Yeni Fatvalar

1 Bir kadın, kocasının haberi olmadan evin nafakasından tasaddukta bulunabilir mi?
2 Lavman (Enema/Tenkıye Şırıngası) ile tedâvi olmak câiz midir?
3 Câmilerdeki abdest alınan yerleri yeniden yaptırmak, sadaka-i câriye türlerindendir
4 Vefât etmiş babasının ruhuna sadaka-i câriye olması için evin nafakasından harcama yapabilir mi?
5 Derste sesini yükseltebilmek için Ramazan'da oruç tutmayan öğretmen
6 Ölen kimse için haccetmek mi, yoksa onun hac masraflarını sadaka-i câriyeye harcamak mı daha fazîletlidir?
7 Sadaka-i câriye ile diğer sadakalar arasındaki fark
8 Oruçlu iken yemek pişirmek câizdir
9 Kendisi adına verilen sadakanın ölen kimseye fayda vermesi
10 Bir câminin yapımına katkıda bulunan kimseye: "Kim, Allah rızâsı için bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar." Bu hadiste belirtilen ecir ona verilir mi?
11 Geğirmek oruçlunun orucunu bozar mı?
12 Babaları bir vakıf vasiyet eden, fakat onun vasiyetini yerine getirmeyen evlatlar
13 Ölen kimse için hac yapmak mı, yoksa sadaka vermek mi daha fazîletlidir?
14 Hayatta olan veya ölen birisi için Kur'an okumanın hükmü
15 Mescitlere vakfedilen malda, borç vermek veya borç almak şeklinde bir tasarrufta bulunmak câiz değildir
16 Sadaka-i câriye nedir?
17 Sevaplarını kendisi ile anne ve babası arasında paylaşmak isteyen bir bayan
18 Ecrinin ölüye ulaşabilmesi için sadakanın, ölünün malından olması şart mıdır?
19 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in: "Biliniz ki bana, Kur’an ve onun benzeri verildi." Sözü ne anlama gelmektedir?
20 Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur?
21 Vefât eden babasını çok seven ve ona iyilikte bulunmak isteyen kimse
22 Vakıf bağışında bulunan kimsenin, haram şartını yerine getirmemiz gerekir mi?
23 Ölümünden sonra bir insana ne fayda verir? Ölü, hayatta olanların konuşmalarını işitebilir mi?
24 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sevgisini kalplerimizde nasıl arttırabiliriz?
25 Hanımının hac nafakasını (masraflarını) kocanın üstlenmesi gerekir mi?
26 Taatlerin (salih amellerin) sevabını, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e bağışlamak
27 Zikrin sevabını, anne ve babasına bağışlamak isteyen kimse
28 Penisten (zekerden) mezî gelmesi orucu bozmaz
29 Topluca Kur'an okumak, amellerin sevabını ölülere bağışlamak ve Mevlid-i Nebevî
30 Duâ etmek ve Kur'an okumak için toplanmanın hükmü
31 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e niçin salât getiriyoruz?
32 Namazda imamın kıraatı sırasında Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirmenin hükmü
33 Sadaka-i Câriye nedir? Hayatta olanın amellerinden (ölü için yapmış olduğu iyiliklerden) hangisi ölüye ulaşır?
34 Ölüler için namazın keffâretinin veya Kur'an okumanın hükmü
35 el-Bûsirî ve onun "Bürde" kasîdesinin durumu nedir? Bu kasîdenin basımı ile küfür ve şirk içeren sözlerinden arındırıldıktan sonra söylenmesi câiz midir?
36 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i övmeyi bir ticaret hâline getirmenin hükmü
37 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- yiyeceğini (rızkını) nasıl kazanıyordu?
38 Ölen babasına fayda vermek isteyen kimse
39 Teşehhüd duâları ile salavâtın şekilleri
40 "Kâfirleri sevmenin ve onlara dostluk beslemenin haram oluşu": Bu önemli ve büyük kaidenin açıklaması
41 el-Bûsirî 'nin "Bürde" kasîdesi ve içerisindeki küfür içeren şeylerin açıklaması
42 Oruçlunun, ağzındaki yemekten kalan şeyleri yutması
43 İBLİS (ŞEYTAN) ATEŞTEN YARATILMIŞ OLDUĞU HALDE CEHENNEMDE NASIL AZAP GÖRECEKTİR?
44 Terâvih namazı sırasında Murâveha yapmak câiz midir?
45 MELEKLER
46 Terâvih namazının her iki rekatından sonra söylenen belirli bir zikir var mıdır?
47 SALİH AMELİN ŞARTLARI
48 Oruçlunun karnına istemeden su girmesi
49 İSLÂM'IN RÜKÜNLERİ (ESASLARI)?
50 Gargara ilacı orucu bozmaz
51 Mestlerin üzerini, teyemmüm alıp giydikten sonra mesh etmem câiz midir?
52 "Her amel, kabul ve red arasındadır.Ancak bana olan salât, bundan müstesnâdır." hadisinin aslı yoktur.
53 Sağlık sigortasına iştirak etmenin (sağlık sigortası yaptırmanın) hükmü
54 Boy abdesti alınması gerektiğini bilmediği için cünüp olarak umre yapan kimse
55 Tırnakların üzerindeki boya, abdesti geçersiz kılar ve namazların iâde edilmesini (tekrar kılınmasını) gerektirir mi?
56 (Çalışanına) mecburi sağlık sigortası yaptıran bir şirkette çalışan kimse, sigorta şirketinin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?
57 Vücuttan çıkan kanın veya yaradan çıkan suyun (irinin), abdest ve namaz üzerindeki etkisi nedir?
58 (Çalıştığı) şirketin sunduğu sağlık sigortasından yararlanabilir mi?
59 Meshin süresi dolarsa veya çorabının üzerine giydiği mesti çıkarırsa, abdesti bozulur mu?
60 Boy abdesti konusunda vesveseden ıstırap çeken psikolojik bir hasta
61 Yılbaşı yortusundan bir ay sonra hıristiyanlarla birlikte yemekte biraraya gelmek
62 Uğradığı zararın karşılığını sigorta şirketinden alabilir mi?
63 Kâfirlerin, kendi bayramları için hazırladıkları yemeklerden yemek câiz değildir
64 Âdet kanı kesildikten sonra birkaç damla kan gören kadın
65 Müslümanlar, Allah'ın peygamberi Muhammed -aleyhissalâtu vesselâm-'ın doğum gününü kutladıkları gibi, Allah'ın peygamberi İsa -aleyhisselâm-'ın doğum gününü niçin kutlamıyorlar?
66 Yeni yılını kutladıkları zaman kâfirlere cevap vermeli midir?
67 Müslümanların, Noel yortusu vakti geldiğinde bunu kutlamaları ve evlerini renkli balonlarla süslemelerinin hükmü
68 Müşriklerin bayramlarında hazır bulunmak (bayramlarına katılmak) ve bu münâsebetle onları tebrik etmek (kutlamak)
69 Hastanede abdest veya teyemmüm almaya gücü yetmeyen ve o hal üzere namaz kılan kimse
70 Müslüman bir bayan, müslüman olmayan âilesi, kendi bayramlarını kutlamaktadırlar
71 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmanın fazîletlerinden birisinin, ölüm anında rahatlık olduğuna delâlet eden bir hadis sâbit midir?
72 Kabristanı (mezarlığı) ziyâret etmek için abdestli olmak şart değildir
73 Hıristiyanların bayram kartlarını satmak
74 (Trafik kazasında ölen) kimsenin diyetini sigorta şirketinden alabilir mi?
75 Mevlid-i Nebevî'yi kutlamak, onu müstehap olarak görenler için dînî bir ibâdettir
76 Tenin üzerinde yağ, mürekkep ve gözden akan katılaşmış maddelerin (çapakların) olması abdeste bir etkisi olur mu (abdeste engel midir)?
77 Müslümanın, kâfir birisine, onun bayramında: "Size iyilik ve güzellikler dilerim" veya "Size daha hayırlı bir yaşam dilerim" demesi, onu tebrik etmek sayılır mı?
78 Ticari sigortanın bütün şekillerinin (türlerinin) haram kılınması
79 Bir kimse, Kur'an okumak için abdest alırsa, bu abdest ile namaz kılmasında bir sakınca yoktur
80 Kadının yüzünü açması ne zaman câiz olur?
81 Fercinden devamlı olarak sıvılar akan kadının abdesti
82 Cuma Namazı Esnasında Bayılan Birine Yardım Etmek
83 Âdet (hayız) günlerinin dışındaki günlerde çıkan kanın hükmü nedir?
84 Çok sıcak bölgelerde yaşayanların kendilerine zor ve meşakkatli gelmesine rağmen oruç tutmaları gerekir mi?0
85 Abdest almaya ne zaman niyet edilir?
86 Bir kadın, namaz kılmak için, âdet kanının kesildiği süreyi nasıl belirleyebilir?
87 Kur'an'ın vuku bulacağını haber verdiği ve gerçekten de vuku bulan şeyler
88 Fıtrattan olan sünnetleri ihmal etmenin hükmü nedir?Bu ihmalin abdeste bir etkisi var mıdır (abdesti etkiler mi)?
89 Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü
90 Köpeğe ve onun salyasına dokunmak abdesti bozmaz
91 Erkeklerle kadınların secde sırasında duruşları arasında herhangi bir fark var mıdır?
92 Saçlar yağlı olduğu halde alınan abdest sahih olur mu?
93 Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak
94 Tilâvet secdesi için abdestli olmak gerekir mi?
95 Gözleri harama bakmaktan sakındırmaya yardımcı olan yollar
96 Zemzem suyu ile temizlenmek (abdest almak veya yıkanmak)
97 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Medine'ye ilk gelişinde insanlara vasiyet ettiği ilk şey ne idi?
98 Abdest almak için su veya teyemmüm almak için toprak bulamayan kimse ne yapmalıdır?
99 Safer ayı hakkında kısa bilgiler
100 Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-, Yahudilerin Âşûrâ orucunu tuttuklarını ne zaman öğrendi?