Thu 24 Jm2 1435 - 24 April 2014

Yeni Fatvalar

1 Müslüman için doğru inanç ve bu inanca aykırı olan bâtıl inançlarla ilgili meselelerde kısa bilgi
2 Tehlikeyi savuşturmak için namazı bozmak
3 'Kabir, Çarşamba günü şakî (bedbaht) kimseye açılmaz' sözünün aslı yoktur
4 Ölen kardeşinin adına hac yaparsa, bu hac kardeşinin günahlarına keffâret olur mu?
5 Küçük kız çocuğunun başörtüsüz namaz kılmasının hükmü
6 Defnettikten sonra ölü için toplu halde duâ etmenin ve duâ ettiren kimseye (imama) ücret ödemenin hükmü
7 Umreyi, yılın herhangi bir vaktinde edâ etmek câizdir
8 Namazda imamı geçmek (imamadan önce hareket etmek)
9 Ölünün kendi evine defnedilmesi câiz midir?
10 Ramazan'ın gündüzünde eşiyle cinsel ilikiye giren kimsenin keffâreti ve yoksulu doyurmanın miktarı
11 1 Nisan Şakası
12 Namazda yanılmanın hükmü nedir?
13 Yabancı bir erkeğin, ölen bir kadını kabrine koyması (defnetmesi) câiz midir?
14 Kadının, evinin dışında kılmış olduğu namazının hükmü
15 Bir kadının, erkeklerin sıkıştırmasına maruz kalmasına rağmen nâfile hac yapması daha fazîletli midir?
16 Sünnet olan; ölüyü defnettikten sonra kabrin yanında ayakta duâ etmektir
17 Orucun rükünleri (esasları)
18 Cenâze namazında ölü için yapılması gereken belirli bir duâ var mıdır?
19 Namaz kılmayanın yerine namaz kılmak câiz midir?
20 Âyeti unuttuğu için namazı bozan kimse
21 Hac farîzasını bir an önce edâ etmeye çalışmak
22 Kadın, (namaz kılan) erkeğin önünden geçtiği zaman niçin onun namazını bozmuş oluyor?
23 Umrenin tavafını, Hicr'in içinden yapan kimse
24 Küsuf namazını iâde etmek meşrû değildir
25 Ölünün, sırt üstü kabre konulmasının hükmü
26 Dar elbiselerde kılınan namazın hükmü
27 Umre veya hacda başın bir kısmından saçları kısaltmak
28 Ölü, kabrini ziyâret edeni hisseder mi?
29 Yatak odasında namaz kılmak
30 Akciğer tüberkülozu olan ve oruç tutamayan hasta
31 Defnettikten sonra ölü için yapılan duâ belirli bir sayı ile sınırlı değildir
32 Sevgililer Günü'nü kutlamanın hükmü
33 Ölen birisinin adına hac farîzasını edâ etmesi için ölen kimsenin evlâdının yerine başka birisini göndermek mümkün müdür?
34 Lavman (Enema/Tenkıye Şırıngası) orucu bozar mı?
35 Zaruret için namazı bozmak
36 Defnedildikten sonra ölüye telkinde bulunmak bid'attır
37 Loğusa bir kadın, kırk günü tamamladığı halde hâlâ temizlenmemişse, oruç tutup namaz kılabilir mi?
38 Oje ile namaz kılmak
39 Ölünün, (hayatta iken) belirli bir yerde defnedilmesini vasiyet etmesi
40 Rahim içine yerleştirilen spiral sebebiyle âdet günleri artan kadın
41 Ayakkabıyla namaz kılmanın câiz oluşu
42 Namazda ellerin kaldırıldığı yerler
43 Allah Teâlâ'nın: "Hacda kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışmak yoktur." Sözünün anlamı
44 Karanlıkta namaz kılmak
45 Kadının, kabristana uğradığında ölülere selâm vermesi
46 Mevlid-i Nebevî'yi kutlayan ve onlara katılmadığından dolayı kendisini ayıplayan âilesine nasıl davranmalıdır?
47 Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü
48 Hac sırasında Hicr'in içinden tavaf eden kimse
49 Kasık kıllarını tıraş etmeyen kimsenin namazı
50 İnsanın, kabirlerin üzerine Kur'an-ı Kerim okumasının ve kabrin yanında kendisi için duâ etmesinin hükmü
51 Büyük ve küçük abdesti kendisini sıkıştıran kimsenin namaz kılmasının hükmü
52 Çocukların mescide gelmelerine engel olunur mu?
53 Kabrin yanında ezân okumanın hükmü
54 Hacda (tutması gereken üç günlük orucun) üçüncü gününü tutmayı unutan ve memleketine döndükten sonra bu günü tutan kimse
55 Yatsı namazının vakti
56 Hangi şekilde olursa olsun, kâfirlerin bayramlarını kutlamak câiz değildir
57 Kabir azabı, günahkâr mü'mini de kapsar mı? Yoksa kabir azabı sadece kâfirlere has bir durum mudur?
58 Kâfirleri, bayramlarında kutlamanın hükmü
59 Kâbe'nin kapısından tavafa başlamak
60 Namazı terk eden kimse hakkındaki hükümler
61 Ölüyü defnederken kefenin düğümlerini çözmek ve ölünün yüzünü açmak
62 Mekke'deki Mescid-i Haram'ın tarihi hakkında kısa bilgi
63 Bebeğine zarar gelmesinden endişe ettiği için oruç tutmayan kadın
64 Namazın rükünleri, farzları ve sünnetleri
65 Hacda saçını kısaltmayı unutan ve (hacdan döndükten sonra) nikahı kıyılan kimse
66 Namaz için kâmet getirirken Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmak
67 Kabrin üzerinde biten ağaç, ölünün düzgün birisi olduğuna delâlet eder mi?
68 Cenaze namazı farz-ı kifâyedir
69 Akşam ezanından beş dakika önce âdet olan kadın, o günkü orucu tamamlamalı mıdır?
70 İkindi namazından sonra kaza namazı kılmak
71 Karı ile kocayı bir kabirde defnetmek câiz midir?
72 Kadının vajinasına ultrason tüpü yerleştirildikten sonra boy abdesti alması gerekir mi?
73 Haccın, müslümanın nefsine ve hayatına olan etkisi
74 "...Sonra da akşama kadar orucu tamamlayın..." âyetinin anlamı
75 Kabrin üzerine su serpmek ve (toprakla örttükten sonra) üzerine çakıl taşları koymak
76 İnsanları oruca teşvik etmek için toplu iftar vermek
77 Ölüyü defnettikten sonra kabrin yanında duâ etmek sünnettir
78 Bazı insanların hayatta iken kabirlerini kazımaları (hazırlamaları)
79 Âşûrâ gününü kutlamanın veya bu günde yas ve matem törenleri düzenlemenin hükmü
80 Kırk günden önce loğusalık kanı kesilen doğum yapmış kadının orucu
81 Kabri açmanın hükmü
82 Kabristanın yanından geçen bir kadın ölülere selâm verebilir mi?
83 Fitil kullanmak orucu bozmaz
84 Kabrin üzerine ağaç dikmek meşrû değildir
85 Kabrin yanında Kur'an okumanın hükmü
86 Vesveseden muzdarip olan ve burnuna su çekerken orucunun bozulmasından endişe eden kimse
87 Temettu' haccına niyet ederek umresini bitirdikten sonra Mekke'den çıkan kimseye hac için ihramlı dönmesi gerekir mi?
88 Kunfuze halkından olup da Cidde'de eğitim gören bir kimse umre için nereden ihrama girmelidir?
89 Hâmile kaldıktan iki ay sonra düşük yapan ve kan gelmeye devam ederken tuttuğu oruç hakkında soran kadın
90 Baha halkının, sahil yolundan Mekke'ye geldiklerinde mikat yeri
91 Kabirdeki lahd ve şakk'ın şekli
92 Âdem oğlunun bedeninden çıkan ve orucu bozan şeylerden olan kanın miktarı hakkında sormak istiyorum
93 Üzerinde iki Ramazan orucu kazası olduğu halde ölen anne
94 Her gece vitir namazında kunut duâsı okumaya devam etmek
95 Mülk sûresini okumak, kabir azabına engel olur
96 Umre mi yapsın yoksa umre masraflarını cihad, şer'î ilmin yayılması ve yoksullar için mi harcasın?
97 KURBAN BAYRAMINDA KESİLEN KURBANA KAÇ KİŞİ ORTAK OLABİLİR?
98 Bir müslüman, haccı edâ ettikten sonra günahlarının bağışlandığını garanti etmeli mi, yoksa korku ve endişe içinde mi kalmalıdır?
99 Ölmüş kimse adına kurban kesmek
100 Farz haccı mı edâ etsin yoksa elindeki malı, sadaka olarak fakir komşusuna mı versin?