Hac ile İlgili Değişik Meseleler

109347 - Haccın kurbanını keserken onun kanından ihram elbisesine bulaşması 199368 - Ölen kimse için haccetmek mi, yoksa onun hac masraflarını sadaka-i câriyeye harcamak mı daha fazîletlidir? 42088 - Ölen kimse için hac yapmak mı, yoksa sadaka vermek mi daha fazîletlidir? 143334 - Boy abdesti alınması gerektiğini bilmediği için cünüp olarak umre yapan kimse 41833 - Haccınız nasıl makbul olur? 109301 - Hac yapmak için malı (parası) olmayan, fakat bir ücret karşılığında başkası adına hac yapmak isteyen kimse 9124 - Ölen birisinin adına hac farîzasını edâ etmesi için ölen kimsenin evlâdının yerine başka birisini göndermek mümkün müdür? 109298 - Hacda (tutması gereken üç günlük orucun) üçüncü gününü tutmayı unutan ve memleketine döndükten sonra bu günü tutan kimse 106555 - Umre mi yapsın yoksa umre masraflarını cihad, şer'î ilmin yayılması ve yoksullar için mi harcasın? 109290 - Arafat gününde Rahmet dağına çıkmanın ve üzerinde namaz kılmanın hükmü nedir? 109289 - İşi gereği ihram elbisesini giyme imkânı bulamayan kimse 109351 - Dil hata etse bile niyette olan itibar görür 47624 - Aynı yıl içerisinde haccı bir şahıs, umreyi de başka bir şahıs adına yapmak câiz midir? 21698 - Başkasının yerine hac yapan kimsenin mal sahibi olmak amacıyla ücret alması 36841 - Başkasının nafakasından hac yapmak 49040 - Ramazan orucunun dışında farz veya vâcip olan orucu tutarken hanımıyla cinsel ilişkiye giren kimse 106579 - Cünüp olduğunu unutan kimse, ihram için yıkanırsa cünüplükten arınmış olur mu? 109311 - Arafat'ta öğle ve ikindi namazının farzından sonra nâfile namaz kılmak isteyen kimse 36636 - Mescid-i Haram'da çokça tavaf mı etmeli, yoksa namaz mı kılmalıdır? 109284 - Kıran niyetini, İfrad niyetine değiştirmek câiz değildir