Yeni Fatvalar

1 Haccın kurbanını keserken onun kanından ihram elbisesine bulaşması
2 Hayatta olan kimse, ölen birisini rüyâsında gördüğü zaman onun adına sadaka vermeli midir?
3 Bir evlat, babasından aldığı günlük harçlığı tasadduk ederse, bunun ecri babasına mı, yoksa oğluna mı döner?
4 Annelerini hatırlamak için kabrinin fotoğrafını çekmek istiyorlar
5 Ölüye bağışlanan sadakanın sevâbının ölüye nurdan bir tabakta sunulması hakkında rivâyet edilen uydurma hadis
6 İmam Ahmed'in -Allah ona rahmet etsin-, kabrin yanında Kur'an okunmasını nehyetmekten vazgeçtiğine dâir kıssası doğru değildir
7 Hayatta olanları sadakanın sevabına ortak etmek
8 Ölen kimsenin âilesi tarafından taziyede ve kırkıncı günde yapılan yemekten yemenin hükmü
9 'Ölülerden birisinin, hayatta olanlardan birisinden kendisine su içirmesini istemesi' rüyâsının yorumu nedir?
10 Müslüman, kaybettiği bir şeyini bulup alan kimseye, onu sadaka olarak bağışlarsa, bundan dolayı ecir kazanır mı?
11 Ölüden şefaat dilemek veya ona yalvarmak câiz midir?
12 Kabzetmeden (eline almadan) önce sadakadan dönmek (vermekten vazgeçmek)
13 Bütün sevapları ölüye bağışlamak doğru mudur?
14 "Kim, Receb ayında 'Estağfirullah' ve "Lâ ilâhe illa huve vahdehu lâ şerîke lehu ve etûbu ileyh, derse..." hadisi uydurmadır, aslı yoktur
15 Bir kimsenin ergenlik çağına ulaştığının sâbit olması için ihtilam olması gerekir mi?
16 Anne ve babaya yapılan duânın rızık getirdiğine dâir Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde bir hadis sâbit midir?
17 Vahşet (yalnızlık) namazı, bid'at olan bir namazdır. Kılınması câiz değildir. Bu namazın yasaklanması gerekir.
18 Ölünün adına sadaka vermek (tasadduk etmek) ve ölünün bunu bilmesi
19 "Ölülerinize sadakayla merhamet ediniz" hadisi
20 "Allahım! Bize Receb ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." Hadisi zayıftır, sahih değildir
21 Kaza orucuna niyet eden, fakat unutarak yiyen ve içen kimsenin bu orucu, kaza orucunun yerine geçer mi?
22 Oruçlu olduğu halde birisine kendisinin oruçlu olmadığını söyleyen kimsenin orucunun hükmü nedir?
23 Sakalı kesmek orucu bozar mı?
24 İftarı açmakta acele etmek, iftarı ertelemekten daha fazîletlidir
25 Oruç tutan ve yalan söyleyen kimse
26 Oruçlunun, birisine sövmesi câiz değildir
27 Oruçlu iken ihtiyaçtan dolayı yemeğin tadına bakmak ve unutarak tadına baktığı şeyi yutmak
28 Unutarak orucu bozan kimsenin hükmü
29 Ameliyat yapan bir doktor iftarını erteleyebilir mi?
30 Unutarak içtikten sonra annesi kendisine orucunun bozulduğunu söyleyen, bunun üzerine orucunu bozan, fakat daha sonra o günü kaza eden kadına bir şey gerekir mi?
31 Müslümanlar niçin oruç tutmaktadırlar?
32 Oruçlunun devamlı yapmasının müstehap olduğu orucun bazı sünnetleri
33 Terâvih namazının fazîleti
34 Ramazan süresince müslüman için önerilen program
35 Orucun bazı sünnetleri
36 Ramazan ayının hususiyetleri (üstünlükleri)
37 Ramazan ayının girdiğini (başladığını), ancak gündüz vakti öğrenebilen bir topluluğun ne yapması gerekir?
38 Ramazan ayının gelişi için nasıl hazırlık yapmalıyız?
39 Müslümanın Ramazan'daki hâli
40 Ramazan orucu kimlere farzdır?
41 Oruca başlamada astronomi hesaplamalarını değil de hilali görmeyi esas almak
42 Zekâtı, hayvanları yedirmekte ve onları tedâvi etmekte kullanmak câiz midir?
43 Bir kimse, ölenin adına tasadduk ederse, kendisine de zekât sevâbı verilir mi?
44 (Ölmeden önce) bir câmi yapımına ortak olmak için malından bir miktar para verilmesini vasiyet eden kimsenin vasisi (velisi), muhtaç oldukları için bu parayı fakirlere  verebilir mi?
45 Kabristanı başka bir günde ziyâret etme imkanı bulamayan kimsenin Cuma günü ziyâret etmesi
46 Bir ağaç diken kimsenin sevabı, onun vefatından sonra bile devam eder
47 Oruçlunun burun kanaması geçirmesi
48 Oruçlu iken burnuna su çekmesi sonucu boğazına su kaçan kimse
49 Terâvih namazını evde kılmak / Oruçlu iken vücuda krem sürmek
50 Kendisi adına zekât ve ölen babasının adına da sadaka-i câriye olması niyetiyle malını fakirlere vermesi câiz midir?
51 Terâvih namazında (başka imamların) seslerini taklit etmek
52 Oruçlunun burnuna su çekmesi ve mazmaza yapması
53 Ölüler adına sadaka olsun diye kabristandaki kuşlara yem vermek
54 Oruçlu iken ağız kokusunu gideren ve güzel kokmasını sağlayan madde kullanmak
55 Vârislerinin almakta oldukları babasının emekli maaşından sadaka-i câriye yaptırmak isteyen kimse
56 Sadaka veren ve bu sadakanın ecrini, kendisi ile âilesinden hayatta olanlara ve ölenlere bağışlayan kimse
57 Allah -azze ve celle-’den salih kimselerin makamı ve Allah katındaki değeri ile istemenin hükmü
58 Zeyneb’in -Allah ondan razı olsun- Kabri Suriye’de midir?
59 Putları Kırmanın Gerekliliği
60 Yakın akrabası veya uzak birisinin ölen kimse adına verdiği sadaka sahihtir
61 Uykudan önce meleklere seslenmek ve onlardan bir şeyler istemek
62 Ölen kimsenin adına dînî kasetler dağıtmak
63 Cuma gününü kabristan ziyâretine tahsis etmenin hükmü
64 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-‘den şefaat talep etmenin hükmü
65 Ölüye Fatiha okumak
66 Dînine bağlı bir gencin evlenmesine yardımcı olmak, sadaka-i câriyeden sayılır mı?
67 (Vefat eden) akrabalarım, benim okuduğum Kur’an’dan nasıl istifâde edebilirler?
68 Sadaka-i câriyeye teşvik etmek
69 Bir kadın, kocasının haberi olmadan evin nafakasından tasaddukta bulunabilir mi?
70 Lavman (Enema/Tenkıye Şırıngası) ile tedâvi olmak câiz midir?
71 Câmilerdeki abdest alınan yerleri yeniden yaptırmak, sadaka-i câriye türlerindendir
72 Vefât etmiş babasının ruhuna sadaka-i câriye olması için evin nafakasından harcama yapabilir mi?
73 Derste sesini yükseltebilmek için Ramazan'da oruç tutmayan öğretmen
74 Ölen kimse için haccetmek mi, yoksa onun hac masraflarını sadaka-i câriyeye harcamak mı daha fazîletlidir?
75 Sadaka-i câriye ile diğer sadakalar arasındaki fark
76 Oruçlu iken yemek pişirmek câizdir
77 Kendisi adına verilen sadakanın ölen kimseye fayda vermesi
78 Bir câminin yapımına katkıda bulunan kimseye: "Kim, Allah rızâsı için bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar." Bu hadiste belirtilen ecir ona verilir mi?
79 Geğirmek oruçlunun orucunu bozar mı?
80 Babaları bir vakıf vasiyet eden, fakat onun vasiyetini yerine getirmeyen evlatlar
81 Ölen kimse için hac yapmak mı, yoksa sadaka vermek mi daha fazîletlidir?
82 Hayatta olan veya ölen birisi için Kur'an okumanın hükmü
83 Mescitlere vakfedilen malda, borç vermek veya borç almak şeklinde bir tasarrufta bulunmak câiz değildir
84 Sadaka-i câriye nedir?
85 Sevaplarını kendisi ile anne ve babası arasında paylaşmak isteyen bir bayan
86 Ecrinin ölüye ulaşabilmesi için sadakanın, ölünün malından olması şart mıdır?
87 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in: "Biliniz ki bana, Kur’an ve onun benzeri verildi." Sözü ne anlama gelmektedir?
88 Cenâze namazında ikinci tekbirden sonra Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirdikten sonra ölüye duâ etmek meşrû mudur?
89 Vefât eden babasını çok seven ve ona iyilikte bulunmak isteyen kimse
90 Vakıf bağışında bulunan kimsenin, haram şartını yerine getirmemiz gerekir mi?
91 Ölümünden sonra bir insana ne fayda verir? Ölü, hayatta olanların konuşmalarını işitebilir mi?
92 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sevgisini kalplerimizde nasıl arttırabiliriz?
93 Hanımının hac nafakasını (masraflarını) kocanın üstlenmesi gerekir mi?
94 Taatlerin (salih amellerin) sevabını, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e bağışlamak
95 Zikrin sevabını, anne ve babasına bağışlamak isteyen kimse
96 Penisten (zekerden) mezî gelmesi orucu bozmaz
97 Topluca Kur'an okumak, amellerin sevabını ölülere bağışlamak ve Mevlid-i Nebevî
98 Duâ etmek ve Kur'an okumak için toplanmanın hükmü
99 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e niçin salât getiriyoruz?
100 Namazda imamın kıraatı sırasında Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât getirmenin hükmü