Yeni Fatvalar

1 Oruçlunun basur kremi veya merhemi kullanmasında bir sakınca yoktur
2  Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu
3 Âşûrâ günü süslenmenin ve güzel elbiseler giymenin hükmü
4 İstinca (taharetlenme) sırasında vücûdun içine su girerse, hükmü nedir?
5 Ramazan ayından kaza borcu olan kimsenin Âşûrâ günü orucunu tutması
6 Bu sene Âşûrâ gününü nasıl bilebiliriz?
7 Allah'ın haram kıldığı ayın (Muharrem'in) fazîleti
8 Zevke vermeyen meninin akması
9 Namazda kendisine sürekli vesvese gelen kadının kadınlara Terâvih namazı kıldırması câizdir
10 Yeminin keffareti niyetiyle oruçluya iftar vermek
11 Namazda Kur'an'ı yüzünden okumanın hükmü
12 Strelize edilmek için özel sıvıya konulan kontakt lensleri kullanmanın oruca bir zararı yoktur
13 İmam olarak namaz kıldıran ve Vitir namazını gecenin sonuna ertelemek isteyen kimse
14 Oruç için ağızdaki hareketli diş telini (ortodonti) çıkarmak gerekmez
15 Küçük bir çocuğu öpen ve onun salyasından bir şey yuttuğundan şüphe eden kadın
16  “ES-SABİUN” KELİMESİNİN İ’RABI VE KUR’AN DA DİLBİLGİ HATASI VAR DİYENLERE CEVAP
17 Cihad için anne-babadan izin almak
18 PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İLE ALAY EDİLMESİNE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?
19 Ayağa kalkmaya gücü yettiği halde oturarak kâmet getirmek câiz midir?
20 Terâvih namazının rekatları arasında sesi yükselterek Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salavât getirmenin hükmü
21 Oruçlunun, glikoz maddeler içeren sakız çiğnemesi
22 Mescid-i Haram'ın avlusunda (tavaf yapılan alanda) boş yer olduğu halde Mescid-i Haram'ın terasında namaz kılmanın hükmü
23 Vesveseye maruz kalan ve ibâdetinde şüpheye düşen bayan
24 Kaza namazı için ezan okunması
25 Namazın İslâm'daki yeri ve önemi
26 Sigara içmek haramdır ve orucu bozan şeylerdendir
27 Domuz derisinden ceket giymiş birisinin yanında namaz kılmanın hükmü
28 Ağızdaki kan akıntısının oruca etkisi
29 Sırasıyla namazı bozan şeyler
30 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hacda duâ için durduğu yerler
31 Bir kadının, âdet (hayız) sırasında (fercinde) görmüş olduğu kuruluk
32 Rekâtların sayısında şüpheye düşmek
33 Hac yapmak için malı (parası) olmayan, fakat bir ücret karşılığında başkası adına hac yapmak isteyen kimse
34 Tesbih namazı sahih midir?
35 Çene hastalığına yakalanmış oruçlu için sakız
36 Vesveseyi savmak için sehiv secdesini terk etmek
37 Bir kimse, rekâtların sayısında şüpheye düşerse, yanında namaz kıldığı kimseye itimat edebilir mi?
38 Yapay oksijen teneffüs etmek orucu bozar mı?
39 Namazda iken ağzına gelen kanı yutan kimse
40 Domuz yağından çıkarılan insülini almak câiz değildir
41 Oruçludan kan çıkması (kan alınması) orucu bozar mı?
42 Namaz için kâmet getirirken bazı sözlerini unutan kimsenin tekrar kâmet getirmesi gerekir mi?
43 Önceki âdetten bir hafta sonra tekrar âdet gören kadın
44 Ramazan'da (gündüz oruçlu iken) deriye yapıştırılan yakılar kullanmanın hükmü
45 Terâvih namazından sonra topluca duâ etmek
46 Sehiv secdesinden birinci secdeyi yaptıktan sonra namazda kendisinden yanılma vukû bulmadığını hatırlayan kimse
47 Vicks VapoRub buharlaşan merhemden yayılan koku
48 Âdetten temizlendiğinden şüphe eder halde oruç tutan kadın
49 İmam namazı bitirinceye kadar Terâvih namazını onun arkasında kılmak
50 Bayram namazında okunan duâ
51 Ramazan ve Kurban bayramı namazının kazası
52 Müezzin sabah ezanını okurken sahur yemenin hükmü
53 Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü
54 Oruçlunun eşiyle cinsel birleşme olmadan ona dokunması
55 Güzel sesli imamı bulmak için mescitleri dolaşmak
56 Nifas kanı kesik kesik ve çok az kan gelen kadın oruç tutabilir mi?
57 Terâvih namazında yaşlı kimseler gibi âciz ve düşkünlerin durumları gözönünde bulundurulmalıdır
58 İradesi dışında kusan kimseye kaza gerekmez
59 Oruçlu, boğazında kanın tadını hissederse hükmü nedir?
60 Fercinden kahverengi (bulanık) sıvı gelmesine rağmen Terâvih namazı kılmak isteyen kadın
61 İmamla birlikte namaz kıldıktan sonra gece tekrar namaz kılmak istediği zaman ikinci defa Vitir namazını kılmalı mıdır?
62 Ramazan'da güzel koku (parfüm) kullanmak
63 Bedendeki yaradan irin çıkmasıyla oruç bozulur mu?
64 Menenjit aşısı yaptırmak orucu bozmaz
65 Dilin altına konulduktan sonra emilen haplar orucu bozar mı?
66 Terâvih namazı ikişer rekat kılınır
67 Uykudan uyandığı zaman ağzında yemekten bir şey bulan oruçlu kimse
68 Ramazan'da kendisinden kan gelen hâmile kadının orucu bozulur mu?
69 Terâvih namazı ile diğer namazlarda dille niyet etmek bid'attır
70 Burun kanaması geçiren oruçlunun boğazına kan gelmesi
71 Oruçlunun az miktarda kusmasının hükmü
72 Terâvih namazı bid'at değildir ve bu namazın belirli bir rekât sayısı da yoktur
73 İftar sofrasında yapılan israf, orucun sevabını azaltır mı?
74 Babasına itaat edip nâfile orucu bıraksın mı?
75 (Ramazan'ın gündüzünde) boşalmaksızın mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?
76 Terâvih namazının vakti
77 Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirmenin fazîleti
78 Baygınlık geçirmekle oruç bozulur mu?
79 Ramazan'da Terâvih namazını cemaatle kılmak sünnettir, bid'at değildir
80 Bir kimse, ülkesindeki müslümanlarla birlikte mi, yoksa hilâli gören herhangi bir ülke ile birlikte mi oruca başlamalıdır?
81 Bir anne, beslenip gıda alması için kızını oruç tutmaktan engelleme hakkı var mıdır?
82 Hapishanedeki oruçlu mahkumun Ramazan'ın gündüzünde hanımıyla cinsel ilişkiye girmesi
83 Mideden (ekşimesi sonucu gelen) geri gelen yemeğin oruca etkisi
84 Şek günü orucu
85 Hastalık sebebiyle yemekten yasaklanan hastanın oruç tutması gerekir mi?
86 Emzikli kadının çocuğu emzirmesinin yanında oruç tutmasının geçerli oluşu
87 Sahur yapmak, orucun sıhhatinin bir şartı değildir
88 Ramazan'da yağmur yağdığında akşam namazıyla birlikte yatsı ve Terâvih namazını cem' edebilir miyiz?
89 Buluğa eren fakat oruç tutmaya güç yetiremeyen kız
90 Loğusa (doğum yapmış) kadın ne zaman yıkanmalıdır?
91 Ameliyat sebebiyle vajinal kanama oruca engel midir?
92 Ramazan ayının fazîleti hakkındaki hadisin zayıf oluşunun açıklaması
93 Kadınlara bakmak orucu bozar mı?
94 Orucun meşrû kılınmasının hikmeti
95 Ramazan ayının fazîletleri hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği hadis zayıftır
96 Oruç ne zaman farz kılınmıştır?
97 Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur
98 Kan aldırmak orucu bozar mı?
99 Ramazan'da Kur'an okumak mı yoksa namaz kılmak mı daha fazîletlidir?
100 (Smear testiiçin) Rahim ağzından örnek aldırmak, oruçlu kadının orucunu bozar mı?