Yeni Fatvalar

1 Müezzin sabah ezanını okurken sahur yemenin hükmü
2 Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü
3 Oruçlunun eşiyle cinsel birleşme olmadan ona dokunması
4 Güzel sesli imamı bulmak için mescitleri dolaşmak
5 Nifas kanı kesik kesik ve çok az kan gelen kadın oruç tutabilir mi?
6 Terâvih namazında yaşlı kimseler gibi âciz ve düşkünlerin durumları gözönünde bulundurulmalıdır
7 İradesi dışında kusan kimseye kaza gerekmez
8 Oruçlu, boğazında kanın tadını hissederse hükmü nedir?
9 Fercinden kahverengi (bulanık) sıvı gelmesine rağmen Terâvih namazı kılmak isteyen kadın
10 İmamla birlikte namaz kıldıktan sonra gece tekrar namaz kılmak istediği zaman ikinci defa Vitir namazını kılmalı mıdır?
11 Ramazan'da güzel koku (parfüm) kullanmak
12 Bedendeki yaradan irin çıkmasıyla oruç bozulur mu?
13 Menenjit aşısı yaptırmak orucu bozmaz
14 Dilin altına konulduktan sonra emilen haplar orucu bozar mı?
15 Terâvih namazı ikişer rekat kılınır
16 Uykudan uyandığı zaman ağzında yemekten bir şey bulan oruçlu kimse
17 Ramazan'da kendisinden kan gelen hâmile kadının orucu bozulur mu?
18 Terâvih namazı ile diğer namazlarda dille niyet etmek bid'attır
19 Burun kanaması geçiren oruçlunun boğazına kan gelmesi
20 Oruçlunun az miktarda kusmasının hükmü
21 Terâvih namazı bid'at değildir ve bu namazın belirli bir rekât sayısı da yoktur
22 İftar sofrasında yapılan israf, orucun sevabını azaltır mı?
23 Babasına itaat edip nâfile orucu bıraksın mı?
24 (Ramazan'ın gündüzünde) boşalmaksızın mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?
25 Terâvih namazının vakti
26 Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirmenin fazîleti
27 Baygınlık geçirmekle oruç bozulur mu?
28 Ramazan'da Terâvih namazını cemaatle kılmak sünnettir, bid'at değildir
29 Bir kimse, ülkesindeki müslümanlarla birlikte mi, yoksa hilâli gören herhangi bir ülke ile birlikte mi oruca başlamalıdır?
30 Bir anne, beslenip gıda alması için kızını oruç tutmaktan engelleme hakkı var mıdır?
31 Hapishanedeki oruçlu mahkumun Ramazan'ın gündüzünde hanımıyla cinsel ilişkiye girmesi
32 Mideden (ekşimesi sonucu gelen) geri gelen yemeğin oruca etkisi
33 Şek günü orucu
34 Hastalık sebebiyle yemekten yasaklanan hastanın oruç tutması gerekir mi?
35 Emzikli kadının çocuğu emzirmesinin yanında oruç tutmasının geçerli oluşu
36 Sahur yapmak, orucun sıhhatinin bir şartı değildir
37 Ramazan'da yağmur yağdığında akşam namazıyla birlikte yatsı ve Terâvih namazını cem' edebilir miyiz?
38 Buluğa eren fakat oruç tutmaya güç yetiremeyen kız
39 Loğusa (doğum yapmış) kadın ne zaman yıkanmalıdır?
40 Ameliyat sebebiyle vajinal kanama oruca engel midir?
41 Ramazan ayının fazîleti hakkındaki hadisin zayıf oluşunun açıklaması
42 Kadınlara bakmak orucu bozar mı?
43 Orucun meşrû kılınmasının hikmeti
44 Ramazan ayının fazîletleri hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği hadis zayıftır
45 Oruç ne zaman farz kılınmıştır?
46 Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur
47 Kan aldırmak orucu bozar mı?
48 Ramazan'da Kur'an okumak mı yoksa namaz kılmak mı daha fazîletlidir?
49 (Smear testiiçin) Rahim ağzından örnek aldırmak, oruçlu kadının orucunu bozar mı?
50 Oruçlunun tükürük ve balgam yutması
51 Ramazan'da gece eşiyle oynaşan, fakat fecirden sonra kendisinden meni gelen kimse
52 Bayram edip oruç tutmamakla hata ettiğimiz için Ramazan'ın 30. gününü kaza etmemiz gerekir mi?
53 Hayızdan önceki sancılar ve oruç
54 Oruçlu iken mazmaza yapmanın (ağza su vermenin) hükmü
55 Haccınız nasıl makbul olur?
56 İki bayram namazının hükmü
57 Receb ayının 27. gecesi olan İsrâ ve Mirac gecesini kutlamanın hükmü nedir?
58 Özürsüz olarak namazı vaktinden sonraya erteleyen kimsenin boy abdesti alması gerekir mi?
59 Vekilin mikatına itibar edilir
60 Gıyâbî cenaze namazı ne zaman meşrû olur?
61 Kadere îmânın anlamı
62 Kadının, Cuma namazını kılmasının hükmü
63 Bir evlat, malı olmayan babasının yerine hac yapabilir mi?
64 Cenaze namazının mescidin (câminin) içinde kılınmasının hükmü
65 Namazı terk etmenin keffâreti
66 İnsan, (fiillerinde) müseyyer (güdümlü ve mecburi) midir? Yoksa muhayyer (hür ve serbest) midir?
67 Kabirlerden kalkmak (çıkmak) ifâdesi, kabir azabının olmadığı anlamına gelmez
68 Hac yapmak için malı (parası) olmayan, fakat bir ücret karşılığında başkası adına hac yapmak isteyen kimse
69 (Yolculukta) ikindi namazını, Cuma namazı birleştirmenin hükmü
70 Müslüman için doğru inanç ve bu inanca aykırı olan bâtıl inançlarla ilgili meselelerde kısa bilgi
71 Tehlikeyi savuşturmak için namazı bozmak
72 'Kabir, Çarşamba günü şakî (bedbaht) kimseye açılmaz' sözünün aslı yoktur
73 Ölen kardeşinin adına hac yaparsa, bu hac kardeşinin günahlarına keffâret olur mu?
74 Küçük kız çocuğunun başörtüsüz namaz kılmasının hükmü
75 Defnettikten sonra ölü için toplu halde duâ etmenin ve duâ ettiren kimseye (imama) ücret ödemenin hükmü
76 Umreyi, yılın herhangi bir vaktinde edâ etmek câizdir
77 Namazda imamı geçmek (imamadan önce hareket etmek)
78 Ölünün kendi evine defnedilmesi câiz midir?
79 Ramazan'ın gündüzünde eşiyle cinsel ilikiye giren kimsenin keffâreti ve yoksulu doyurmanın miktarı
80 1 Nisan Şakası
81 Namazda yanılmanın hükmü nedir?
82 Yabancı bir erkeğin, ölen bir kadını kabrine koyması (defnetmesi) câiz midir?
83 Kadının, evinin dışında kılmış olduğu namazının hükmü
84 Bir kadının, erkeklerin sıkıştırmasına maruz kalmasına rağmen nâfile hac yapması daha fazîletli midir?
85 Sünnet olan; ölüyü defnettikten sonra kabrin yanında ayakta duâ etmektir
86 Orucun rükünleri (esasları)
87 Cenâze namazında ölü için yapılması gereken belirli bir duâ var mıdır?
88 Namaz kılmayanın yerine namaz kılmak câiz midir?
89 Âyeti unuttuğu için namazı bozan kimse
90 Hac farîzasını bir an önce edâ etmeye çalışmak
91 Kadın, (namaz kılan) erkeğin önünden geçtiği zaman niçin onun namazını bozmuş oluyor?
92 Umrenin tavafını, Hicr'in içinden yapan kimse
93 Küsuf namazını iâde etmek meşrû değildir
94 Ölünün, sırt üstü kabre konulmasının hükmü
95 Dar elbiselerde kılınan namazın hükmü
96 Umre veya hacda başın bir kısmından saçları kısaltmak
97 Ölü, kabrini ziyâret edeni hisseder mi?
98 Yatak odasında namaz kılmak
99 Akciğer tüberkülozu olan ve oruç tutamayan hasta
100 Defnettikten sonra ölü için yapılan duâ belirli bir sayı ile sınırlı değildir