Yeni Fatvalar

1 Oruçlunun, birisine sövmesi câiz değildir
2 Oruçlu iken ihtiyaçtan dolayı yemeğin tadına bakmak ve unutarak tadına baktığı şeyi yutmak
3 Unutarak orucu bozan kimsenin hükmü
4 Ameliyat yapan bir doktor iftarını erteleyebilir mi?
5 Unutarak içtikten sonra annesi kendisine orucunun bozulduğunu söyleyen, bunun üzerine orucunu bozan, fakat daha sonra o günü kaza eden kadına bir şey gerekir mi?
6 Müslümanlar niçin oruç tutmaktadırlar?
7 Oruçlunun devamlı yapmasının müstehap olduğu orucun bazı sünnetleri
8 Terâvih namazının fazîleti
9 Ramazan süresince müslüman için önerilen program
10 Orucun bazı sünnetleri
11 Ramazan ayının hususiyetleri (üstünlükleri)
12 Ramazan ayının girdiğini (başladığını), ancak gündüz vakti öğrenebilen bir topluluğun ne yapması gerekir?
13 Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız?
14 Müslümanın Ramazan'daki hâli
15 Ramazan orucu kimlere farzdır?
16 Oruca başlamada astronomi hesaplamalarını değil de hilali görmeyi esas almak
17 Zekâtı, hayvanları yedirmekte ve onları tedâvi etmekte kullanmak câiz midir?
18 Bir kimse, ölenin adına tasadduk ederse, kendisine de zekât sevâbı verilir mi?
19 (Ölmeden önce) bir câmi yapımına ortak olmak için malından bir miktar para verilmesini vasiyet eden kimsenin vasisi (velisi), muhtaç oldukları için bu parayı fakirlere  verebilir mi?
20 Kabristanı başka bir günde ziyâret etme imkanı bulamayan kimsenin Cuma günü ziyâret etmesi
21 Bir ağaç diken kimsenin sevabı, onun vefatından sonra bile devam eder
22 Oruçlunun burun kanaması geçirmesi
23 Oruçlu iken burnuna su çekmesi sonucu boğazına su kaçan kimse
24 Terâvih namazını evde kılmak / Oruçlu iken vücuda krem sürmek
25 Kendisi adına zekât ve ölen babasının adına da sadaka-i câriye olması niyetiyle malını fakirlere vermesi câiz midir?
26 Terâvih namazında (başka imamların) seslerini taklit etmek
27 Oruçlunun burnuna su çekmesi ve mazmaza yapması
28 Ölüler adına sadaka olsun diye kabristandaki kuşlara yem vermek
29 Oruçlu iken ağız kokusunu gideren ve güzel kokmasını sağlayan madde kullanmak
30 Vârislerinin almakta oldukları babasının emekli maaşından sadaka-i câriye yaptırmak isteyen kimse
31 Sadaka veren ve bu sadakanın ecrini, kendisi ile âilesinden hayatta olanlara ve ölenlere bağışlayan kimse
32 Allah -azze ve celle-’den salih kimselerin makamı ve Allah katındaki değeri ile istemenin hükmü
33 Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- Kabri Suriye’de midir?
34 Putları Kırmanın Gerekliliği
35 Yakın akrabası veya uzak birisinin ölen kimse adına verdiği sadaka sahihtir
36 Uykudan önce meleklere seslenmek ve onlardan bir şeyler istemek
37 Ölen kimsenin adına dînî kasetler dağıtmak
38 Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü
39 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘den şefaat talep etmenin hükmü
40 Ölüye Fatiha okumak
41 Dînine bağlı bir gencin evlenmesine yardımcı olmak, sadaka-i câriyeden sayılır mı?
42 (Vefat eden) akrabalarım, benim okuduğum Kur’an’dan nasıl istifâde edebilirler?
43 Sadaka-i câriyeye teşvik etmek
44 Bir kadın, kocasının haberi olmadan evin nafakasından tasaddukta bulunabilir mi?
45 Lavman (Enema/Tenkıye Şırıngası) ile tedâvi olmak câiz midir?
46 Câmilerdeki abdest alınan yerleri yeniden yaptırmak, sadaka-i câriye türlerindendir
47 Vefât etmiş babasının ruhuna sadaka-i câriye olması için evin nafakasından harcama yapabilir mi?
48 Derste sesini yükseltebilmek için Ramazan'da oruç tutmayan öğretmen
49 Ölen kimse için haccetmek mi, yoksa onun hac masraflarını sadaka-i câriyeye harcamak mı daha fazîletlidir?
50 Sadaka-i câriye ile diğer sadakalar arasındaki fark
51 Oruçlu iken yemek pişirmek câizdir
52 Kendisi adına verilen sadakanın ölen kimseye fayda vermesi
53 Bir câminin yapımına katkıda bulunan kimseye: "Kim, Allah rızâsı için bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar." Bu hadiste belirtilen ecir ona verilir mi?
54 Geğirmek oruçlunun orucunu bozar mı?
55 Babaları bir vakıf vasiyet eden, fakat onun vasiyetini yerine getirmeyen evlatlar
56 Ölen kimse için hac yapmak mı, yoksa sadaka vermek mi daha fazîletlidir?
57 Hayatta olan veya ölen birisi için Kur'an okumanın hükmü
58 Mescitlere vakfedilen malda, borç vermek veya borç almak şeklinde bir tasarrufta bulunmak câiz değildir
59 Sadaka-i câriye nedir?
60 Sevaplarını kendisi ile anne ve babası arasında paylaşmak isteyen bir bayan
61 Ecrinin ölüye ulaşabilmesi için sadakanın, ölünün malından olması şart mıdır?
62 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in: "Biliniz ki bana, Kur’an ve onun benzeri verildi." Sözü ne anlama gelmektedir?
63 Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur?
64 Vefât eden babasını çok seven ve ona iyilikte bulunmak isteyen kimse
65 Vakıf bağışında bulunan kimsenin, haram şartını yerine getirmemiz gerekir mi?
66 Ölümünden sonra bir insana ne fayda verir? Ölü, hayatta olanların konuşmalarını işitebilir mi?
67 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sevgisini kalplerimizde nasıl arttırabiliriz?
68 Hanımının hac nafakasını (masraflarını) kocanın üstlenmesi gerekir mi?
69 Taatlerin (salih amellerin) sevabını, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e bağışlamak
70 Zikrin sevabını, anne ve babasına bağışlamak isteyen kimse
71 Penisten (zekerden) mezî gelmesi orucu bozmaz
72 Topluca Kur'an okumak, amellerin sevabını ölülere bağışlamak ve Mevlid-i Nebevî
73 Duâ etmek ve Kur'an okumak için toplanmanın hükmü
74 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e niçin salât getiriyoruz?
75 Namazda imamın kıraatı sırasında Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirmenin hükmü
76 Sadaka-i Câriye nedir? Hayatta olanın amellerinden (ölü için yapmış olduğu iyiliklerden) hangisi ölüye ulaşır?
77 Ölüler için namazın keffâretinin veya Kur'an okumanın hükmü
78 el-Bûsirî ve onun "Bürde" kasîdesinin durumu nedir? Bu kasîdenin basımı ile küfür ve şirk içeren sözlerinden arındırıldıktan sonra söylenmesi câiz midir?
79 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i övmeyi bir ticaret hâline getirmenin hükmü
80 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- yiyeceğini (rızkını) nasıl kazanıyordu?
81 Ölen babasına fayda vermek isteyen kimse
82 Teşehhüd duâları ile salavâtın şekilleri
83 "Kâfirleri sevmenin ve onlara dostluk beslemenin haram oluşu": Bu önemli ve büyük kaidenin açıklaması
84 el-Bûsirî 'nin "Bürde" kasîdesi ve içerisindeki küfür içeren şeylerin açıklaması
85 Oruçlunun, ağzındaki yemekten kalan şeyleri yutması
86 İBLİS (ŞEYTAN) ATEŞTEN YARATILMIŞ OLDUĞU HALDE CEHENNEMDE NASIL AZAP GÖRECEKTİR?
87 Terâvih namazı sırasında Murâveha yapmak câiz midir?
88 MELEKLER
89 Terâvih namazının her iki rekatından sonra söylenen belirli bir zikir var mıdır?
90 SALİH AMELİN ŞARTLARI
91 Oruçlunun karnına istemeden su girmesi
92 İSLÂM'IN RÜKÜNLERİ (ESASLARI)?
93 Gargara ilacı orucu bozmaz
94 Mestlerin üzerini, teyemmüm alıp giydikten sonra mesh etmem câiz midir?
95 "Her amel, kabul ve red arasındadır.Ancak bana olan salât, bundan müstesnâdır." hadisinin aslı yoktur.
96 Sağlık sigortasına iştirak etmenin (sağlık sigortası yaptırmanın) hükmü
97 Boy abdesti alınması gerektiğini bilmediği için cünüp olarak umre yapan kimse
98 Tırnakların üzerindeki boya, abdesti geçersiz kılar ve namazların iâde edilmesini (tekrar kılınmasını) gerektirir mi?
99 (Çalışanına) mecburi sağlık sigortası yaptıran bir şirkette çalışan kimse, sigorta şirketinin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?
100 Vücuttan çıkan kanın veya yaradan çıkan suyun (irinin), abdest ve namaz üzerindeki etkisi nedir?