Orucun Kazası

21049 - Teşrik günlerinde farz orucun kazasını tutmak sahih olmaz 214153 - Kaza orucuna niyet eden, fakat unutarak yiyen ve içen kimsenin bu orucu, kaza orucunun yerine geçer mi? 205789 - Ramazan ayının girdiğini (başladığını), ancak gündüz vakti öğrenebilen bir topluluğun ne yapması gerekir? 49884 - Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur 110757 - Bayram edip oruç tutmamakla hata ettiğimiz için Ramazan'ın 30. gününü kaza etmemiz gerekir mi? 130647 - Üzerinde iki Ramazan orucu kazası olduğu halde ölen anne 50632 - Bir erkek, Ramazan'dan kalan kaza orucunu tutan hanımıyla cinsel ilişkiye girerse, ikisine ne gerekir? 7863 - Ramazan orucundan kazası olan bir kimse, altı günlük Şevval orucuna başlayabilir mi? 39328 - Ramazan orucunun kazası ile Şevval ayından 6 günlük orucu bir niyetle birleştirmek geçerli değildir 4082 - Ramazan bayramının birinci gününden sonra tutulan altı günlük Şevval orucu konusunda bir kadın, âdet görmesi sebebiyle Ramazan'da tutamadığı günleri mi önce kaza edip sonra da altı günlük Şevval orucuna başlamalı? Yoksa ne yapmalıdır? 26860 - Şek gününü, Ramazan'dan kalan kaza orucunun niyetine tutmak 38355 - Şevval'in (bayramın) ikinci gününden itibaren kaza orucunu tutmaya başlamak câizdir 97501 - Yıllarca komünizm rejimi altında yaşayan ve namaz ile orucun ne olduğunu bilmeyen kimselerin namaz ve oruçlarını kaza etmeleri gerekir mi? 21697 - Ramazan orucunun kazasının arka arkaya tutulması gerekmez 106484 - Kocasının izni olmadan Ramazan orucunun kazasını tutan kadın 106488 - Ramazan'da vefat eden babasının yerine oruç tutmalı mıdır? 39991 - Ramazan orucunun kazasında orucunu bozan kimseye, bir gün oruç tutmaktan başka bir şey gerekmez 106477 - Ramazan orucunun kazasını ayrı günlerde tutan kimseye bir şey gerekmez 26212 - Ramazan orucundan birkaç gün kaza borcu olan fakat bunun kaç gün olduğunu hatırlamayan kimse 21246 - Ergenlik çağına erişme belirtilerini bilmediği için Ramazan'da oruç tutmayan genç kız