Yeni Fatvalar

1 Abdest almak için su veya teyemmüm almak için toprak bulamayan kimse ne yapmalıdır?
2 Safer ayı hakkında kısa bilgiler
3 Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-, Yahudilerin Âşûrâ orucunu tuttuklarını ne zaman öğrendi?
4 Âdet günleri 15 günden fazla olan kadın, fazla olan bu günleri âdet günleri olarak sayabilir ve oruç tutabilir mi?
5 Namaz kılan fakat zekât vermeyen ve oruç tutmayan ya da hac yapan fakat namaz kılmayan kimsenin hükmü
6 Fert için zorunlu, âile için serbest olan sağlık sigortası yaptırmanın (sağlık sigortasına iştirak etmenin) hükmü
7 Ter ve kirden temizlenmek için yıkandıktan sonra cünüp olduğunu anlayan (fark eden) kimsenin yeniden yıkanması (boy abdesti alması) gerekir mi?
8 Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu
9 Sadece öpmekle abdest bozulmaz
10 İbâdetlerde dille niyet etmenin (açıktan söylemenin) hükmü
11 Yeni doğacak olan çocuğu karşılamak için (yapılması gereken) İslâmî işlemler
12 Abdest ve namaz sırasında kendisinden yel çıktığını (yellendiğini) zanneden kimse
13 İslâm ve geçmiş dînlerde Âşûrâ orucu ve bu orucun, Emevîlerin bir bid'atı olduğunu iddiâ eden Râfizîlere reddiye
14 İsa Mesih -aleyhisselâm-'ın hayatı ve ölümü hakkında karmaşık gibi görünen âyetlere cevap
15 Sigortadan yararlanmak
16 Sövmek ve küfretmekle orucu bozulur mu?
17 Âlimler, Âşûrâ günü ile birlikte onbirinci günü oruç tutmayı niçin müstehap görmektedirler?
18 Tahlil için kan örneği aldırmak oruçlunun orucunu bozmaz
19 Âşûrâ veya Arefe günü orucunu, Ramazan'dan kalan kaza orucunun yerine tutmak
20 Âşûrâ günü için yapılan yemekten yemenin hükmü
21 Âşûrâ günü orucuna gündüz niyet eden kimsenin ecri sâbit olur mu?
22 İmtihan, Ramazan'da orucu bozmayı mübah kılmaz
23 Âşûrâ orucunu, sadece onuncu günde tutmanın hükmü
24 Âşûrâ günü orucunun fazîleti
25 Oruçlunun basur kremi veya merhemi kullanmasında bir sakınca yoktur
26  Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu
27 Âşûrâ günü süslenmenin ve güzel elbiseler giymenin hükmü
28 İstinca (taharetlenme) sırasında vücûdun içine su girerse, hükmü nedir?
29 Ramazan ayından kaza borcu olan kimsenin Âşûrâ günü orucunu tutması
30 Bu sene Âşûrâ gününü nasıl bilebiliriz?
31 Allah'ın haram kıldığı ayın (Muharrem'in) fazîleti
32 Zevke vermeyen meninin akması
33 Namazda kendisine sürekli vesvese gelen kadının kadınlara Terâvih namazı kıldırması câizdir
34 Yeminin keffareti niyetiyle oruçluya iftar vermek
35 Namazda Kur'an'ı yüzünden okumanın hükmü
36 Strelize edilmek için özel sıvıya konulan kontakt lensleri kullanmanın oruca bir zararı yoktur
37 İmam olarak namaz kıldıran ve Vitir namazını gecenin sonuna ertelemek isteyen kimse
38 Oruç için ağızdaki hareketli diş telini (ortodonti) çıkarmak gerekmez
39 Küçük bir çocuğu öpen ve onun salyasından bir şey yuttuğundan şüphe eden kadın
40  “ES-SABİUN” KELİMESİNİN İ’RABI VE KUR’AN DA DİLBİLGİ HATASI VAR DİYENLERE CEVAP
41 Cihad için anne-babadan izin almak
42 PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İLE ALAY EDİLMESİNE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?
43 Ayağa kalkmaya gücü yettiği halde oturarak kâmet getirmek câiz midir?
44 Terâvih namazının rekatları arasında sesi yükselterek Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salavât getirmenin hükmü
45 Oruçlunun, glikoz maddeler içeren sakız çiğnemesi
46 Mescid-i Haram'ın avlusunda (tavaf yapılan alanda) boş yer olduğu halde Mescid-i Haram'ın terasında namaz kılmanın hükmü
47 Vesveseye maruz kalan ve ibâdetinde şüpheye düşen bayan
48 Kaza namazı için ezan okunması
49 Namazın İslâm'daki yeri ve önemi
50 Sigara içmek haramdır ve orucu bozan şeylerdendir
51 Domuz derisinden ceket giymiş birisinin yanında namaz kılmanın hükmü
52 Ağızdaki kan akıntısının oruca etkisi
53 Sırasıyla namazı bozan şeyler
54 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hacda duâ için durduğu yerler
55 Bir kadının, âdet (hayız) sırasında (fercinde) görmüş olduğu kuruluk
56 Rekâtların sayısında şüpheye düşmek
57 Hac yapmak için malı (parası) olmayan, fakat bir ücret karşılığında başkası adına hac yapmak isteyen kimse
58 Tesbih namazı sahih midir?
59 Çene hastalığına yakalanmış oruçlu için sakız
60 Vesveseyi savmak için sehiv secdesini terk etmek
61 Bir kimse, rekâtların sayısında şüpheye düşerse, yanında namaz kıldığı kimseye itimat edebilir mi?
62 Yapay oksijen teneffüs etmek orucu bozar mı?
63 Namazda iken ağzına gelen kanı yutan kimse
64 Domuz yağından çıkarılan insülini almak câiz değildir
65 Oruçludan kan çıkması (kan alınması) orucu bozar mı?
66 Namaz için kâmet getirirken bazı sözlerini unutan kimsenin tekrar kâmet getirmesi gerekir mi?
67 Önceki âdetten bir hafta sonra tekrar âdet gören kadın
68 Ramazan'da (gündüz oruçlu iken) deriye yapıştırılan yakılar kullanmanın hükmü
69 Terâvih namazından sonra topluca duâ etmek
70 Sehiv secdesinden birinci secdeyi yaptıktan sonra namazda kendisinden yanılma vukû bulmadığını hatırlayan kimse
71 Vicks VapoRub buharlaşan merhemden yayılan koku
72 Âdetten temizlendiğinden şüphe eder halde oruç tutan kadın
73 İmam namazı bitirinceye kadar Terâvih namazını onun arkasında kılmak
74 Bayram namazında okunan duâ
75 Ramazan ve Kurban bayramı namazının kazası
76 Müezzin sabah ezanını okurken sahur yemenin hükmü
77 Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü
78 Oruçlunun eşiyle cinsel birleşme olmadan ona dokunması
79 Güzel sesli imamı bulmak için mescitleri dolaşmak
80 Nifas kanı kesik kesik ve çok az kan gelen kadın oruç tutabilir mi?
81 Terâvih namazında yaşlı kimseler gibi âciz ve düşkünlerin durumları gözönünde bulundurulmalıdır
82 İradesi dışında kusan kimseye kaza gerekmez
83 Oruçlu, boğazında kanın tadını hissederse hükmü nedir?
84 Fercinden kahverengi (bulanık) sıvı gelmesine rağmen Terâvih namazı kılmak isteyen kadın
85 İmamla birlikte namaz kıldıktan sonra gece tekrar namaz kılmak istediği zaman ikinci defa Vitir namazını kılmalı mıdır?
86 Ramazan'da güzel koku (parfüm) kullanmak
87 Bedendeki yaradan irin çıkmasıyla oruç bozulur mu?
88 Menenjit aşısı yaptırmak orucu bozmaz
89 Dilin altına konulduktan sonra emilen haplar orucu bozar mı?
90 Terâvih namazı ikişer rekat kılınır
91 Uykudan uyandığı zaman ağzında yemekten bir şey bulan oruçlu kimse
92 Ramazan'da kendisinden kan gelen hâmile kadının orucu bozulur mu?
93 Terâvih namazı ile diğer namazlarda dille niyet etmek bid'attır
94 Burun kanaması geçiren oruçlunun boğazına kan gelmesi
95 Oruçlunun az miktarda kusmasının hükmü
96 Terâvih namazı bid'at değildir ve bu namazın belirli bir rekât sayısı da yoktur
97 İftar sofrasında yapılan israf, orucun sevabını azaltır mı?
98 Babasına itaat edip nâfile orucu bıraksın mı?
99 (Ramazan'ın gündüzünde) boşalmaksızın mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?
100 Terâvih namazının vakti