İhramın Yasakları

109289 - İşi gereği ihram elbisesini giyme imkânı bulamayan kimse 26724 - Kel olduğu için güneşten zarar gören kimse ihramlı iken başını örtebilir mi? 109335 - İhram elbisesine güzel koku sürmek câiz değildir 109358 - İhramlı kimsenin kokulu sabun kullanmasının hükmü 109331 - Bir kadının ihramlı iken güzel koku sürmesi câiz midir? 106562 - İhramlının uyurken başını örtmesi câiz midir? 36854 - İhramlı iken para kemeri takmakta bir sakınca yoktur 106570 - İhramlı kimse, sabun ve şampuan kullanarak temizlenebilir mi? 49033 - İhram elbisesini giyemeyen kimse, kendi elbisesini giyebilir mi? 106560 - İhramlı kimsenin maske veya gaz maskesi kullanması câiz midir? 26331 - İhramlı iken hanımı öpen ve onunla cinsel ilişkide bulunan kimse 91979 - İfâda (ziyâret) tavafı sırasında peçe ve eldiven giyen kadın 26722 - İhram elbisesini değiştirmek 20870 - Hastalandığı için ihram elbisesiyle ihrama giremeyen kimse 49034 - Erkek ve kadının ihramda (ihramlı iken) çorap giymeleri 20710 - Tavaf sırasında kadınlara dokunmamak için ellerine eldiven giyebilir mi? 36522 - Unutarak veya bilmeyerek ihramın yasaklarından birisini işleyen kimse 120714 - Hacdan sonra Mekke'de altı ay ikâmet ettikten sonra Medine'ye giden kimse, Vedâ tavafı yapması gerekir mi? 20663 - İhram elbisesini giydikten (niyet ettikten) haccı bırakmak isteyen kimse 26715 - İhramlı kimsenin (el ve ayak parmaklarının) tırnaklarını kesmesi