Thu 24 Jm2 1435 - 24 April 2014
 

Hac ile İlgili Değişik Meseleler


1 Umre mi yapsın yoksa umre masraflarını cihad, şer'î ilmin yayılması ve yoksullar için mi harcasın?.
106555
2 Cünüp olduğunu unutan kimse, ihram için yıkanırsa cünüplükten arınmış olur mu?.
106579
3 Kıran niyetini, İfrad niyetine değiştirmek câiz değildir.
109284
4 Bir kimse, kendisi adına hacca niyet ettikten sonra bir akrabası için niyetini değiştirebilir mi?.
109228
5 Arafat gününde Rahmet dağına çıkmanın ve üzerinde namaz kılmanın hükmü nedir?.
109290
6 Dil hata etse bile niyette olan itibar görür.
109351
7 Hac yapmak isteyen fakat hac menâsiki hakkında hiç bir şey bilmeyen kimse.
109337
8 İşi gereği ihram elbisesini giyme imkânı bulamayan kimse.
109289
9 Hacda (tutması gereken üç günlük orucun) üçüncü gününü tutmayı unutan ve memleketine döndükten sonra bu günü tutan kimse.
109298
10 Aynı yıl içerisinde haccı bir şahıs, umreyi de başka bir şahıs adına yapmak câiz midir?.
47624
11 Hac sırasında âdet olan ve Mekke'de bekleyemeyen kadın.
14217
12 Ramazan orucunun dışında farz veya vâcip olan orucu tutarken hanımıyla cinsel ilişkiye giren kimse.
49040
13 Haram mal ile hac yapmak.
34517
14 Başkasının nafakasından hac yapmak.
36841
15 Mescid-i Haram'da çokça tavaf mı etmeli, yoksa namaz mı kılmalıdır?.
36636
16 Başkasının yerine hac yapan kimsenin mal sahibi olmak amacıyla ücret alması.
21698
17 Ölen birisinin adına hac farîzasını edâ etmesi için ölen kimsenin evlâdının yerine başka birisini göndermek mümkün müdür?.
9124
18 Arafat'ta öğle ve ikindi namazının farzından sonra nâfile namaz kılmak isteyen kimse.
109311
19 İstikâmet üzere (şuurlu müslüman) olmadan önce hac yapan bir kadın, şuurlandıktan sonra yeniden hac yapmalı mıdır?.
83473