Yeni Fatvalar

1 Ticari sigortanın bütün şekillerinin (türlerinin) haram kılınması
2 Bir kimse, Kur'an okumak için abdest alırsa, bu abdest ile namaz kılmasında bir sakınca yoktur
3 Kadının yüzünü açması ne zaman câiz olur?
4 Fercinden devamlı olarak sıvılar akan kadının abdesti
5 Cuma Namazı Esnasında Bayılan Birine Yardım Etmek
6 Âdet (hayız) günlerinin dışındaki günlerde çıkan kanın hükmü nedir?
7 Çok sıcak bölgelerde yaşayanların kendilerine zor ve meşakkatli gelmesine rağmen oruç tutmaları gerekir mi?0
8 Abdest almaya ne zaman niyet edilir?
9 Bir kadın, namaz kılmak için, âdet kanının kesildiği süreyi nasıl belirleyebilir?
10 Kur'an'ın vuku bulacağını haber verdiği ve gerçekten de vuku bulan şeyler
11 Fıtrattan olan sünnetleri ihmal etmenin hükmü nedir?Bu ihmalin abdeste bir etkisi var mıdır (abdesti etkiler mi)?
12 Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü
13 Köpeğe ve onun salyasına dokunmak abdesti bozmaz
14 Erkeklerle kadınların secde sırasında duruşları arasında herhangi bir fark var mıdır?
15 Saçlar yağlı olduğu halde alınan abdest sahih olur mu?
16 Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak
17 Tilâvet secdesi için abdestli olmak gerekir mi?
18 Gözleri harama bakmaktan sakındırmaya yardımcı olan yollar
19 Zemzem suyu ile temizlenmek (abdest almak veya yıkanmak)
20 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Medine'ye ilk gelişinde insanlara vasiyet ettiği ilk şey ne idi?
21 Abdest almak için su veya teyemmüm almak için toprak bulamayan kimse ne yapmalıdır?
22 Safer ayı hakkında kısa bilgiler
23 Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-, Yahudilerin Âşûrâ orucunu tuttuklarını ne zaman öğrendi?
24 Âdet günleri 15 günden fazla olan kadın, fazla olan bu günleri âdet günleri olarak sayabilir ve oruç tutabilir mi?
25 Namaz kılan fakat zekât vermeyen ve oruç tutmayan ya da hac yapan fakat namaz kılmayan kimsenin hükmü
26 Fert için zorunlu, âile için serbest olan sağlık sigortası yaptırmanın (sağlık sigortasına iştirak etmenin) hükmü
27 Ter ve kirden temizlenmek için yıkandıktan sonra cünüp olduğunu anlayan (fark eden) kimsenin yeniden yıkanması (boy abdesti alması) gerekir mi?
28 Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu
29 Sadece öpmekle abdest bozulmaz
30 İbâdetlerde dille niyet etmenin (açıktan söylemenin) hükmü
31 Yeni doğacak olan çocuğu karşılamak için (yapılması gereken) İslâmî işlemler
32 Abdest ve namaz sırasında kendisinden yel çıktığını (yellendiğini) zanneden kimse
33 İslâm ve geçmiş dînlerde Âşûrâ orucu ve bu orucun, Emevîlerin bir bid'atı olduğunu iddiâ eden Râfizîlere reddiye
34 İsa Mesih -aleyhisselâm-'ın hayatı ve ölümü hakkında karmaşık gibi görünen âyetlere cevap
35 Sigortadan yararlanmak
36 Sövmek ve küfretmekle orucu bozulur mu?
37 Âlimler, Âşûrâ günü ile birlikte onbirinci günü oruç tutmayı niçin müstehap görmektedirler?
38 Tahlil için kan örneği aldırmak oruçlunun orucunu bozmaz
39 Âşûrâ veya Arefe günü orucunu, Ramazan'dan kalan kaza orucunun yerine tutmak
40 Âşûrâ günü için yapılan yemekten yemenin hükmü
41 Âşûrâ günü orucuna gündüz niyet eden kimsenin ecri sâbit olur mu?
42 İmtihan, Ramazan'da orucu bozmayı mübah kılmaz
43 Âşûrâ orucunu, sadece onuncu günde tutmanın hükmü
44 Âşûrâ günü orucunun fazîleti
45 Oruçlunun basur kremi veya merhemi kullanmasında bir sakınca yoktur
46  Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu
47 Âşûrâ günü süslenmenin ve güzel elbiseler giymenin hükmü
48 İstinca (taharetlenme) sırasında vücûdun içine su girerse, hükmü nedir?
49 Ramazan ayından kaza borcu olan kimsenin Âşûrâ günü orucunu tutması
50 Bu sene Âşûrâ gününü nasıl bilebiliriz?
51 Allah'ın haram kıldığı ayın (Muharrem'in) fazîleti
52 Zevke vermeyen meninin akması
53 Namazda kendisine sürekli vesvese gelen kadının kadınlara Terâvih namazı kıldırması câizdir
54 Yeminin keffareti niyetiyle oruçluya iftar vermek
55 Namazda Kur'an'ı yüzünden okumanın hükmü
56 Strelize edilmek için özel sıvıya konulan kontakt lensleri kullanmanın oruca bir zararı yoktur
57 İmam olarak namaz kıldıran ve Vitir namazını gecenin sonuna ertelemek isteyen kimse
58 Oruç için ağızdaki hareketli diş telini (ortodonti) çıkarmak gerekmez
59 Küçük bir çocuğu öpen ve onun salyasından bir şey yuttuğundan şüphe eden kadın
60  “ES-SABİUN” KELİMESİNİN İ’RABI VE KUR’AN DA DİLBİLGİ HATASI VAR DİYENLERE CEVAP
61 Cihad için anne-babadan izin almak
62 PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İLE ALAY EDİLMESİNE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?
63 Ayağa kalkmaya gücü yettiği halde oturarak kâmet getirmek câiz midir?
64 Terâvih namazının rekatları arasında sesi yükselterek Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salavât getirmenin hükmü
65 Oruçlunun, glikoz maddeler içeren sakız çiğnemesi
66 Mescid-i Haram'ın avlusunda (tavaf yapılan alanda) boş yer olduğu halde Mescid-i Haram'ın terasında namaz kılmanın hükmü
67 Vesveseye maruz kalan ve ibâdetinde şüpheye düşen bayan
68 Kaza namazı için ezan okunması
69 Namazın İslâm'daki yeri ve önemi
70 Sigara içmek haramdır ve orucu bozan şeylerdendir
71 Domuz derisinden ceket giymiş birisinin yanında namaz kılmanın hükmü
72 Ağızdaki kan akıntısının oruca etkisi
73 Sırasıyla namazı bozan şeyler
74 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hacda duâ için durduğu yerler
75 Bir kadının, âdet (hayız) sırasında (fercinde) görmüş olduğu kuruluk
76 Rekâtların sayısında şüpheye düşmek
77 Hac yapmak için malı (parası) olmayan, fakat bir ücret karşılığında başkası adına hac yapmak isteyen kimse
78 Tesbih namazı sahih midir?
79 Çene hastalığına yakalanmış oruçlu için sakız
80 Vesveseyi savmak için sehiv secdesini terk etmek
81 Bir kimse, rekâtların sayısında şüpheye düşerse, yanında namaz kıldığı kimseye itimat edebilir mi?
82 Yapay oksijen teneffüs etmek orucu bozar mı?
83 Namazda iken ağzına gelen kanı yutan kimse
84 Domuz yağından çıkarılan insülini almak câiz değildir
85 Oruçludan kan çıkması (kan alınması) orucu bozar mı?
86 Namaz için kâmet getirirken bazı sözlerini unutan kimsenin tekrar kâmet getirmesi gerekir mi?
87 Önceki âdetten bir hafta sonra tekrar âdet gören kadın
88 Ramazan'da (gündüz oruçlu iken) deriye yapıştırılan yakılar kullanmanın hükmü
89 Terâvih namazından sonra topluca duâ etmek
90 Sehiv secdesinden birinci secdeyi yaptıktan sonra namazda kendisinden yanılma vukû bulmadığını hatırlayan kimse
91 Vicks VapoRub buharlaşan merhemden yayılan koku
92 Âdetten temizlendiğinden şüphe eder halde oruç tutan kadın
93 İmam namazı bitirinceye kadar Terâvih namazını onun arkasında kılmak
94 Bayram namazında okunan duâ
95 Ramazan ve Kurban bayramı namazının kazası
96 Müezzin sabah ezanını okurken sahur yemenin hükmü
97 Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü
98 Oruçlunun eşiyle cinsel birleşme olmadan ona dokunması
99 Güzel sesli imamı bulmak için mescitleri dolaşmak
100 Nifas kanı kesik kesik ve çok az kan gelen kadın oruç tutabilir mi?