Yeni Fatvalar

1 Oruçlunun, ağzındaki yemekten kalan şeyleri yutması
2 İBLİS (ŞEYTAN) ATEŞTEN YARATILMIŞ OLDUĞU HALDE CEHENNEMDE NASIL AZAP GÖRECEKTİR?
3 Terâvih namazı sırasında Murâveha yapmak câiz midir?
4 MELEKLER
5 Terâvih namazının her iki rekatından sonra söylenen belirli bir zikir var mıdır?
6 SALİH AMELİN ŞARTLARI
7 Oruçlunun karnına istemeden su girmesi
8 İSLÂM'IN RÜKÜNLERİ (ESASLARI)?
9 Gargara ilacı orucu bozmaz
10 Mestlerin üzerini, teyemmüm alıp giydikten sonra mesh etmem câiz midir?
11 "Her amel, kabul ve red arasındadır.Ancak bana olan salât, bundan müstesnâdır." hadisinin aslı yoktur.
12 Sağlık sigortasına iştirak etmenin (sağlık sigortası yaptırmanın) hükmü
13 Boy abdesti alınması gerektiğini bilmediği için cünüp olarak umre yapan kimse
14 Tırnakların üzerindeki boya, abdesti geçersiz kılar ve namazların iâde edilmesini (tekrar kılınmasını) gerektirir mi?
15 (Çalışanına) mecburi sağlık sigortası yaptıran bir şirkette çalışan kimse, sigorta şirketinin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?
16 Vücuttan çıkan kanın veya yaradan çıkan suyun (irinin), abdest ve namaz üzerindeki etkisi nedir?
17 (Çalıştığı) şirketin sunduğu sağlık sigortasından yararlanabilir mi?
18 Meshin süresi dolarsa veya çorabının üzerine giydiği mesti çıkarırsa, abdesti bozulur mu?
19 Boy abdesti konusunda vesveseden ıstırap çeken psikolojik bir hasta
20 Yılbaşı yortusundan bir ay sonra hıristiyanlarla birlikte yemekte biraraya gelmek
21 Uğradığı zararın karşılığını sigorta şirketinden alabilir mi?
22 Kâfirlerin, kendi bayramları için hazırladıkları yemeklerden yemek câiz değildir
23 Âdet kanı kesildikten sonra birkaç damla kan gören kadın
24 Müslümanlar, Allah'ın peygamberi Muhammed -aleyhissalâtu vesselâm-'ın doğum gününü kutladıkları gibi, Allah'ın peygamberi İsa -aleyhisselâm-'ın doğum gününü niçin kutlamıyorlar?
25 Yeni yılını kutladıkları zaman kâfirlere cevap vermeli midir?
26 Müslümanların, Noel yortusu vakti geldiğinde bunu kutlamaları ve evlerini renkli balonlarla süslemelerinin hükmü
27 Müşriklerin bayramlarında hazır bulunmak (bayramlarına katılmak) ve bu münâsebetle onları tebrik etmek (kutlamak)
28 Hastanede abdest veya teyemmüm almaya gücü yetmeyen ve o hal üzere namaz kılan kimse
29 Müslüman bir bayan, müslüman olmayan âilesi, kendi bayramlarını kutlamaktadırlar
30 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmanın fazîletlerinden birisinin, ölüm anında rahatlık olduğuna delâlet eden bir hadis sâbit midir?
31 Kabristanı (mezarlığı) ziyâret etmek için abdestli olmak şart değildir
32 Hıristiyanların bayram kartlarını satmak
33 (Trafik kazasında ölen) kimsenin diyetini sigorta şirketinden alabilir mi?
34 Mevlid-i Nebevî'yi kutlamak, onu müstehap olarak görenler için dînî bir ibâdettir
35 Tenin üzerinde yağ, mürekkep ve gözden akan katılaşmış maddelerin (çapakların) olması abdeste bir etkisi olur mu (abdeste engel midir)?
36 Müslümanın, kâfir birisine, onun bayramında: "Size iyilik ve güzellikler dilerim" veya "Size daha hayırlı bir yaşam dilerim" demesi, onu tebrik etmek sayılır mı?
37 Ticari sigortanın bütün şekillerinin (türlerinin) haram kılınması
38 Bir kimse, Kur'an okumak için abdest alırsa, bu abdest ile namaz kılmasında bir sakınca yoktur
39 Kadının yüzünü açması ne zaman câiz olur?
40 Fercinden devamlı olarak sıvılar akan kadının abdesti
41 Cuma Namazı Esnasında Bayılan Birine Yardım Etmek
42 Âdet (hayız) günlerinin dışındaki günlerde çıkan kanın hükmü nedir?
43 Çok sıcak bölgelerde yaşayanların kendilerine zor ve meşakkatli gelmesine rağmen oruç tutmaları gerekir mi?0
44 Abdest almaya ne zaman niyet edilir?
45 Bir kadın, namaz kılmak için, âdet kanının kesildiği süreyi nasıl belirleyebilir?
46 Kur'an'ın vuku bulacağını haber verdiği ve gerçekten de vuku bulan şeyler
47 Fıtrattan olan sünnetleri ihmal etmenin hükmü nedir?Bu ihmalin abdeste bir etkisi var mıdır (abdesti etkiler mi)?
48 Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü
49 Köpeğe ve onun salyasına dokunmak abdesti bozmaz
50 Erkeklerle kadınların secde sırasında duruşları arasında herhangi bir fark var mıdır?
51 Saçlar yağlı olduğu halde alınan abdest sahih olur mu?
52 Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak
53 Tilâvet secdesi için abdestli olmak gerekir mi?
54 Gözleri harama bakmaktan sakındırmaya yardımcı olan yollar
55 Zemzem suyu ile temizlenmek (abdest almak veya yıkanmak)
56 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Medine'ye ilk gelişinde insanlara vasiyet ettiği ilk şey ne idi?
57 Abdest almak için su veya teyemmüm almak için toprak bulamayan kimse ne yapmalıdır?
58 Safer ayı hakkında kısa bilgiler
59 Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-, Yahudilerin Âşûrâ orucunu tuttuklarını ne zaman öğrendi?
60 Âdet günleri 15 günden fazla olan kadın, fazla olan bu günleri âdet günleri olarak sayabilir ve oruç tutabilir mi?
61 Namaz kılan fakat zekât vermeyen ve oruç tutmayan ya da hac yapan fakat namaz kılmayan kimsenin hükmü
62 Fert için zorunlu, âile için serbest olan sağlık sigortası yaptırmanın (sağlık sigortasına iştirak etmenin) hükmü
63 Ter ve kirden temizlenmek için yıkandıktan sonra cünüp olduğunu anlayan (fark eden) kimsenin yeniden yıkanması (boy abdesti alması) gerekir mi?
64 Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu
65 Sadece öpmekle abdest bozulmaz
66 İbâdetlerde dille niyet etmenin (açıktan söylemenin) hükmü
67 Yeni doğacak olan çocuğu karşılamak için (yapılması gereken) İslâmî işlemler
68 Abdest ve namaz sırasında kendisinden yel çıktığını (yellendiğini) zanneden kimse
69 İslâm ve geçmiş dînlerde Âşûrâ orucu ve bu orucun, Emevîlerin bir bid'atı olduğunu iddiâ eden Râfizîlere reddiye
70 İsa Mesih -aleyhisselâm-'ın hayatı ve ölümü hakkında karmaşık gibi görünen âyetlere cevap
71 Sigortadan yararlanmak
72 Sövmek ve küfretmekle orucu bozulur mu?
73 Âlimler, Âşûrâ günü ile birlikte onbirinci günü oruç tutmayı niçin müstehap görmektedirler?
74 Tahlil için kan örneği aldırmak oruçlunun orucunu bozmaz
75 Âşûrâ veya Arefe günü orucunu, Ramazan'dan kalan kaza orucunun yerine tutmak
76 Âşûrâ günü için yapılan yemekten yemenin hükmü
77 Âşûrâ günü orucuna gündüz niyet eden kimsenin ecri sâbit olur mu?
78 İmtihan, Ramazan'da orucu bozmayı mübah kılmaz
79 Âşûrâ orucunu, sadece onuncu günde tutmanın hükmü
80 Âşûrâ günü orucunun fazîleti
81 Oruçlunun basur kremi veya merhemi kullanmasında bir sakınca yoktur
82  Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu
83 Âşûrâ günü süslenmenin ve güzel elbiseler giymenin hükmü
84 İstinca (taharetlenme) sırasında vücûdun içine su girerse, hükmü nedir?
85 Ramazan ayından kaza borcu olan kimsenin Âşûrâ günü orucunu tutması
86 Bu sene Âşûrâ gününü nasıl bilebiliriz?
87 Allah'ın haram kıldığı ayın (Muharrem'in) fazîleti
88 Zevke vermeyen meninin akması
89 Namazda kendisine sürekli vesvese gelen kadının kadınlara Terâvih namazı kıldırması câizdir
90 Yeminin keffareti niyetiyle oruçluya iftar vermek
91 Namazda Kur'an'ı yüzünden okumanın hükmü
92 Strelize edilmek için özel sıvıya konulan kontakt lensleri kullanmanın oruca bir zararı yoktur
93 İmam olarak namaz kıldıran ve Vitir namazını gecenin sonuna ertelemek isteyen kimse
94 Oruç için ağızdaki hareketli diş telini (ortodonti) çıkarmak gerekmez
95 Küçük bir çocuğu öpen ve onun salyasından bir şey yuttuğundan şüphe eden kadın
96  “ES-SABİUN” KELİMESİNİN İ’RABI VE KUR’AN DA DİLBİLGİ HATASI VAR DİYENLERE CEVAP
97 Cihad için anne-babadan izin almak
98 PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İLE ALAY EDİLMESİNE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?
99 Ayağa kalkmaya gücü yettiği halde oturarak kâmet getirmek câiz midir?
100 Terâvih namazının rekatları arasında sesi yükselterek Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salavât getirmenin hükmü