Cenaze ve Kabirlerle İlgili Hükümler

200177 - Vahşet (yalnızlık) namazı, bid'at olan bir namazdır. Kılınması câiz değildir. Bu namazın yasaklanması gerekir. 174753 - Kabristanı başka bir günde ziyâret etme imkanı bulamayan kimsenin Cuma günü ziyâret etmesi 138768 - Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- Kabri Suriye’de midir? 102322 - Ölen kimsenin adına dînî kasetler dağıtmak 12322 - Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü 9304 - Ölüye Fatiha okumak 158315 - Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur? 763 - Ölümünden sonra bir insana ne fayda verir? Ölü, hayatta olanların konuşmalarını işitebilir mi? 121010 - Kabristanı (mezarlığı) ziyâret etmek için abdestli olmak şart değildir 159418 - Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü 176341 - Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak 22486 - Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu 22890 - Gıyâbî cenaze namazı ne zaman meşrû olur? 106423 - Cenaze namazının mescidin (câminin) içinde kılınmasının hükmü 174715 - Defnettikten sonra ölü için toplu halde duâ etmenin ve duâ ettiren kimseye (imama) ücret ödemenin hükmü 163630 - Ölünün kendi evine defnedilmesi câiz midir? 162990 - Yabancı bir erkeğin, ölen bir kadını kabrine koyması (defnetmesi) câiz midir? 159230 - Sünnet olan; ölüyü defnettikten sonra kabrin yanında ayakta duâ etmektir 157230 - Cenâze namazında ölü için yapılması gereken belirli bir duâ var mıdır? 154036 - Ölünün, sırt üstü kabre konulmasının hükmü