Yeni Fatvalar

1 Zemzem suyu ile temizlenmek (abdest almak veya yıkanmak)
2 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Medine'ye ilk gelişinde insanlara vasiyet ettiği ilk şey ne idi?
3 Abdest almak için su veya teyemmüm almak için toprak bulamayan kimse ne yapmalıdır?
4 Safer ayı hakkında kısa bilgiler
5 Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-, Yahudilerin Âşûrâ orucunu tuttuklarını ne zaman öğrendi?
6 Âdet günleri 15 günden fazla olan kadın, fazla olan bu günleri âdet günleri olarak sayabilir ve oruç tutabilir mi?
7 Namaz kılan fakat zekât vermeyen ve oruç tutmayan ya da hac yapan fakat namaz kılmayan kimsenin hükmü
8 Fert için zorunlu, âile için serbest olan sağlık sigortası yaptırmanın (sağlık sigortasına iştirak etmenin) hükmü
9 Ter ve kirden temizlenmek için yıkandıktan sonra cünüp olduğunu anlayan (fark eden) kimsenin yeniden yıkanması (boy abdesti alması) gerekir mi?
10 Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu
11 Sadece öpmekle abdest bozulmaz
12 İbâdetlerde dille niyet etmenin (açıktan söylemenin) hükmü
13 Yeni doğacak olan çocuğu karşılamak için (yapılması gereken) İslâmî işlemler
14 Abdest ve namaz sırasında kendisinden yel çıktığını (yellendiğini) zanneden kimse
15 İslâm ve geçmiş dînlerde Âşûrâ orucu ve bu orucun, Emevîlerin bir bid'atı olduğunu iddiâ eden Râfizîlere reddiye
16 İsa Mesih -aleyhisselâm-'ın hayatı ve ölümü hakkında karmaşık gibi görünen âyetlere cevap
17 Sigortadan yararlanmak
18 Sövmek ve küfretmekle orucu bozulur mu?
19 Âlimler, Âşûrâ günü ile birlikte onbirinci günü oruç tutmayı niçin müstehap görmektedirler?
20 Tahlil için kan örneği aldırmak oruçlunun orucunu bozmaz
21 Âşûrâ veya Arefe günü orucunu, Ramazan'dan kalan kaza orucunun yerine tutmak
22 Âşûrâ günü için yapılan yemekten yemenin hükmü
23 Âşûrâ günü orucuna gündüz niyet eden kimsenin ecri sâbit olur mu?
24 İmtihan, Ramazan'da orucu bozmayı mübah kılmaz
25 Âşûrâ orucunu, sadece onuncu günde tutmanın hükmü
26 Âşûrâ günü orucunun fazîleti
27 Oruçlunun basur kremi veya merhemi kullanmasında bir sakınca yoktur
28  Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu
29 Âşûrâ günü süslenmenin ve güzel elbiseler giymenin hükmü
30 İstinca (taharetlenme) sırasında vücûdun içine su girerse, hükmü nedir?
31 Ramazan ayından kaza borcu olan kimsenin Âşûrâ günü orucunu tutması
32 Bu sene Âşûrâ gününü nasıl bilebiliriz?
33 Allah'ın haram kıldığı ayın (Muharrem'in) fazîleti
34 Zevke vermeyen meninin akması
35 Namazda kendisine sürekli vesvese gelen kadının kadınlara Terâvih namazı kıldırması câizdir
36 Yeminin keffareti niyetiyle oruçluya iftar vermek
37 Namazda Kur'an'ı yüzünden okumanın hükmü
38 Strelize edilmek için özel sıvıya konulan kontakt lensleri kullanmanın oruca bir zararı yoktur
39 İmam olarak namaz kıldıran ve Vitir namazını gecenin sonuna ertelemek isteyen kimse
40 Oruç için ağızdaki hareketli diş telini (ortodonti) çıkarmak gerekmez
41 Küçük bir çocuğu öpen ve onun salyasından bir şey yuttuğundan şüphe eden kadın
42  “ES-SABİUN” KELİMESİNİN İ’RABI VE KUR’AN DA DİLBİLGİ HATASI VAR DİYENLERE CEVAP
43 Cihad için anne-babadan izin almak
44 PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İLE ALAY EDİLMESİNE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?
45 Ayağa kalkmaya gücü yettiği halde oturarak kâmet getirmek câiz midir?
46 Terâvih namazının rekatları arasında sesi yükselterek Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salavât getirmenin hükmü
47 Oruçlunun, glikoz maddeler içeren sakız çiğnemesi
48 Mescid-i Haram'ın avlusunda (tavaf yapılan alanda) boş yer olduğu halde Mescid-i Haram'ın terasında namaz kılmanın hükmü
49 Vesveseye maruz kalan ve ibâdetinde şüpheye düşen bayan
50 Kaza namazı için ezan okunması
51 Namazın İslâm'daki yeri ve önemi
52 Sigara içmek haramdır ve orucu bozan şeylerdendir
53 Domuz derisinden ceket giymiş birisinin yanında namaz kılmanın hükmü
54 Ağızdaki kan akıntısının oruca etkisi
55 Sırasıyla namazı bozan şeyler
56 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hacda duâ için durduğu yerler
57 Bir kadının, âdet (hayız) sırasında (fercinde) görmüş olduğu kuruluk
58 Rekâtların sayısında şüpheye düşmek
59 Hac yapmak için malı (parası) olmayan, fakat bir ücret karşılığında başkası adına hac yapmak isteyen kimse
60 Tesbih namazı sahih midir?
61 Çene hastalığına yakalanmış oruçlu için sakız
62 Vesveseyi savmak için sehiv secdesini terk etmek
63 Bir kimse, rekâtların sayısında şüpheye düşerse, yanında namaz kıldığı kimseye itimat edebilir mi?
64 Yapay oksijen teneffüs etmek orucu bozar mı?
65 Namazda iken ağzına gelen kanı yutan kimse
66 Domuz yağından çıkarılan insülini almak câiz değildir
67 Oruçludan kan çıkması (kan alınması) orucu bozar mı?
68 Namaz için kâmet getirirken bazı sözlerini unutan kimsenin tekrar kâmet getirmesi gerekir mi?
69 Önceki âdetten bir hafta sonra tekrar âdet gören kadın
70 Ramazan'da (gündüz oruçlu iken) deriye yapıştırılan yakılar kullanmanın hükmü
71 Terâvih namazından sonra topluca duâ etmek
72 Sehiv secdesinden birinci secdeyi yaptıktan sonra namazda kendisinden yanılma vukû bulmadığını hatırlayan kimse
73 Vicks VapoRub buharlaşan merhemden yayılan koku
74 Âdetten temizlendiğinden şüphe eder halde oruç tutan kadın
75 İmam namazı bitirinceye kadar Terâvih namazını onun arkasında kılmak
76 Bayram namazında okunan duâ
77 Ramazan ve Kurban bayramı namazının kazası
78 Müezzin sabah ezanını okurken sahur yemenin hükmü
79 Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü
80 Oruçlunun eşiyle cinsel birleşme olmadan ona dokunması
81 Güzel sesli imamı bulmak için mescitleri dolaşmak
82 Nifas kanı kesik kesik ve çok az kan gelen kadın oruç tutabilir mi?
83 Terâvih namazında yaşlı kimseler gibi âciz ve düşkünlerin durumları gözönünde bulundurulmalıdır
84 İradesi dışında kusan kimseye kaza gerekmez
85 Oruçlu, boğazında kanın tadını hissederse hükmü nedir?
86 Fercinden kahverengi (bulanık) sıvı gelmesine rağmen Terâvih namazı kılmak isteyen kadın
87 İmamla birlikte namaz kıldıktan sonra gece tekrar namaz kılmak istediği zaman ikinci defa Vitir namazını kılmalı mıdır?
88 Ramazan'da güzel koku (parfüm) kullanmak
89 Bedendeki yaradan irin çıkmasıyla oruç bozulur mu?
90 Menenjit aşısı yaptırmak orucu bozmaz
91 Dilin altına konulduktan sonra emilen haplar orucu bozar mı?
92 Terâvih namazı ikişer rekat kılınır
93 Uykudan uyandığı zaman ağzında yemekten bir şey bulan oruçlu kimse
94 Ramazan'da kendisinden kan gelen hâmile kadının orucu bozulur mu?
95 Terâvih namazı ile diğer namazlarda dille niyet etmek bid'attır
96 Burun kanaması geçiren oruçlunun boğazına kan gelmesi
97 Oruçlunun az miktarda kusmasının hükmü
98 Terâvih namazı bid'at değildir ve bu namazın belirli bir rekât sayısı da yoktur
99 İftar sofrasında yapılan israf, orucun sevabını azaltır mı?
100 Babasına itaat edip nâfile orucu bıraksın mı?