Hac ve Umre

36950 - Teşrik günleri 117168 - Ölen kardeşinin adına hac yaparsa, bu hac kardeşinin günahlarına keffâret olur mu? 109313 - Umreyi, yılın herhangi bir vaktinde edâ etmek câizdir 173723 - Bir müslüman, haccı edâ ettikten sonra günahlarının bağışlandığını garanti etmeli mi, yoksa korku ve endişe içinde mi kalmalıdır? 124142 - Birden fazla umre yapmayı adayan bir kadının bir yolculukta bunu yapması câiz midir? 21645 - Vedâ tavafının, âciz (gücü yetmeyen) kimse ve hayızlı kadın hakkındaki hükmü 96644 - Hacının kurban (udhiye) kesmesi meşru mudur? 83025 - Ziyâret (İfâda) tavafı sırasında abdestinin bozulduğundan şüphe eden bir kadının şimdi ne yapması gerekir? 109270 - Haccın tekrarı 109291 - Hac ne zaman farz kılınmıştır? 109321 - AYNI YIL İÇERİSİNDE BİRDEN FAZLA UMRE YAPMAK CÂİZ MİDİR? 106590 - Bir kimse, İfâda (farz/Ziyâret) tavafı dışında hac ile ilgili bütün işleri tamamladıktan sonra vefât etti.(Haccının tam olması için) bu kimsenin yerine İfâda tavafı yapılabilir mi ? 122819 - Âdet kanının gelmesinden endişe eden kadının, hac ve umrede şart koşması 20465 - UMRECİ KADIN ÂDET GÖRDÜĞÜ ZAMAN, ÂDETTEN TEMİZLENİNCEYE KADAR BEKLER