ilişkiye girmekle keffâret gerektiğinde ittifak etmişlerdir. Cinsel ilişki sırasında meni gelsin veya gelmesin (orgazm olsun veya olmasın) hüküm aynıdır.

Ancak âlimlerin iki görüşünden en doğru olanına göre cinsel ilişkiye zorlanan, bunun hükmünü bilmeyen ve unutan kimse bu hükmün dışındadır.

Bir kimse, cinsel ilişki sırasında hanımının fercine penisini girdirmeden menisini getirirse (orgazm olursa), ilim ehlinin çoğunluğuna göre ona sadece kaza gerekir.Bir kimse de cinsel ilişki sırasında hanımının fercine penisini girdirir, fakat menisini getirmezse (orgazm olmazsa), ona keffâret ve o günü kaza etmesi gerekir. Keffâret, penisi ferce koymakla irtibatlıdır, orgazm olmakla irtibatlı değildir.

Keffâret de ancak Ramazan'ın gündüzünde cinsel ilişkiye girmekle gerekir.  Eğer bir kimse, (Ramazan orucu gibi) farz veya (adak orucu gibi) vâcip orucun kazasında eşiyle cinsel ilişkiye girerse, kendisine keffâret gerekmez.Âlimlerin cumhuru bu görüştedir. Kur'an ve sünnetten deliller bunu göstermektedir.

Nitekim birden fazla ilim ehli şöyle demiştir:

Bir kimse, Ramazan'ın son günü gündüz hanımıyla cinsel ilişkiye girdikten sonra o günün Şevval ayının ilk günü olduğu belli olursa, ona keffâret gerekmez. Çünkü o günkü orucun farz oruç olmadığı belli olmuştur.

Bu konuda (40242) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Islam Q&A
Create Comments