Yeni Fatvalar

1 Ayağa kalkmaya gücü yettiği halde oturarak kâmet getirmek câiz midir?
2 Terâvih namazının rekatları arasında sesi yükselterek Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salavât getirmenin hükmü
3 Oruçlunun, glikoz maddeler içeren sakız çiğnemesi
4 Mescid-i Haram'ın avlusunda (tavaf yapılan alanda) boş yer olduğu halde Mescid-i Haram'ın terasında namaz kılmanın hükmü
5 Vesveseye maruz kalan ve ibâdetinde şüpheye düşen bayan
6 Kaza namazı için ezan okunması
7 Namazın İslâm'daki yeri ve önemi
8 Sigara içmek haramdır ve orucu bozan şeylerdendir
9 Domuz derisinden ceket giymiş birisinin yanında namaz kılmanın hükmü
10 Ağızdaki kan akıntısının oruca etkisi
11 Sırasıyla namazı bozan şeyler
12 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hacda duâ için durduğu yerler
13 Bir kadının, âdet (hayız) sırasında (fercinde) görmüş olduğu kuruluk
14 Rekâtların sayısında şüpheye düşmek
15 Hac yapmak için malı (parası) olmayan, fakat bir ücret karşılığında başkası adına hac yapmak isteyen kimse
16 Tesbih namazı sahih midir?
17 Çene hastalığına yakalanmış oruçlu için sakız
18 Vesveseyi savmak için sehiv secdesini terk etmek
19 Bir kimse, rekâtların sayısında şüpheye düşerse, yanında namaz kıldığı kimseye itimat edebilir mi?
20 Yapay oksijen teneffüs etmek orucu bozar mı?
21 Namazda iken ağzına gelen kanı yutan kimse
22 Domuz yağından çıkarılan insülini almak câiz değildir
23 Oruçludan kan çıkması (kan alınması) orucu bozar mı?
24 Namaz için kâmet getirirken bazı sözlerini unutan kimsenin tekrar kâmet getirmesi gerekir mi?
25 Önceki âdetten bir hafta sonra tekrar âdet gören kadın
26 Ramazan'da (gündüz oruçlu iken) deriye yapıştırılan yakılar kullanmanın hükmü
27 Terâvih namazından sonra topluca duâ etmek
28 Sehiv secdesinden birinci secdeyi yaptıktan sonra namazda kendisinden yanılma vukû bulmadığını hatırlayan kimse
29 Vicks VapoRub buharlaşan merhemden yayılan koku
30 Âdetten temizlendiğinden şüphe eder halde oruç tutan kadın
31 İmam namazı bitirinceye kadar Terâvih namazını onun arkasında kılmak
32 Bayram namazında okunan duâ
33 Ramazan ve Kurban bayramı namazının kazası
34 Müezzin sabah ezanını okurken sahur yemenin hükmü
35 Oruçlunun burun spreyi kullanmasının hükmü
36 Oruçlunun eşiyle cinsel birleşme olmadan ona dokunması
37 Güzel sesli imamı bulmak için mescitleri dolaşmak
38 Nifas kanı kesik kesik ve çok az kan gelen kadın oruç tutabilir mi?
39 Terâvih namazında yaşlı kimseler gibi âciz ve düşkünlerin durumları gözönünde bulundurulmalıdır
40 İradesi dışında kusan kimseye kaza gerekmez
41 Oruçlu, boğazında kanın tadını hissederse hükmü nedir?
42 Fercinden kahverengi (bulanık) sıvı gelmesine rağmen Terâvih namazı kılmak isteyen kadın
43 İmamla birlikte namaz kıldıktan sonra gece tekrar namaz kılmak istediği zaman ikinci defa Vitir namazını kılmalı mıdır?
44 Ramazan'da güzel koku (parfüm) kullanmak
45 Bedendeki yaradan irin çıkmasıyla oruç bozulur mu?
46 Menenjit aşısı yaptırmak orucu bozmaz
47 Dilin altına konulduktan sonra emilen haplar orucu bozar mı?
48 Terâvih namazı ikişer rekat kılınır
49 Uykudan uyandığı zaman ağzında yemekten bir şey bulan oruçlu kimse
50 Ramazan'da kendisinden kan gelen hâmile kadının orucu bozulur mu?
51 Terâvih namazı ile diğer namazlarda dille niyet etmek bid'attır
52 Burun kanaması geçiren oruçlunun boğazına kan gelmesi
53 Oruçlunun az miktarda kusmasının hükmü
54 Terâvih namazı bid'at değildir ve bu namazın belirli bir rekât sayısı da yoktur
55 İftar sofrasında yapılan israf, orucun sevabını azaltır mı?
56 Babasına itaat edip nâfile orucu bıraksın mı?
57 (Ramazan'ın gündüzünde) boşalmaksızın mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?
58 Terâvih namazının vakti
59 Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirmenin fazîleti
60 Baygınlık geçirmekle oruç bozulur mu?
61 Ramazan'da Terâvih namazını cemaatle kılmak sünnettir, bid'at değildir
62 Bir kimse, ülkesindeki müslümanlarla birlikte mi, yoksa hilâli gören herhangi bir ülke ile birlikte mi oruca başlamalıdır?
63 Bir anne, beslenip gıda alması için kızını oruç tutmaktan engelleme hakkı var mıdır?
64 Hapishanedeki oruçlu mahkumun Ramazan'ın gündüzünde hanımıyla cinsel ilişkiye girmesi
65 Mideden (ekşimesi sonucu gelen) geri gelen yemeğin oruca etkisi
66 Şek günü orucu
67 Hastalık sebebiyle yemekten yasaklanan hastanın oruç tutması gerekir mi?
68 Emzikli kadının çocuğu emzirmesinin yanında oruç tutmasının geçerli oluşu
69 Sahur yapmak, orucun sıhhatinin bir şartı değildir
70 Ramazan'da yağmur yağdığında akşam namazıyla birlikte yatsı ve Terâvih namazını cem' edebilir miyiz?
71 Buluğa eren fakat oruç tutmaya güç yetiremeyen kız
72 Loğusa (doğum yapmış) kadın ne zaman yıkanmalıdır?
73 Ameliyat sebebiyle vajinal kanama oruca engel midir?
74 Ramazan ayının fazîleti hakkındaki hadisin zayıf oluşunun açıklaması
75 Kadınlara bakmak orucu bozar mı?
76 Orucun meşrû kılınmasının hikmeti
77 Ramazan ayının fazîletleri hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği hadis zayıftır
78 Oruç ne zaman farz kılınmıştır?
79 Ramazan ayından kalan kaza orucunu, Şaban ayının ikinci yarısında tutmakta bir sakınca yoktur
80 Kan aldırmak orucu bozar mı?
81 Ramazan'da Kur'an okumak mı yoksa namaz kılmak mı daha fazîletlidir?
82 (Smear testiiçin) Rahim ağzından örnek aldırmak, oruçlu kadının orucunu bozar mı?
83 Oruçlunun tükürük ve balgam yutması
84 Ramazan'da gece eşiyle oynaşan, fakat fecirden sonra kendisinden meni gelen kimse
85 Bayram edip oruç tutmamakla hata ettiğimiz için Ramazan'ın 30. gününü kaza etmemiz gerekir mi?
86 Hayızdan önceki sancılar ve oruç
87 Oruçlu iken mazmaza yapmanın (ağza su vermenin) hükmü
88 Haccınız nasıl makbul olur?
89 İki bayram namazının hükmü
90 Receb ayının 27. gecesi olan İsrâ ve Mirac gecesini kutlamanın hükmü nedir?
91 Özürsüz olarak namazı vaktinden sonraya erteleyen kimsenin boy abdesti alması gerekir mi?
92 Vekilin mikatına itibar edilir
93 Gıyâbî cenaze namazı ne zaman meşrû olur?
94 Kadere îmânın anlamı
95 Kadının, Cuma namazını kılmasının hükmü
96 Bir evlat, malı olmayan babasının yerine hac yapabilir mi?
97 Cenaze namazının mescidin (câminin) içinde kılınmasının hükmü
98 Namazı terk etmenin keffâreti
99 İnsan, (fiillerinde) müseyyer (güdümlü ve mecburi) midir? Yoksa muhayyer (hür ve serbest) midir?
100 Kabirlerden kalkmak (çıkmak) ifâdesi, kabir azabının olmadığı anlamına gelmez