Wed 23 Jm2 1435 - 23 April 2014
 

Mestin Üzerine Meshetme


1 Çorapları giyerken onların üzerini mesh etmeye niyet etmek şart değildir.
112323
2 Abdest alırken ayakları yıkamak mı, yoksa üzerini meshetmek mi farzdır?.
69761
3 Bir kimse, abdest alırken mest veya çoraplı ayaklarının üzerini meshettikten sonra mestini veya çorabını çıkarırsa, abdesti bozulur mu?.
45788
4 Abdest alan kimse, sağ ayağını yıkadıktan sonra ve sol ayağını yıkamadan önce çorabını giyerse, (daha sonra yeniden abdest alırken) çorabının üzerini meshedebilir mi?.
69866
5 Mukim olduğu halde üç gün boyunca mestinin üzerini meshederek namaz kılan kimsenin, iki günlük namazını tekrar kılması gerekir mi?.
69829
6 Pis kokulu olmasına rağmen çorapların üzerini meshedebilir mi?.
69858
7 Çorabın deriden olması şart değildir.
13954
8 ÇORAPLARI ÇIKARMAKLA ABDEST BOZULUR MU?.
26343
9 Çorapların üzerini meshetmenin süresi bittikten sonra abdestlilik hâlinin devam etmesi.
21705
10 Mestin üzerine meshetmek mi, yoksa ayakları yıkamak mı daha fazîletlidir?.
45535
11 Delinmiş (yırtık) çorabın üzerini meshetmenin hükmü.
8186
12 (Mest veya çorabın üzerine) meshin şartları.
9640
13 Mest veya çorabın üzerini meshetmenin şekli.
12796
14 Abdest almadan çoraplarını giyip daha sonra abdest alırken çoraplarının üzerini mesheden ve bu hal üzere namaz kılan kimse.
2170
15 Delinmiş veya şeffaf olan çorapların üzerini meshetmenin hükmü nedir?.
2171
16 Çorapların üzerini meshetmek için, çorapları, tam olarak abdest aldıktan sonra giymek gerekir.
2172
17 Abdest konusunda imâmenin üzerini mesh ettikten sonra onu çıkarmanın hükmü, çarıkları (mestleri) çıkarmanın hükmü gibi midir?.
129557
18 Mesh ederken sol mestten önce sağ mestin üzerini mesh etmenin hükmü.
147729
19 Kadının başörtüsünün üzerini mesh etmesinin hükmü.
148129
20 Bir kadının, başörtüsünün üzerini mesh etmesi için, (ayağa giyilen) mestlerin üzerini mesh etmedeki şartlar mı aranır?.
151461
Sayfaya git: