Yeni Fatvalar

1 Ramazan ve Kurban bayramı namazının kazası
2 Müezzin sabah ezanını okurken sahur yemenin hükmü
3 Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü
4 Oruçlunun eşiyle cinsel birleşme olmadan ona dokunması
5 Güzel sesli imamı bulmak için mescitleri dolaşmak
6 Nifas kanı kesik kesik ve çok az kan gelen kadın oruç tutabilir mi?
7 Terâvih namazında yaşlı kimseler gibi âciz ve düşkünlerin durumları gözönünde bulundurulmalıdır
8 İradesi dışında kusan kimseye kaza gerekmez
9 Oruçlu, boğazında kanın tadını hissederse hükmü nedir?
10 Fercinden kahverengi (bulanık) sıvı gelmesine rağmen Terâvih namazı kılmak isteyen kadın
11 İmamla birlikte namaz kıldıktan sonra gece tekrar namaz kılmak istediği zaman ikinci defa Vitir namazını kılmalı mıdır?
12 Ramazan'da güzel koku (parfüm) kullanmak
13 Bedendeki yaradan irin çıkmasıyla oruç bozulur mu?
14 Menenjit aşısı yaptırmak orucu bozmaz
15 Dilin altına konulduktan sonra emilen haplar orucu bozar mı?
16 Terâvih namazı ikişer rekat kılınır
17 Uykudan uyandığı zaman ağzında yemekten bir şey bulan oruçlu kimse
18 Ramazan'da kendisinden kan gelen hâmile kadının orucu bozulur mu?
19 Terâvih namazı ile diğer namazlarda dille niyet etmek bid'attır
20 Burun kanaması geçiren oruçlunun boğazına kan gelmesi
21 Oruçlunun az miktarda kusmasının hükmü
22 Terâvih namazı bid'at değildir ve bu namazın belirli bir rekât sayısı da yoktur
23 İftar sofrasında yapılan israf, orucun sevabını azaltır mı?
24 Babasına itaat edip nâfile orucu bıraksın mı?
25 (Ramazan'ın gündüzünde) boşalmaksızın mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?
26 Terâvih namazının vakti
27 Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirmenin fazîleti
28 Baygınlık geçirmekle oruç bozulur mu?
29 Ramazan'da Terâvih namazını cemaatle kılmak sünnettir, bid'at değildir
30 Bir kimse, ülkesindeki müslümanlarla birlikte mi, yoksa hilâli gören herhangi bir ülke ile birlikte mi oruca başlamalıdır?
31 Bir anne, beslenip gıda alması için kızını oruç tutmaktan engelleme hakkı var mıdır?
32 Hapishanedeki oruçlu mahkumun Ramazan'ın gündüzünde hanımıyla cinsel ilişkiye girmesi
33 Mideden (ekşimesi sonucu gelen) geri gelen yemeğin oruca etkisi
34 Şek günü orucu
35 Hastalık sebebiyle yemekten yasaklanan hastanın oruç tutması gerekir mi?
36 Emzikli kadının çocuğu emzirmesinin yanında oruç tutmasının geçerli oluşu
37 Sahur yapmak, orucun sıhhatinin bir şartı değildir
38 Ramazan'da yağmur yağdığında akşam namazıyla birlikte yatsı ve Terâvih namazını cem' edebilir miyiz?
39 Buluğa eren fakat oruç tutmaya güç yetiremeyen kız
40 Loğusa (doğum yapmış) kadın ne zaman yıkanmalıdır?
41 Ameliyat sebebiyle vajinal kanama oruca engel midir?
42 Ramazan ayının fazîleti hakkındaki hadisin zayıf oluşunun açıklaması
43 Kadınlara bakmak orucu bozar mı?
44 Orucun meşrû kılınmasının hikmeti
45 Ramazan ayının fazîletleri hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği hadis zayıftır
46 Oruç ne zaman farz kılınmıştır?
47 Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur
48 Kan aldırmak orucu bozar mı?
49 Ramazan'da Kur'an okumak mı yoksa namaz kılmak mı daha fazîletlidir?
50 (Smear testiiçin) Rahim ağzından örnek aldırmak, oruçlu kadının orucunu bozar mı?
51 Oruçlunun tükürük ve balgam yutması
52 Ramazan'da gece eşiyle oynaşan, fakat fecirden sonra kendisinden meni gelen kimse
53 Bayram edip oruç tutmamakla hata ettiğimiz için Ramazan'ın 30. gününü kaza etmemiz gerekir mi?
54 Hayızdan önceki sancılar ve oruç
55 Oruçlu iken mazmaza yapmanın (ağza su vermenin) hükmü
56 Haccınız nasıl makbul olur?
57 İki bayram namazının hükmü
58 Receb ayının 27. gecesi olan İsrâ ve Mirac gecesini kutlamanın hükmü nedir?
59 Özürsüz olarak namazı vaktinden sonraya erteleyen kimsenin boy abdesti alması gerekir mi?
60 Vekilin mikatına itibar edilir
61 Gıyâbî cenaze namazı ne zaman meşrû olur?
62 Kadere îmânın anlamı
63 Kadının, Cuma namazını kılmasının hükmü
64 Bir evlat, malı olmayan babasının yerine hac yapabilir mi?
65 Cenaze namazının mescidin (câminin) içinde kılınmasının hükmü
66 Namazı terk etmenin keffâreti
67 İnsan, (fiillerinde) müseyyer (güdümlü ve mecburi) midir? Yoksa muhayyer (hür ve serbest) midir?
68 Kabirlerden kalkmak (çıkmak) ifâdesi, kabir azabının olmadığı anlamına gelmez
69 Hac yapmak için malı (parası) olmayan, fakat bir ücret karşılığında başkası adına hac yapmak isteyen kimse
70 (Yolculukta) ikindi namazını, Cuma namazı birleştirmenin hükmü
71 Müslüman için doğru inanç ve bu inanca aykırı olan bâtıl inançlarla ilgili meselelerde kısa bilgi
72 Tehlikeyi savuşturmak için namazı bozmak
73 'Kabir, Çarşamba günü şakî (bedbaht) kimseye açılmaz' sözünün aslı yoktur
74 Ölen kardeşinin adına hac yaparsa, bu hac kardeşinin günahlarına keffâret olur mu?
75 Küçük kız çocuğunun başörtüsüz namaz kılmasının hükmü
76 Defnettikten sonra ölü için toplu halde duâ etmenin ve duâ ettiren kimseye (imama) ücret ödemenin hükmü
77 Umreyi, yılın herhangi bir vaktinde edâ etmek câizdir
78 Namazda imamı geçmek (imamadan önce hareket etmek)
79 Ölünün kendi evine defnedilmesi câiz midir?
80 Ramazan'ın gündüzünde eşiyle cinsel ilikiye giren kimsenin keffâreti ve yoksulu doyurmanın miktarı
81 1 Nisan Şakası
82 Namazda yanılmanın hükmü nedir?
83 Yabancı bir erkeğin, ölen bir kadını kabrine koyması (defnetmesi) câiz midir?
84 Kadının, evinin dışında kılmış olduğu namazının hükmü
85 Bir kadının, erkeklerin sıkıştırmasına maruz kalmasına rağmen nâfile hac yapması daha fazîletli midir?
86 Sünnet olan; ölüyü defnettikten sonra kabrin yanında ayakta duâ etmektir
87 Orucun rükünleri (esasları)
88 Cenâze namazında ölü için yapılması gereken belirli bir duâ var mıdır?
89 Namaz kılmayanın yerine namaz kılmak câiz midir?
90 Âyeti unuttuğu için namazı bozan kimse
91 Hac farîzasını bir an önce edâ etmeye çalışmak
92 Kadın, (namaz kılan) erkeğin önünden geçtiği zaman niçin onun namazını bozmuş oluyor?
93 Umrenin tavafını, Hicr'in içinden yapan kimse
94 Küsuf namazını iâde etmek meşrû değildir
95 Ölünün, sırt üstü kabre konulmasının hükmü
96 Dar elbiselerde kılınan namazın hükmü
97 Umre veya hacda başın bir kısmından saçları kısaltmak
98 Ölü, kabrini ziyâret edeni hisseder mi?
99 Yatak odasında namaz kılmak
100 Akciğer tüberkülozu olan ve oruç tutamayan hasta