Yeni Fatvalar

1 Zikrin sevabını, anne ve babasına bağışlamak isteyen kimse
2 Penisten (zekerden) mezî gelmesi orucu bozmaz
3 Topluca Kur'an okumak, amellerin sevabını ölülere bağışlamak ve Mevlid-i Nebevî
4 Duâ etmek ve Kur'an okumak için toplanmanın hükmü
5 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e niçin salât getiriyoruz?
6 Namazda imamın kıraatı sırasında Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirmenin hükmü
7 Sadaka-i Câriye nedir? Hayatta olanın amellerinden (ölü için yapmış olduğu iyiliklerden) hangisi ölüye ulaşır?
8 Ölüler için namazın keffâretinin veya Kur'an okumanın hükmü
9 el-Bûsirî ve onun "Bürde" kasîdesinin durumu nedir? Bu kasîdenin basımı ile küfür ve şirk içeren sözlerinden arındırıldıktan sonra söylenmesi câiz midir?
10 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i övmeyi bir ticaret hâline getirmenin hükmü
11 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- yiyeceğini (rızkını) nasıl kazanıyordu?
12 Ölen babasına fayda vermek isteyen kimse
13 Teşehhüd duâları ile salavâtın şekilleri
14 "Kâfirleri sevmenin ve onlara dostluk beslemenin haram oluşu": Bu önemli ve büyük kaidenin açıklaması
15 el-Bûsirî 'nin "Bürde" kasîdesi ve içerisindeki küfür içeren şeylerin açıklaması
16 Oruçlunun, ağzındaki yemekten kalan şeyleri yutması
17 İBLİS (ŞEYTAN) ATEŞTEN YARATILMIŞ OLDUĞU HALDE CEHENNEMDE NASIL AZAP GÖRECEKTİR?
18 Terâvih namazı sırasında Murâveha yapmak câiz midir?
19 MELEKLER
20 Terâvih namazının her iki rekatından sonra söylenen belirli bir zikir var mıdır?
21 SALİH AMELİN ŞARTLARI
22 Oruçlunun karnına istemeden su girmesi
23 İSLÂM'IN RÜKÜNLERİ (ESASLARI)?
24 Gargara ilacı orucu bozmaz
25 Mestlerin üzerini, teyemmüm alıp giydikten sonra mesh etmem câiz midir?
26 "Her amel, kabul ve red arasındadır.Ancak bana olan salât, bundan müstesnâdır." hadisinin aslı yoktur.
27 Sağlık sigortasına iştirak etmenin (sağlık sigortası yaptırmanın) hükmü
28 Boy abdesti alınması gerektiğini bilmediği için cünüp olarak umre yapan kimse
29 Tırnakların üzerindeki boya, abdesti geçersiz kılar ve namazların iâde edilmesini (tekrar kılınmasını) gerektirir mi?
30 (Çalışanına) mecburi sağlık sigortası yaptıran bir şirkette çalışan kimse, sigorta şirketinin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?
31 Vücuttan çıkan kanın veya yaradan çıkan suyun (irinin), abdest ve namaz üzerindeki etkisi nedir?
32 (Çalıştığı) şirketin sunduğu sağlık sigortasından yararlanabilir mi?
33 Meshin süresi dolarsa veya çorabının üzerine giydiği mesti çıkarırsa, abdesti bozulur mu?
34 Boy abdesti konusunda vesveseden ıstırap çeken psikolojik bir hasta
35 Yılbaşı yortusundan bir ay sonra hıristiyanlarla birlikte yemekte biraraya gelmek
36 Uğradığı zararın karşılığını sigorta şirketinden alabilir mi?
37 Kâfirlerin, kendi bayramları için hazırladıkları yemeklerden yemek câiz değildir
38 Âdet kanı kesildikten sonra birkaç damla kan gören kadın
39 Müslümanlar, Allah'ın peygamberi Muhammed -aleyhissalâtu vesselâm-'ın doğum gününü kutladıkları gibi, Allah'ın peygamberi İsa -aleyhisselâm-'ın doğum gününü niçin kutlamıyorlar?
40 Yeni yılını kutladıkları zaman kâfirlere cevap vermeli midir?
41 Müslümanların, Noel yortusu vakti geldiğinde bunu kutlamaları ve evlerini renkli balonlarla süslemelerinin hükmü
42 Müşriklerin bayramlarında hazır bulunmak (bayramlarına katılmak) ve bu münâsebetle onları tebrik etmek (kutlamak)
43 Hastanede abdest veya teyemmüm almaya gücü yetmeyen ve o hal üzere namaz kılan kimse
44 Müslüman bir bayan, müslüman olmayan âilesi, kendi bayramlarını kutlamaktadırlar
45 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmanın fazîletlerinden birisinin, ölüm anında rahatlık olduğuna delâlet eden bir hadis sâbit midir?
46 Kabristanı (mezarlığı) ziyâret etmek için abdestli olmak şart değildir
47 Hıristiyanların bayram kartlarını satmak
48 (Trafik kazasında ölen) kimsenin diyetini sigorta şirketinden alabilir mi?
49 Mevlid-i Nebevî'yi kutlamak, onu müstehap olarak görenler için dînî bir ibâdettir
50 Tenin üzerinde yağ, mürekkep ve gözden akan katılaşmış maddelerin (çapakların) olması abdeste bir etkisi olur mu (abdeste engel midir)?
51 Müslümanın, kâfir birisine, onun bayramında: "Size iyilik ve güzellikler dilerim" veya "Size daha hayırlı bir yaşam dilerim" demesi, onu tebrik etmek sayılır mı?
52 Ticari sigortanın bütün şekillerinin (türlerinin) haram kılınması
53 Bir kimse, Kur'an okumak için abdest alırsa, bu abdest ile namaz kılmasında bir sakınca yoktur
54 Kadının yüzünü açması ne zaman câiz olur?
55 Fercinden devamlı olarak sıvılar akan kadının abdesti
56 Cuma Namazı Esnasında Bayılan Birine Yardım Etmek
57 Âdet (hayız) günlerinin dışındaki günlerde çıkan kanın hükmü nedir?
58 Çok sıcak bölgelerde yaşayanların kendilerine zor ve meşakkatli gelmesine rağmen oruç tutmaları gerekir mi?0
59 Abdest almaya ne zaman niyet edilir?
60 Bir kadın, namaz kılmak için, âdet kanının kesildiği süreyi nasıl belirleyebilir?
61 Kur'an'ın vuku bulacağını haber verdiği ve gerçekten de vuku bulan şeyler
62 Fıtrattan olan sünnetleri ihmal etmenin hükmü nedir?Bu ihmalin abdeste bir etkisi var mıdır (abdesti etkiler mi)?
63 Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü
64 Köpeğe ve onun salyasına dokunmak abdesti bozmaz
65 Erkeklerle kadınların secde sırasında duruşları arasında herhangi bir fark var mıdır?
66 Saçlar yağlı olduğu halde alınan abdest sahih olur mu?
67 Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak
68 Tilâvet secdesi için abdestli olmak gerekir mi?
69 Gözleri harama bakmaktan sakındırmaya yardımcı olan yollar
70 Zemzem suyu ile temizlenmek (abdest almak veya yıkanmak)
71 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Medine'ye ilk gelişinde insanlara vasiyet ettiği ilk şey ne idi?
72 Abdest almak için su veya teyemmüm almak için toprak bulamayan kimse ne yapmalıdır?
73 Safer ayı hakkında kısa bilgiler
74 Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-, Yahudilerin Âşûrâ orucunu tuttuklarını ne zaman öğrendi?
75 Âdet günleri 15 günden fazla olan kadın, fazla olan bu günleri âdet günleri olarak sayabilir ve oruç tutabilir mi?
76 Namaz kılan fakat zekât vermeyen ve oruç tutmayan ya da hac yapan fakat namaz kılmayan kimsenin hükmü
77 Fert için zorunlu, âile için serbest olan sağlık sigortası yaptırmanın (sağlık sigortasına iştirak etmenin) hükmü
78 Ter ve kirden temizlenmek için yıkandıktan sonra cünüp olduğunu anlayan (fark eden) kimsenin yeniden yıkanması (boy abdesti alması) gerekir mi?
79 Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu
80 Sadece öpmekle abdest bozulmaz
81 İbâdetlerde dille niyet etmenin (açıktan söylemenin) hükmü
82 Yeni doğacak olan çocuğu karşılamak için (yapılması gereken) İslâmî işlemler
83 Abdest ve namaz sırasında kendisinden yel çıktığını (yellendiğini) zanneden kimse
84 İslâm ve geçmiş dînlerde Âşûrâ orucu ve bu orucun, Emevîlerin bir bid'atı olduğunu iddiâ eden Râfizîlere reddiye
85 İsa Mesih -aleyhisselâm-'ın hayatı ve ölümü hakkında karmaşık gibi görünen âyetlere cevap
86 Sigortadan yararlanmak
87 Sövmek ve küfretmekle orucu bozulur mu?
88 Âlimler, Âşûrâ günü ile birlikte onbirinci günü oruç tutmayı niçin müstehap görmektedirler?
89 Tahlil için kan örneği aldırmak oruçlunun orucunu bozmaz
90 Âşûrâ veya Arefe günü orucunu, Ramazan'dan kalan kaza orucunun yerine tutmak
91 Âşûrâ günü için yapılan yemekten yemenin hükmü
92 Âşûrâ günü orucuna gündüz niyet eden kimsenin ecri sâbit olur mu?
93 İmtihan, Ramazan'da orucu bozmayı mübah kılmaz
94 Âşûrâ orucunu, sadece onuncu günde tutmanın hükmü
95 Âşûrâ günü orucunun fazîleti
96 Oruçlunun basur kremi veya merhemi kullanmasında bir sakınca yoktur
97  Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu
98 Âşûrâ günü süslenmenin ve güzel elbiseler giymenin hükmü
99 İstinca (taharetlenme) sırasında vücûdun içine su girerse, hükmü nedir?
100 Ramazan ayından kaza borcu olan kimsenin Âşûrâ günü orucunu tutması