Yeni Fatvalar

1 Fert için zorunlu, âile için serbest olan sağlık sigortası yaptırmanın (sağlık sigortasına iştirak etmenin) hükmü
2 Ter ve kirden temizlenmek için yıkandıktan sonra cünüp olduğunu anlayan (fark eden) kimsenin yeniden yıkanması (boy abdesti alması) gerekir mi?
3 Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu
4 Sadece öpmekle abdest bozulmaz
5 İbâdetlerde dille niyet etmenin (açıktan söylemenin) hükmü
6 Yeni doğacak olan çocuğu karşılamak için (yapılması gereken) İslâmî işlemler
7 Abdest ve namaz sırasında kendisinden yel çıktığını (yellendiğini) zanneden kimse
8 İslâm ve geçmiş dînlerde Âşûrâ orucu ve bu orucun, Emevîlerin bir bid'atı olduğunu iddiâ eden Râfizîlere reddiye
9 İsa Mesih -aleyhisselâm-'ın hayatı ve ölümü hakkında karmaşık gibi görünen âyetlere cevap
10 Sigortadan yararlanmak
11 Sövmek ve küfretmekle orucu bozulur mu?
12 Âlimler, Âşûrâ günü ile birlikte onbirinci günü oruç tutmayı niçin müstehap görmektedirler?
13 Tahlil için kan örneği aldırmak oruçlunun orucunu bozmaz
14 Âşûrâ veya Arefe günü orucunu, Ramazan'dan kalan kaza orucunun yerine tutmak
15 Âşûrâ günü için yapılan yemekten yemenin hükmü
16 Âşûrâ günü orucuna gündüz niyet eden kimsenin ecri sâbit olur mu?
17 İmtihan, Ramazan'da orucu bozmayı mübah kılmaz
18 Âşûrâ orucunu, sadece onuncu günde tutmanın hükmü
19 Âşûrâ günü orucunun fazîleti
20 Oruçlunun basur kremi veya merhemi kullanmasında bir sakınca yoktur
21  Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu
22 Âşûrâ günü süslenmenin ve güzel elbiseler giymenin hükmü
23 İstinca (taharetlenme) sırasında vücûdun içine su girerse, hükmü nedir?
24 Ramazan ayından kaza borcu olan kimsenin Âşûrâ günü orucunu tutması
25 Bu sene Âşûrâ gününü nasıl bilebiliriz?
26 Allah'ın haram kıldığı ayın (Muharrem'in) fazîleti
27 Zevke vermeyen meninin akması
28 Namazda kendisine sürekli vesvese gelen kadının kadınlara Terâvih namazı kıldırması câizdir
29 Yeminin keffareti niyetiyle oruçluya iftar vermek
30 Namazda Kur'an'ı yüzünden okumanın hükmü
31 Strelize edilmek için özel sıvıya konulan kontakt lensleri kullanmanın oruca bir zararı yoktur
32 İmam olarak namaz kıldıran ve Vitir namazını gecenin sonuna ertelemek isteyen kimse
33 Oruç için ağızdaki hareketli diş telini (ortodonti) çıkarmak gerekmez
34 Küçük bir çocuğu öpen ve onun salyasından bir şey yuttuğundan şüphe eden kadın
35  “ES-SABİUN” KELİMESİNİN İ’RABI VE KUR’AN DA DİLBİLGİ HATASI VAR DİYENLERE CEVAP
36 Cihad için anne-babadan izin almak
37 PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İLE ALAY EDİLMESİNE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?
38 Ayağa kalkmaya gücü yettiği halde oturarak kâmet getirmek câiz midir?
39 Terâvih namazının rekatları arasında sesi yükselterek Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salavât getirmenin hükmü
40 Oruçlunun, glikoz maddeler içeren sakız çiğnemesi
41 Mescid-i Haram'ın avlusunda (tavaf yapılan alanda) boş yer olduğu halde Mescid-i Haram'ın terasında namaz kılmanın hükmü
42 Vesveseye maruz kalan ve ibâdetinde şüpheye düşen bayan
43 Kaza namazı için ezan okunması
44 Namazın İslâm'daki yeri ve önemi
45 Sigara içmek haramdır ve orucu bozan şeylerdendir
46 Domuz derisinden ceket giymiş birisinin yanında namaz kılmanın hükmü
47 Ağızdaki kan akıntısının oruca etkisi
48 Sırasıyla namazı bozan şeyler
49 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hacda duâ için durduğu yerler
50 Bir kadının, âdet (hayız) sırasında (fercinde) görmüş olduğu kuruluk
51 Rekâtların sayısında şüpheye düşmek
52 Hac yapmak için malı (parası) olmayan, fakat bir ücret karşılığında başkası adına hac yapmak isteyen kimse
53 Tesbih namazı sahih midir?
54 Çene hastalığına yakalanmış oruçlu için sakız
55 Vesveseyi savmak için sehiv secdesini terk etmek
56 Bir kimse, rekâtların sayısında şüpheye düşerse, yanında namaz kıldığı kimseye itimat edebilir mi?
57 Yapay oksijen teneffüs etmek orucu bozar mı?
58 Namazda iken ağzına gelen kanı yutan kimse
59 Domuz yağından çıkarılan insülini almak câiz değildir
60 Oruçludan kan çıkması (kan alınması) orucu bozar mı?
61 Namaz için kâmet getirirken bazı sözlerini unutan kimsenin tekrar kâmet getirmesi gerekir mi?
62 Önceki âdetten bir hafta sonra tekrar âdet gören kadın
63 Ramazan'da (gündüz oruçlu iken) deriye yapıştırılan yakılar kullanmanın hükmü
64 Terâvih namazından sonra topluca duâ etmek
65 Sehiv secdesinden birinci secdeyi yaptıktan sonra namazda kendisinden yanılma vukû bulmadığını hatırlayan kimse
66 Vicks VapoRub buharlaşan merhemden yayılan koku
67 Âdetten temizlendiğinden şüphe eder halde oruç tutan kadın
68 İmam namazı bitirinceye kadar Terâvih namazını onun arkasında kılmak
69 Bayram namazında okunan duâ
70 Ramazan ve Kurban bayramı namazının kazası
71 Müezzin sabah ezanını okurken sahur yemenin hükmü
72 Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü
73 Oruçlunun eşiyle cinsel birleşme olmadan ona dokunması
74 Güzel sesli imamı bulmak için mescitleri dolaşmak
75 Nifas kanı kesik kesik ve çok az kan gelen kadın oruç tutabilir mi?
76 Terâvih namazında yaşlı kimseler gibi âciz ve düşkünlerin durumları gözönünde bulundurulmalıdır
77 İradesi dışında kusan kimseye kaza gerekmez
78 Oruçlu, boğazında kanın tadını hissederse hükmü nedir?
79 Fercinden kahverengi (bulanık) sıvı gelmesine rağmen Terâvih namazı kılmak isteyen kadın
80 İmamla birlikte namaz kıldıktan sonra gece tekrar namaz kılmak istediği zaman ikinci defa Vitir namazını kılmalı mıdır?
81 Ramazan'da güzel koku (parfüm) kullanmak
82 Bedendeki yaradan irin çıkmasıyla oruç bozulur mu?
83 Menenjit aşısı yaptırmak orucu bozmaz
84 Dilin altına konulduktan sonra emilen haplar orucu bozar mı?
85 Terâvih namazı ikişer rekat kılınır
86 Uykudan uyandığı zaman ağzında yemekten bir şey bulan oruçlu kimse
87 Ramazan'da kendisinden kan gelen hâmile kadının orucu bozulur mu?
88 Terâvih namazı ile diğer namazlarda dille niyet etmek bid'attır
89 Burun kanaması geçiren oruçlunun boğazına kan gelmesi
90 Oruçlunun az miktarda kusmasının hükmü
91 Terâvih namazı bid'at değildir ve bu namazın belirli bir rekât sayısı da yoktur
92 İftar sofrasında yapılan israf, orucun sevabını azaltır mı?
93 Babasına itaat edip nâfile orucu bıraksın mı?
94 (Ramazan'ın gündüzünde) boşalmaksızın mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?
95 Terâvih namazının vakti
96 Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirmenin fazîleti
97 Baygınlık geçirmekle oruç bozulur mu?
98 Ramazan'da Terâvih namazını cemaatle kılmak sünnettir, bid'at değildir
99 Bir kimse, ülkesindeki müslümanlarla birlikte mi, yoksa hilâli gören herhangi bir ülke ile birlikte mi oruca başlamalıdır?
100 Bir anne, beslenip gıda alması için kızını oruç tutmaktan engelleme hakkı var mıdır?