Yeni Fatvalar

1 Müslüman, kaybettiği bir şeyini bulup alan kimseye, onu sadaka olarak bağışlarsa, bundan dolayı ecir kazanır mı?
2 Ölüden şefaat dilemek veya ona yalvarmak câiz midir?
3 Kabzetmeden (eline almadan) önce sadakadan dönmek (vermekten vazgeçmek)
4 Bütün sevapları ölüye bağışlamak doğru mudur?
5 "Kim, Receb ayında 'Estağfirullah' ve "Lâ ilâhe illa huve vahdehu lâ şerîke lehu ve etûbu ileyh, derse..." hadisi uydurmadır, aslı yoktur
6 Bir kimsenin ergenlik çağına ulaştığının sâbit olması için ihtilam olması gerekir mi?
7 Anne ve babaya yapılan duânın rızık getirdiğine dâir Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde bir hadis sâbit midir?
8 Vahşet (yalnızlık) namazı, bid'at olan bir namazdır. Kılınması câiz değildir. Bu namazın yasaklanması gerekir.
9 Ölünün adına sadaka vermek (tasadduk etmek) ve ölünün bunu bilmesi
10 "Ölülerinize sadakayla merhamet ediniz" hadisi
11 "Allahım! Bize Receb ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." Hadisi zayıftır, sahih değildir
12 Kaza orucuna niyet eden, fakat unutarak yiyen ve içen kimsenin bu orucu, kaza orucunun yerine geçer mi?
13 Oruçlu olduğu halde birisine kendisinin oruçlu olmadığını söyleyen kimsenin orucunun hükmü nedir?
14 Sakalı kesmek orucu bozar mı?
15 İftarı açmakta acele etmek, iftarı ertelemekten daha fazîletlidir
16 Oruç tutan ve yalan söyleyen kimse
17 Oruçlunun, birisine sövmesi câiz değildir
18 Oruçlu iken ihtiyaçtan dolayı yemeğin tadına bakmak ve unutarak tadına baktığı şeyi yutmak
19 Unutarak orucu bozan kimsenin hükmü
20 Ameliyat yapan bir doktor iftarını erteleyebilir mi?
21 Unutarak içtikten sonra annesi kendisine orucunun bozulduğunu söyleyen, bunun üzerine orucunu bozan, fakat daha sonra o günü kaza eden kadına bir şey gerekir mi?
22 Müslümanlar niçin oruç tutmaktadırlar?
23 Oruçlunun devamlı yapmasının müstehap olduğu orucun bazı sünnetleri
24 Terâvih namazının fazîleti
25 Ramazan süresince müslüman için önerilen program
26 Orucun bazı sünnetleri
27 Ramazan ayının hususiyetleri (üstünlükleri)
28 Ramazan ayının girdiğini (başladığını), ancak gündüz vakti öğrenebilen bir topluluğun ne yapması gerekir?
29 Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız?
30 Müslümanın Ramazan'daki hâli
31 Ramazan orucu kimlere farzdır?
32 Oruca başlamada astronomi hesaplamalarını değil de hilali görmeyi esas almak
33 Zekâtı, hayvanları yedirmekte ve onları tedâvi etmekte kullanmak câiz midir?
34 Bir kimse, ölenin adına tasadduk ederse, kendisine de zekât sevâbı verilir mi?
35 (Ölmeden önce) bir câmi yapımına ortak olmak için malından bir miktar para verilmesini vasiyet eden kimsenin vasisi (velisi), muhtaç oldukları için bu parayı fakirlere  verebilir mi?
36 Kabristanı başka bir günde ziyâret etme imkanı bulamayan kimsenin Cuma günü ziyâret etmesi
37 Bir ağaç diken kimsenin sevabı, onun vefatından sonra bile devam eder
38 Oruçlunun burun kanaması geçirmesi
39 Oruçlu iken burnuna su çekmesi sonucu boğazına su kaçan kimse
40 Terâvih namazını evde kılmak / Oruçlu iken vücuda krem sürmek
41 Kendisi adına zekât ve ölen babasının adına da sadaka-i câriye olması niyetiyle malını fakirlere vermesi câiz midir?
42 Terâvih namazında (başka imamların) seslerini taklit etmek
43 Oruçlunun burnuna su çekmesi ve mazmaza yapması
44 Ölüler adına sadaka olsun diye kabristandaki kuşlara yem vermek
45 Oruçlu iken ağız kokusunu gideren ve güzel kokmasını sağlayan madde kullanmak
46 Vârislerinin almakta oldukları babasının emekli maaşından sadaka-i câriye yaptırmak isteyen kimse
47 Sadaka veren ve bu sadakanın ecrini, kendisi ile âilesinden hayatta olanlara ve ölenlere bağışlayan kimse
48 Allah -azze ve celle-’den salih kimselerin makamı ve Allah katındaki değeri ile istemenin hükmü
49 Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- Kabri Suriye’de midir?
50 Putları Kırmanın Gerekliliği
51 Yakın akrabası veya uzak birisinin ölen kimse adına verdiği sadaka sahihtir
52 Uykudan önce meleklere seslenmek ve onlardan bir şeyler istemek
53 Ölen kimsenin adına dînî kasetler dağıtmak
54 Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü
55 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘den şefaat talep etmenin hükmü
56 Ölüye Fatiha okumak
57 Dînine bağlı bir gencin evlenmesine yardımcı olmak, sadaka-i câriyeden sayılır mı?
58 (Vefat eden) akrabalarım, benim okuduğum Kur’an’dan nasıl istifâde edebilirler?
59 Sadaka-i câriyeye teşvik etmek
60 Bir kadın, kocasının haberi olmadan evin nafakasından tasaddukta bulunabilir mi?
61 Lavman (Enema/Tenkıye Şırıngası) ile tedâvi olmak câiz midir?
62 Câmilerdeki abdest alınan yerleri yeniden yaptırmak, sadaka-i câriye türlerindendir
63 Vefât etmiş babasının ruhuna sadaka-i câriye olması için evin nafakasından harcama yapabilir mi?
64 Derste sesini yükseltebilmek için Ramazan'da oruç tutmayan öğretmen
65 Ölen kimse için haccetmek mi, yoksa onun hac masraflarını sadaka-i câriyeye harcamak mı daha fazîletlidir?
66 Sadaka-i câriye ile diğer sadakalar arasındaki fark
67 Oruçlu iken yemek pişirmek câizdir
68 Kendisi adına verilen sadakanın ölen kimseye fayda vermesi
69 Bir câminin yapımına katkıda bulunan kimseye: "Kim, Allah rızâsı için bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar." Bu hadiste belirtilen ecir ona verilir mi?
70 Geğirmek oruçlunun orucunu bozar mı?
71 Babaları bir vakıf vasiyet eden, fakat onun vasiyetini yerine getirmeyen evlatlar
72 Ölen kimse için hac yapmak mı, yoksa sadaka vermek mi daha fazîletlidir?
73 Hayatta olan veya ölen birisi için Kur'an okumanın hükmü
74 Mescitlere vakfedilen malda, borç vermek veya borç almak şeklinde bir tasarrufta bulunmak câiz değildir
75 Sadaka-i câriye nedir?
76 Sevaplarını kendisi ile anne ve babası arasında paylaşmak isteyen bir bayan
77 Ecrinin ölüye ulaşabilmesi için sadakanın, ölünün malından olması şart mıdır?
78 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in: "Biliniz ki bana, Kur’an ve onun benzeri verildi." Sözü ne anlama gelmektedir?
79 Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur?
80 Vefât eden babasını çok seven ve ona iyilikte bulunmak isteyen kimse
81 Vakıf bağışında bulunan kimsenin, haram şartını yerine getirmemiz gerekir mi?
82 Ölümünden sonra bir insana ne fayda verir? Ölü, hayatta olanların konuşmalarını işitebilir mi?
83 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sevgisini kalplerimizde nasıl arttırabiliriz?
84 Hanımının hac nafakasını (masraflarını) kocanın üstlenmesi gerekir mi?
85 Taatlerin (salih amellerin) sevabını, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e bağışlamak
86 Zikrin sevabını, anne ve babasına bağışlamak isteyen kimse
87 Penisten (zekerden) mezî gelmesi orucu bozmaz
88 Topluca Kur'an okumak, amellerin sevabını ölülere bağışlamak ve Mevlid-i Nebevî
89 Duâ etmek ve Kur'an okumak için toplanmanın hükmü
90 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e niçin salât getiriyoruz?
91 Namazda imamın kıraatı sırasında Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirmenin hükmü
92 Sadaka-i Câriye nedir? Hayatta olanın amellerinden (ölü için yapmış olduğu iyiliklerden) hangisi ölüye ulaşır?
93 Ölüler için namazın keffâretinin veya Kur'an okumanın hükmü
94 el-Bûsirî ve onun "Bürde" kasîdesinin durumu nedir? Bu kasîdenin basımı ile küfür ve şirk içeren sözlerinden arındırıldıktan sonra söylenmesi câiz midir?
95 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i övmeyi bir ticaret hâline getirmenin hükmü
96 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- yiyeceğini (rızkını) nasıl kazanıyordu?
97 Ölen babasına fayda vermek isteyen kimse
98 Teşehhüd duâları ile salavâtın şekilleri
99 "Kâfirleri sevmenin ve onlara dostluk beslemenin haram oluşu": Bu önemli ve büyük kaidenin açıklaması
100 el-Bûsirî 'nin "Bürde" kasîdesi ve içerisindeki küfür içeren şeylerin açıklaması