Yeni Fatvalar

1 Mevlid-i Nebevî'yi kutlamak, onu müstehap olarak görenler için dînî bir ibâdettir
2 Tenin üzerinde yağ, mürekkep ve gözden akan katılaşmış maddelerin (çapakların) olması abdeste bir etkisi olur mu (abdeste engel midir)?
3 Müslümanın, kâfir birisine, onun bayramında: "Size iyilik ve güzellikler dilerim" veya "Size daha hayırlı bir yaşam dilerim" demesi, onu tebrik etmek sayılır mı?
4 Ticari sigortanın bütün şekillerinin (türlerinin) haram kılınması
5 Bir kimse, Kur'an okumak için abdest alırsa, bu abdest ile namaz kılmasında bir sakınca yoktur
6 Kadının yüzünü açması ne zaman câiz olur?
7 Fercinden devamlı olarak sıvılar akan kadının abdesti
8 Cuma Namazı Esnasında Bayılan Birine Yardım Etmek
9 Âdet (hayız) günlerinin dışındaki günlerde çıkan kanın hükmü nedir?
10 Çok sıcak bölgelerde yaşayanların kendilerine zor ve meşakkatli gelmesine rağmen oruç tutmaları gerekir mi?0
11 Abdest almaya ne zaman niyet edilir?
12 Bir kadın, namaz kılmak için, âdet kanının kesildiği süreyi nasıl belirleyebilir?
13 Kur'an'ın vuku bulacağını haber verdiği ve gerçekten de vuku bulan şeyler
14 Fıtrattan olan sünnetleri ihmal etmenin hükmü nedir?Bu ihmalin abdeste bir etkisi var mıdır (abdesti etkiler mi)?
15 Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü
16 Köpeğe ve onun salyasına dokunmak abdesti bozmaz
17 Erkeklerle kadınların secde sırasında duruşları arasında herhangi bir fark var mıdır?
18 Saçlar yağlı olduğu halde alınan abdest sahih olur mu?
19 Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak
20 Tilâvet secdesi için abdestli olmak gerekir mi?
21 Gözleri harama bakmaktan sakındırmaya yardımcı olan yollar
22 Zemzem suyu ile temizlenmek (abdest almak veya yıkanmak)
23 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Medine'ye ilk gelişinde insanlara vasiyet ettiği ilk şey ne idi?
24 Abdest almak için su veya teyemmüm almak için toprak bulamayan kimse ne yapmalıdır?
25 Safer ayı hakkında kısa bilgiler
26 Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-, Yahudilerin Âşûrâ orucunu tuttuklarını ne zaman öğrendi?
27 Âdet günleri 15 günden fazla olan kadın, fazla olan bu günleri âdet günleri olarak sayabilir ve oruç tutabilir mi?
28 Namaz kılan fakat zekât vermeyen ve oruç tutmayan ya da hac yapan fakat namaz kılmayan kimsenin hükmü
29 Fert için zorunlu, âile için serbest olan sağlık sigortası yaptırmanın (sağlık sigortasına iştirak etmenin) hükmü
30 Ter ve kirden temizlenmek için yıkandıktan sonra cünüp olduğunu anlayan (fark eden) kimsenin yeniden yıkanması (boy abdesti alması) gerekir mi?
31 Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu
32 Sadece öpmekle abdest bozulmaz
33 İbâdetlerde dille niyet etmenin (açıktan söylemenin) hükmü
34 Yeni doğacak olan çocuğu karşılamak için (yapılması gereken) İslâmî işlemler
35 Abdest ve namaz sırasında kendisinden yel çıktığını (yellendiğini) zanneden kimse
36 İslâm ve geçmiş dînlerde Âşûrâ orucu ve bu orucun, Emevîlerin bir bid'atı olduğunu iddiâ eden Râfizîlere reddiye
37 İsa Mesih -aleyhisselâm-'ın hayatı ve ölümü hakkında karmaşık gibi görünen âyetlere cevap
38 Sigortadan yararlanmak
39 Sövmek ve küfretmekle orucu bozulur mu?
40 Âlimler, Âşûrâ günü ile birlikte onbirinci günü oruç tutmayı niçin müstehap görmektedirler?
41 Tahlil için kan örneği aldırmak oruçlunun orucunu bozmaz
42 Âşûrâ veya Arefe günü orucunu, Ramazan'dan kalan kaza orucunun yerine tutmak
43 Âşûrâ günü için yapılan yemekten yemenin hükmü
44 Âşûrâ günü orucuna gündüz niyet eden kimsenin ecri sâbit olur mu?
45 İmtihan, Ramazan'da orucu bozmayı mübah kılmaz
46 Âşûrâ orucunu, sadece onuncu günde tutmanın hükmü
47 Âşûrâ günü orucunun fazîleti
48 Oruçlunun basur kremi veya merhemi kullanmasında bir sakınca yoktur
49  Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu
50 Âşûrâ günü süslenmenin ve güzel elbiseler giymenin hükmü
51 İstinca (taharetlenme) sırasında vücûdun içine su girerse, hükmü nedir?
52 Ramazan ayından kaza borcu olan kimsenin Âşûrâ günü orucunu tutması
53 Bu sene Âşûrâ gününü nasıl bilebiliriz?
54 Allah'ın haram kıldığı ayın (Muharrem'in) fazîleti
55 Zevke vermeyen meninin akması
56 Namazda kendisine sürekli vesvese gelen kadının kadınlara Terâvih namazı kıldırması câizdir
57 Yeminin keffareti niyetiyle oruçluya iftar vermek
58 Namazda Kur'an'ı yüzünden okumanın hükmü
59 Strelize edilmek için özel sıvıya konulan kontakt lensleri kullanmanın oruca bir zararı yoktur
60 İmam olarak namaz kıldıran ve Vitir namazını gecenin sonuna ertelemek isteyen kimse
61 Oruç için ağızdaki hareketli diş telini (ortodonti) çıkarmak gerekmez
62 Küçük bir çocuğu öpen ve onun salyasından bir şey yuttuğundan şüphe eden kadın
63  “ES-SABİUN” KELİMESİNİN İ’RABI VE KUR’AN DA DİLBİLGİ HATASI VAR DİYENLERE CEVAP
64 Cihad için anne-babadan izin almak
65 PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İLE ALAY EDİLMESİNE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?
66 Ayağa kalkmaya gücü yettiği halde oturarak kâmet getirmek câiz midir?
67 Terâvih namazının rekatları arasında sesi yükselterek Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salavât getirmenin hükmü
68 Oruçlunun, glikoz maddeler içeren sakız çiğnemesi
69 Mescid-i Haram'ın avlusunda (tavaf yapılan alanda) boş yer olduğu halde Mescid-i Haram'ın terasında namaz kılmanın hükmü
70 Vesveseye maruz kalan ve ibâdetinde şüpheye düşen bayan
71 Kaza namazı için ezan okunması
72 Namazın İslâm'daki yeri ve önemi
73 Sigara içmek haramdır ve orucu bozan şeylerdendir
74 Domuz derisinden ceket giymiş birisinin yanında namaz kılmanın hükmü
75 Ağızdaki kan akıntısının oruca etkisi
76 Sırasıyla namazı bozan şeyler
77 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hacda duâ için durduğu yerler
78 Bir kadının, âdet (hayız) sırasında (fercinde) görmüş olduğu kuruluk
79 Rekâtların sayısında şüpheye düşmek
80 Hac yapmak için malı (parası) olmayan, fakat bir ücret karşılığında başkası adına hac yapmak isteyen kimse
81 Tesbih namazı sahih midir?
82 Çene hastalığına yakalanmış oruçlu için sakız
83 Vesveseyi savmak için sehiv secdesini terk etmek
84 Bir kimse, rekâtların sayısında şüpheye düşerse, yanında namaz kıldığı kimseye itimat edebilir mi?
85 Yapay oksijen teneffüs etmek orucu bozar mı?
86 Namazda iken ağzına gelen kanı yutan kimse
87 Domuz yağından çıkarılan insülini almak câiz değildir
88 Oruçludan kan çıkması (kan alınması) orucu bozar mı?
89 Namaz için kâmet getirirken bazı sözlerini unutan kimsenin tekrar kâmet getirmesi gerekir mi?
90 Önceki âdetten bir hafta sonra tekrar âdet gören kadın
91 Ramazan'da (gündüz oruçlu iken) deriye yapıştırılan yakılar kullanmanın hükmü
92 Terâvih namazından sonra topluca duâ etmek
93 Sehiv secdesinden birinci secdeyi yaptıktan sonra namazda kendisinden yanılma vukû bulmadığını hatırlayan kimse
94 Vicks VapoRub buharlaşan merhemden yayılan koku
95 Âdetten temizlendiğinden şüphe eder halde oruç tutan kadın
96 İmam namazı bitirinceye kadar Terâvih namazını onun arkasında kılmak
97 Bayram namazında okunan duâ
98 Ramazan ve Kurban bayramı namazının kazası
99 Müezzin sabah ezanını okurken sahur yemenin hükmü
100 Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü