Yeni Fatvalar

1 Oruçlu iken burnuna su çekmesi sonucu boğazına su kaçan kimse
2 Terâvih namazını evde kılmak / Oruçlu iken vücuda krem sürmek
3 Kendisi adına zekât ve ölen babasının adına da sadaka-i câriye olması niyetiyle malını fakirlere vermesi câiz midir?
4 Terâvih namazında (başka imamların) seslerini taklit etmek
5 Oruçlunun burnuna su çekmesi ve mazmaza yapması
6 Ölüler adına sadaka olsun diye kabristandaki kuşlara yem vermek
7 Oruçlu iken ağız kokusunu gideren ve güzel kokmasını sağlayan madde kullanmak
8 Vârislerinin almakta oldukları babasının emekli maaşından sadaka-i câriye yaptırmak isteyen kimse
9 Sadaka veren ve bu sadakanın ecrini, kendisi ile âilesinden hayatta olanlara ve ölenlere bağışlayan kimse
10 Allah -azze ve celle-’den salih kimselerin makamı ve Allah katındaki değeri ile istemenin hükmü
11 Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- Kabri Suriye’de midir?
12 Putları Kırmanın Gerekliliği
13 Yakın akrabası veya uzak birisinin ölen kimse adına verdiği sadaka sahihtir
14 Uykudan önce meleklere seslenmek ve onlardan bir şeyler istemek
15 Ölen kimsenin adına dînî kasetler dağıtmak
16 Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü
17 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘den şefaat talep etmenin hükmü
18 Ölüye Fatiha okumak
19 Dînine bağlı bir gencin evlenmesine yardımcı olmak, sadaka-i câriyeden sayılır mı?
20 (Vefat eden) akrabalarım, benim okuduğum Kur’an’dan nasıl istifâde edebilirler?
21 Sadaka-i câriyeye teşvik etmek
22 Bir kadın, kocasının haberi olmadan evin nafakasından tasaddukta bulunabilir mi?
23 Lavman (Enema/Tenkıye Şırıngası) ile tedâvi olmak câiz midir?
24 Câmilerdeki abdest alınan yerleri yeniden yaptırmak, sadaka-i câriye türlerindendir
25 Vefât etmiş babasının ruhuna sadaka-i câriye olması için evin nafakasından harcama yapabilir mi?
26 Derste sesini yükseltebilmek için Ramazan'da oruç tutmayan öğretmen
27 Ölen kimse için haccetmek mi, yoksa onun hac masraflarını sadaka-i câriyeye harcamak mı daha fazîletlidir?
28 Sadaka-i câriye ile diğer sadakalar arasındaki fark
29 Oruçlu iken yemek pişirmek câizdir
30 Kendisi adına verilen sadakanın ölen kimseye fayda vermesi
31 Bir câminin yapımına katkıda bulunan kimseye: "Kim, Allah rızâsı için bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar." Bu hadiste belirtilen ecir ona verilir mi?
32 Geğirmek oruçlunun orucunu bozar mı?
33 Babaları bir vakıf vasiyet eden, fakat onun vasiyetini yerine getirmeyen evlatlar
34 Ölen kimse için hac yapmak mı, yoksa sadaka vermek mi daha fazîletlidir?
35 Hayatta olan veya ölen birisi için Kur'an okumanın hükmü
36 Mescitlere vakfedilen malda, borç vermek veya borç almak şeklinde bir tasarrufta bulunmak câiz değildir
37 Sadaka-i câriye nedir?
38 Sevaplarını kendisi ile anne ve babası arasında paylaşmak isteyen bir bayan
39 Ecrinin ölüye ulaşabilmesi için sadakanın, ölünün malından olması şart mıdır?
40 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in: "Biliniz ki bana, Kur’an ve onun benzeri verildi." Sözü ne anlama gelmektedir?
41 Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur?
42 Vefât eden babasını çok seven ve ona iyilikte bulunmak isteyen kimse
43 Vakıf bağışında bulunan kimsenin, haram şartını yerine getirmemiz gerekir mi?
44 Ölümünden sonra bir insana ne fayda verir? Ölü, hayatta olanların konuşmalarını işitebilir mi?
45 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sevgisini kalplerimizde nasıl arttırabiliriz?
46 Hanımının hac nafakasını (masraflarını) kocanın üstlenmesi gerekir mi?
47 Taatlerin (salih amellerin) sevabını, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e bağışlamak
48 Zikrin sevabını, anne ve babasına bağışlamak isteyen kimse
49 Penisten (zekerden) mezî gelmesi orucu bozmaz
50 Topluca Kur'an okumak, amellerin sevabını ölülere bağışlamak ve Mevlid-i Nebevî
51 Duâ etmek ve Kur'an okumak için toplanmanın hükmü
52 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e niçin salât getiriyoruz?
53 Namazda imamın kıraatı sırasında Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirmenin hükmü
54 Sadaka-i Câriye nedir? Hayatta olanın amellerinden (ölü için yapmış olduğu iyiliklerden) hangisi ölüye ulaşır?
55 Ölüler için namazın keffâretinin veya Kur'an okumanın hükmü
56 el-Bûsirî ve onun "Bürde" kasîdesinin durumu nedir? Bu kasîdenin basımı ile küfür ve şirk içeren sözlerinden arındırıldıktan sonra söylenmesi câiz midir?
57 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i övmeyi bir ticaret hâline getirmenin hükmü
58 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- yiyeceğini (rızkını) nasıl kazanıyordu?
59 Ölen babasına fayda vermek isteyen kimse
60 Teşehhüd duâları ile salavâtın şekilleri
61 "Kâfirleri sevmenin ve onlara dostluk beslemenin haram oluşu": Bu önemli ve büyük kaidenin açıklaması
62 el-Bûsirî 'nin "Bürde" kasîdesi ve içerisindeki küfür içeren şeylerin açıklaması
63 Oruçlunun, ağzındaki yemekten kalan şeyleri yutması
64 İBLİS (ŞEYTAN) ATEŞTEN YARATILMIŞ OLDUĞU HALDE CEHENNEMDE NASIL AZAP GÖRECEKTİR?
65 Terâvih namazı sırasında Murâveha yapmak câiz midir?
66 MELEKLER
67 Terâvih namazının her iki rekatından sonra söylenen belirli bir zikir var mıdır?
68 SALİH AMELİN ŞARTLARI
69 Oruçlunun karnına istemeden su girmesi
70 İSLÂM'IN RÜKÜNLERİ (ESASLARI)?
71 Gargara ilacı orucu bozmaz
72 Mestlerin üzerini, teyemmüm alıp giydikten sonra mesh etmem câiz midir?
73 "Her amel, kabul ve red arasındadır.Ancak bana olan salât, bundan müstesnâdır." hadisinin aslı yoktur.
74 Sağlık sigortasına iştirak etmenin (sağlık sigortası yaptırmanın) hükmü
75 Boy abdesti alınması gerektiğini bilmediği için cünüp olarak umre yapan kimse
76 Tırnakların üzerindeki boya, abdesti geçersiz kılar ve namazların iâde edilmesini (tekrar kılınmasını) gerektirir mi?
77 (Çalışanına) mecburi sağlık sigortası yaptıran bir şirkette çalışan kimse, sigorta şirketinin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?
78 Vücuttan çıkan kanın veya yaradan çıkan suyun (irinin), abdest ve namaz üzerindeki etkisi nedir?
79 (Çalıştığı) şirketin sunduğu sağlık sigortasından yararlanabilir mi?
80 Meshin süresi dolarsa veya çorabının üzerine giydiği mesti çıkarırsa, abdesti bozulur mu?
81 Boy abdesti konusunda vesveseden ıstırap çeken psikolojik bir hasta
82 Yılbaşı yortusundan bir ay sonra hıristiyanlarla birlikte yemekte biraraya gelmek
83 Uğradığı zararın karşılığını sigorta şirketinden alabilir mi?
84 Kâfirlerin, kendi bayramları için hazırladıkları yemeklerden yemek câiz değildir
85 Âdet kanı kesildikten sonra birkaç damla kan gören kadın
86 Müslümanlar, Allah'ın peygamberi Muhammed -aleyhissalâtu vesselâm-'ın doğum gününü kutladıkları gibi, Allah'ın peygamberi İsa -aleyhisselâm-'ın doğum gününü niçin kutlamıyorlar?
87 Yeni yılını kutladıkları zaman kâfirlere cevap vermeli midir?
88 Müslümanların, Noel yortusu vakti geldiğinde bunu kutlamaları ve evlerini renkli balonlarla süslemelerinin hükmü
89 Müşriklerin bayramlarında hazır bulunmak (bayramlarına katılmak) ve bu münâsebetle onları tebrik etmek (kutlamak)
90 Hastanede abdest veya teyemmüm almaya gücü yetmeyen ve o hal üzere namaz kılan kimse
91 Müslüman bir bayan, müslüman olmayan âilesi, kendi bayramlarını kutlamaktadırlar
92 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmanın fazîletlerinden birisinin, ölüm anında rahatlık olduğuna delâlet eden bir hadis sâbit midir?
93 Kabristanı (mezarlığı) ziyâret etmek için abdestli olmak şart değildir
94 Hıristiyanların bayram kartlarını satmak
95 (Trafik kazasında ölen) kimsenin diyetini sigorta şirketinden alabilir mi?
96 Mevlid-i Nebevî'yi kutlamak, onu müstehap olarak görenler için dînî bir ibâdettir
97 Tenin üzerinde yağ, mürekkep ve gözden akan katılaşmış maddelerin (çapakların) olması abdeste bir etkisi olur mu (abdeste engel midir)?
98 Müslümanın, kâfir birisine, onun bayramında: "Size iyilik ve güzellikler dilerim" veya "Size daha hayırlı bir yaşam dilerim" demesi, onu tebrik etmek sayılır mı?
99 Ticari sigortanın bütün şekillerinin (türlerinin) haram kılınması
100 Bir kimse, Kur'an okumak için abdest alırsa, bu abdest ile namaz kılmasında bir sakınca yoktur