Cenaze ve Kabirlerle İlgili Hükümler

158315 - Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur? 763 - Ölümünden sonra bir insana ne fayda verir? Ölü, hayatta olanların konuşmalarını işitebilir mi? 121010 - Kabristanı (mezarlığı) ziyâret etmek için abdestli olmak şart değildir 159418 - Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü 176341 - Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak 22486 - Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu 22890 - Gıyâbî cenaze namazı ne zaman meşrû olur? 106423 - Cenaze namazının mescidin (câminin) içinde kılınmasının hükmü 174715 - Defnettikten sonra ölü için toplu halde duâ etmenin ve duâ ettiren kimseye (imama) ücret ödemenin hükmü 163630 - Ölünün kendi evine defnedilmesi câiz midir? 162990 - Yabancı bir erkeğin, ölen bir kadını kabrine koyması (defnetmesi) câiz midir? 159230 - Sünnet olan; ölüyü defnettikten sonra kabrin yanında ayakta duâ etmektir 157230 - Cenâze namazında ölü için yapılması gereken belirli bir duâ var mıdır? 154036 - Ölünün, sırt üstü kabre konulmasının hükmü 147920 - Ölü, kabrini ziyâret edeni hisseder mi? 159456 - Defnettikten sonra ölü için yapılan duâ belirli bir sayı ile sınırlı değildir 130521 - Defnedildikten sonra ölüye telkinde bulunmak bid'attır 134236 - Ölünün, (hayatta iken) belirli bir yerde defnedilmesini vasiyet etmesi 131847 - Kadının, kabristana uğradığında ölülere selâm vermesi 105370 - İnsanın, kabirlerin üzerine Kur'an-ı Kerim okumasının ve kabrin yanında kendisi için duâ etmesinin hükmü