Thu 24 Jm2 1435 - 24 April 2014
 

İhrama Girilen Yerler/Mikatlar


1 Mikat yerini geçtikten sonra ihrama giren kimsenin hükmü.
113877
2 Riyad'da çalışan ve (Mekke'ye bağlı) Halîs ilçesinde evi olan kimse nereden ihrama girmelidir?.
111778
3 Hac veya umre yapma niyeti olmayan kimsenin Mekke'ye ihramlı girmesi gerekmez.
109223
4 Başkasının adına hac yapacak kimsenin (vekilin), adına hac yapacağı kimsenin (müvekkilin) bulunduğu yerden mi ihrama girmesi gerekir?  .
109318
5 Mikat yerini geçen ve orada ihrama girmeyi unutan kimsenin, mikat yerine tekrar dönmesi gerekir.
111779
6 Umreye niyet etmeksizin Cidde'ye gelen ve daha sonra umreye niyet edip Cidde'den ihrama giren kimse.
109279
7 Önce Medine'ye gidip oradan ihrama girme niyetiyle Cidde'ye gelen, fakat Medine'ye gitmesi engellenen ve Cidde'den ihrama giren kimse.
115121
8 Baha halkının, sahil yolundan Mekke'ye geldiklerinde mikat yeri.
107988
9 Kunfuze halkından olup da Cidde'de eğitim gören bir kimse umre için nereden ihrama girmelidir?.
109294
10 Uçakla Medine'den Cidde'ye giden kimse, umre için ihrama nasıl girmelidir?.
109293
11 Mısır'dan Cidde'ye geldikten sonra Medine'ye giden ve Zulhuleyfe'den ihrama giren kimse.
96758
12 Hac yapma niyetinde olan Mekkeli birisi Tâif'e giderse, dönüşte ihrama girmesi gerekir mi?.
90074
13 Hem kendisi adına, hem de ölen babasının adına umre yapmak isteyen kimse.
34594
14 Abdest aldıktan sonra iki rekât namaz kılmayı âdet hâline getirmiş olmasa bile ihrama girdikten sonra iki rekât abdest namazı kılmasında bir sakınca yoktur.
106547
15 Umre için Mekke'den ihrama giren kadına ne gerekir?.
48955
16 Cidde'ye gidecek olan fakat hac yapmaya imkân bulup-bulamayacağını bilemeyen kimse.
36359
17 Mekke halkının umredeki mikat yeri.
43065
18 Mikat yerini geçen ve oraya geri dönmeyi reddeden otobüs şoförü.
111880
19 Mikat yerine uğramayan kimse nereden ihrama girmelidir?.
40965
20 Uçakta ihrama girmek kendisine zor gelen kimse ne yapmalıdır?.
36606
Sayfaya git: