Yeni Fatvalar

1 Hanımının hac nafakasını (masraflarını) kocanın üstlenmesi gerekir mi?
2 Taatlerin (salih amellerin) sevabını, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e bağışlamak
3 Zikrin sevabını, anne ve babasına bağışlamak isteyen kimse
4 Penisten (zekerden) mezî gelmesi orucu bozmaz
5 Topluca Kur'an okumak, amellerin sevabını ölülere bağışlamak ve Mevlid-i Nebevî
6 Duâ etmek ve Kur'an okumak için toplanmanın hükmü
7 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e niçin salât getiriyoruz?
8 Namazda imamın kıraatı sırasında Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirmenin hükmü
9 Sadaka-i Câriye nedir? Hayatta olanın amellerinden (ölü için yapmış olduğu iyiliklerden) hangisi ölüye ulaşır?
10 Ölüler için namazın keffâretinin veya Kur'an okumanın hükmü
11 el-Bûsirî ve onun "Bürde" kasîdesinin durumu nedir? Bu kasîdenin basımı ile küfür ve şirk içeren sözlerinden arındırıldıktan sonra söylenmesi câiz midir?
12 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i övmeyi bir ticaret hâline getirmenin hükmü
13 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- yiyeceğini (rızkını) nasıl kazanıyordu?
14 Ölen babasına fayda vermek isteyen kimse
15 Teşehhüd duâları ile salavâtın şekilleri
16 "Kâfirleri sevmenin ve onlara dostluk beslemenin haram oluşu": Bu önemli ve büyük kaidenin açıklaması
17 el-Bûsirî 'nin "Bürde" kasîdesi ve içerisindeki küfür içeren şeylerin açıklaması
18 Oruçlunun, ağzındaki yemekten kalan şeyleri yutması
19 İBLİS (ŞEYTAN) ATEŞTEN YARATILMIŞ OLDUĞU HALDE CEHENNEMDE NASIL AZAP GÖRECEKTİR?
20 Terâvih namazı sırasında Murâveha yapmak câiz midir?
21 MELEKLER
22 Terâvih namazının her iki rekatından sonra söylenen belirli bir zikir var mıdır?
23 SALİH AMELİN ŞARTLARI
24 Oruçlunun karnına istemeden su girmesi
25 İSLÂM'IN RÜKÜNLERİ (ESASLARI)?
26 Gargara ilacı orucu bozmaz
27 Mestlerin üzerini, teyemmüm alıp giydikten sonra mesh etmem câiz midir?
28 "Her amel, kabul ve red arasındadır.Ancak bana olan salât, bundan müstesnâdır." hadisinin aslı yoktur.
29 Sağlık sigortasına iştirak etmenin (sağlık sigortası yaptırmanın) hükmü
30 Boy abdesti alınması gerektiğini bilmediği için cünüp olarak umre yapan kimse
31 Tırnakların üzerindeki boya, abdesti geçersiz kılar ve namazların iâde edilmesini (tekrar kılınmasını) gerektirir mi?
32 (Çalışanına) mecburi sağlık sigortası yaptıran bir şirkette çalışan kimse, sigorta şirketinin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?
33 Vücuttan çıkan kanın veya yaradan çıkan suyun (irinin), abdest ve namaz üzerindeki etkisi nedir?
34 (Çalıştığı) şirketin sunduğu sağlık sigortasından yararlanabilir mi?
35 Meshin süresi dolarsa veya çorabının üzerine giydiği mesti çıkarırsa, abdesti bozulur mu?
36 Boy abdesti konusunda vesveseden ıstırap çeken psikolojik bir hasta
37 Yılbaşı yortusundan bir ay sonra hıristiyanlarla birlikte yemekte biraraya gelmek
38 Uğradığı zararın karşılığını sigorta şirketinden alabilir mi?
39 Kâfirlerin, kendi bayramları için hazırladıkları yemeklerden yemek câiz değildir
40 Âdet kanı kesildikten sonra birkaç damla kan gören kadın
41 Müslümanlar, Allah'ın peygamberi Muhammed -aleyhissalâtu vesselâm-'ın doğum gününü kutladıkları gibi, Allah'ın peygamberi İsa -aleyhisselâm-'ın doğum gününü niçin kutlamıyorlar?
42 Yeni yılını kutladıkları zaman kâfirlere cevap vermeli midir?
43 Müslümanların, Noel yortusu vakti geldiğinde bunu kutlamaları ve evlerini renkli balonlarla süslemelerinin hükmü
44 Müşriklerin bayramlarında hazır bulunmak (bayramlarına katılmak) ve bu münâsebetle onları tebrik etmek (kutlamak)
45 Hastanede abdest veya teyemmüm almaya gücü yetmeyen ve o hal üzere namaz kılan kimse
46 Müslüman bir bayan, müslüman olmayan âilesi, kendi bayramlarını kutlamaktadırlar
47 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmanın fazîletlerinden birisinin, ölüm anında rahatlık olduğuna delâlet eden bir hadis sâbit midir?
48 Kabristanı (mezarlığı) ziyâret etmek için abdestli olmak şart değildir
49 Hıristiyanların bayram kartlarını satmak
50 (Trafik kazasında ölen) kimsenin diyetini sigorta şirketinden alabilir mi?
51 Mevlid-i Nebevî'yi kutlamak, onu müstehap olarak görenler için dînî bir ibâdettir
52 Tenin üzerinde yağ, mürekkep ve gözden akan katılaşmış maddelerin (çapakların) olması abdeste bir etkisi olur mu (abdeste engel midir)?
53 Müslümanın, kâfir birisine, onun bayramında: "Size iyilik ve güzellikler dilerim" veya "Size daha hayırlı bir yaşam dilerim" demesi, onu tebrik etmek sayılır mı?
54 Ticari sigortanın bütün şekillerinin (türlerinin) haram kılınması
55 Bir kimse, Kur'an okumak için abdest alırsa, bu abdest ile namaz kılmasında bir sakınca yoktur
56 Kadının yüzünü açması ne zaman câiz olur?
57 Fercinden devamlı olarak sıvılar akan kadının abdesti
58 Cuma Namazı Esnasında Bayılan Birine Yardım Etmek
59 Âdet (hayız) günlerinin dışındaki günlerde çıkan kanın hükmü nedir?
60 Çok sıcak bölgelerde yaşayanların kendilerine zor ve meşakkatli gelmesine rağmen oruç tutmaları gerekir mi?0
61 Abdest almaya ne zaman niyet edilir?
62 Bir kadın, namaz kılmak için, âdet kanının kesildiği süreyi nasıl belirleyebilir?
63 Kur'an'ın vuku bulacağını haber verdiği ve gerçekten de vuku bulan şeyler
64 Fıtrattan olan sünnetleri ihmal etmenin hükmü nedir?Bu ihmalin abdeste bir etkisi var mıdır (abdesti etkiler mi)?
65 Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü
66 Köpeğe ve onun salyasına dokunmak abdesti bozmaz
67 Erkeklerle kadınların secde sırasında duruşları arasında herhangi bir fark var mıdır?
68 Saçlar yağlı olduğu halde alınan abdest sahih olur mu?
69 Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak
70 Tilâvet secdesi için abdestli olmak gerekir mi?
71 Gözleri harama bakmaktan sakındırmaya yardımcı olan yollar
72 Zemzem suyu ile temizlenmek (abdest almak veya yıkanmak)
73 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Medine'ye ilk gelişinde insanlara vasiyet ettiği ilk şey ne idi?
74 Abdest almak için su veya teyemmüm almak için toprak bulamayan kimse ne yapmalıdır?
75 Safer ayı hakkında kısa bilgiler
76 Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-, Yahudilerin Âşûrâ orucunu tuttuklarını ne zaman öğrendi?
77 Âdet günleri 15 günden fazla olan kadın, fazla olan bu günleri âdet günleri olarak sayabilir ve oruç tutabilir mi?
78 Namaz kılan fakat zekât vermeyen ve oruç tutmayan ya da hac yapan fakat namaz kılmayan kimsenin hükmü
79 Fert için zorunlu, âile için serbest olan sağlık sigortası yaptırmanın (sağlık sigortasına iştirak etmenin) hükmü
80 Ter ve kirden temizlenmek için yıkandıktan sonra cünüp olduğunu anlayan (fark eden) kimsenin yeniden yıkanması (boy abdesti alması) gerekir mi?
81 Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu
82 Sadece öpmekle abdest bozulmaz
83 İbâdetlerde dille niyet etmenin (açıktan söylemenin) hükmü
84 Yeni doğacak olan çocuğu karşılamak için (yapılması gereken) İslâmî işlemler
85 Abdest ve namaz sırasında kendisinden yel çıktığını (yellendiğini) zanneden kimse
86 İslâm ve geçmiş dînlerde Âşûrâ orucu ve bu orucun, Emevîlerin bir bid'atı olduğunu iddiâ eden Râfizîlere reddiye
87 İsa Mesih -aleyhisselâm-'ın hayatı ve ölümü hakkında karmaşık gibi görünen âyetlere cevap
88 Sigortadan yararlanmak
89 Sövmek ve küfretmekle orucu bozulur mu?
90 Âlimler, Âşûrâ günü ile birlikte onbirinci günü oruç tutmayı niçin müstehap görmektedirler?
91 Tahlil için kan örneği aldırmak oruçlunun orucunu bozmaz
92 Âşûrâ veya Arefe günü orucunu, Ramazan'dan kalan kaza orucunun yerine tutmak
93 Âşûrâ günü için yapılan yemekten yemenin hükmü
94 Âşûrâ günü orucuna gündüz niyet eden kimsenin ecri sâbit olur mu?
95 İmtihan, Ramazan'da orucu bozmayı mübah kılmaz
96 Âşûrâ orucunu, sadece onuncu günde tutmanın hükmü
97 Âşûrâ günü orucunun fazîleti
98 Oruçlunun basur kremi veya merhemi kullanmasında bir sakınca yoktur
99  Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu
100 Âşûrâ günü süslenmenin ve güzel elbiseler giymenin hükmü