Yeni Fatvalar

1 "Kâfirleri sevmenin ve onlara dostluk beslemenin haram oluşu": Bu önemli ve büyük kaidenin açıklaması
2 el-Bûsirî 'nin "Bürde" kasîdesi ve içerisindeki küfür içeren şeylerin açıklaması
3 Oruçlunun, ağzındaki yemekten kalan şeyleri yutması
4 İBLİS (ŞEYTAN) ATEŞTEN YARATILMIŞ OLDUĞU HALDE CEHENNEMDE NASIL AZAP GÖRECEKTİR?
5 Terâvih namazı sırasında Murâveha yapmak câiz midir?
6 MELEKLER
7 Terâvih namazının her iki rekatından sonra söylenen belirli bir zikir var mıdır?
8 SALİH AMELİN ŞARTLARI
9 Oruçlunun karnına istemeden su girmesi
10 İSLÂM'IN RÜKÜNLERİ (ESASLARI)?
11 Gargara ilacı orucu bozmaz
12 Mestlerin üzerini, teyemmüm alıp giydikten sonra mesh etmem câiz midir?
13 "Her amel, kabul ve red arasındadır.Ancak bana olan salât, bundan müstesnâdır." hadisinin aslı yoktur.
14 Sağlık sigortasına iştirak etmenin (sağlık sigortası yaptırmanın) hükmü
15 Boy abdesti alınması gerektiğini bilmediği için cünüp olarak umre yapan kimse
16 Tırnakların üzerindeki boya, abdesti geçersiz kılar ve namazların iâde edilmesini (tekrar kılınmasını) gerektirir mi?
17 (Çalışanına) mecburi sağlık sigortası yaptıran bir şirkette çalışan kimse, sigorta şirketinin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?
18 Vücuttan çıkan kanın veya yaradan çıkan suyun (irinin), abdest ve namaz üzerindeki etkisi nedir?
19 (Çalıştığı) şirketin sunduğu sağlık sigortasından yararlanabilir mi?
20 Meshin süresi dolarsa veya çorabının üzerine giydiği mesti çıkarırsa, abdesti bozulur mu?
21 Boy abdesti konusunda vesveseden ıstırap çeken psikolojik bir hasta
22 Yılbaşı yortusundan bir ay sonra hıristiyanlarla birlikte yemekte biraraya gelmek
23 Uğradığı zararın karşılığını sigorta şirketinden alabilir mi?
24 Kâfirlerin, kendi bayramları için hazırladıkları yemeklerden yemek câiz değildir
25 Âdet kanı kesildikten sonra birkaç damla kan gören kadın
26 Müslümanlar, Allah'ın peygamberi Muhammed -aleyhissalâtu vesselâm-'ın doğum gününü kutladıkları gibi, Allah'ın peygamberi İsa -aleyhisselâm-'ın doğum gününü niçin kutlamıyorlar?
27 Yeni yılını kutladıkları zaman kâfirlere cevap vermeli midir?
28 Müslümanların, Noel yortusu vakti geldiğinde bunu kutlamaları ve evlerini renkli balonlarla süslemelerinin hükmü
29 Müşriklerin bayramlarında hazır bulunmak (bayramlarına katılmak) ve bu münâsebetle onları tebrik etmek (kutlamak)
30 Hastanede abdest veya teyemmüm almaya gücü yetmeyen ve o hal üzere namaz kılan kimse
31 Müslüman bir bayan, müslüman olmayan âilesi, kendi bayramlarını kutlamaktadırlar
32 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salâtta bulunmanın fazîletlerinden birisinin, ölüm anında rahatlık olduğuna delâlet eden bir hadis sâbit midir?
33 Kabristanı (mezarlığı) ziyâret etmek için abdestli olmak şart değildir
34 Hıristiyanların bayram kartlarını satmak
35 (Trafik kazasında ölen) kimsenin diyetini sigorta şirketinden alabilir mi?
36 Mevlid-i Nebevî'yi kutlamak, onu müstehap olarak görenler için dînî bir ibâdettir
37 Tenin üzerinde yağ, mürekkep ve gözden akan katılaşmış maddelerin (çapakların) olması abdeste bir etkisi olur mu (abdeste engel midir)?
38 Müslümanın, kâfir birisine, onun bayramında: "Size iyilik ve güzellikler dilerim" veya "Size daha hayırlı bir yaşam dilerim" demesi, onu tebrik etmek sayılır mı?
39 Ticari sigortanın bütün şekillerinin (türlerinin) haram kılınması
40 Bir kimse, Kur'an okumak için abdest alırsa, bu abdest ile namaz kılmasında bir sakınca yoktur
41 Kadının yüzünü açması ne zaman câiz olur?
42 Fercinden devamlı olarak sıvılar akan kadının abdesti
43 Cuma Namazı Esnasında Bayılan Birine Yardım Etmek
44 Âdet (hayız) günlerinin dışındaki günlerde çıkan kanın hükmü nedir?
45 Çok sıcak bölgelerde yaşayanların kendilerine zor ve meşakkatli gelmesine rağmen oruç tutmaları gerekir mi?0
46 Abdest almaya ne zaman niyet edilir?
47 Bir kadın, namaz kılmak için, âdet kanının kesildiği süreyi nasıl belirleyebilir?
48 Kur'an'ın vuku bulacağını haber verdiği ve gerçekten de vuku bulan şeyler
49 Fıtrattan olan sünnetleri ihmal etmenin hükmü nedir?Bu ihmalin abdeste bir etkisi var mıdır (abdesti etkiler mi)?
50 Cenaze namazında tekbir getirmeyi unutan kimsenin hükmü
51 Köpeğe ve onun salyasına dokunmak abdesti bozmaz
52 Erkeklerle kadınların secde sırasında duruşları arasında herhangi bir fark var mıdır?
53 Saçlar yağlı olduğu halde alınan abdest sahih olur mu?
54 Hüseyin'in -Allah ondan râzı olsun- öldürülmesi dolayısıyla (Âşûrâ günü) Râfızilere taziyede bulunmak
55 Tilâvet secdesi için abdestli olmak gerekir mi?
56 Gözleri harama bakmaktan sakındırmaya yardımcı olan yollar
57 Zemzem suyu ile temizlenmek (abdest almak veya yıkanmak)
58 Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Medine'ye ilk gelişinde insanlara vasiyet ettiği ilk şey ne idi?
59 Abdest almak için su veya teyemmüm almak için toprak bulamayan kimse ne yapmalıdır?
60 Safer ayı hakkında kısa bilgiler
61 Nebi –sallallahu aleyhi ve sellem-, Yahudilerin Âşûrâ orucunu tuttuklarını ne zaman öğrendi?
62 Âdet günleri 15 günden fazla olan kadın, fazla olan bu günleri âdet günleri olarak sayabilir ve oruç tutabilir mi?
63 Namaz kılan fakat zekât vermeyen ve oruç tutmayan ya da hac yapan fakat namaz kılmayan kimsenin hükmü
64 Fert için zorunlu, âile için serbest olan sağlık sigortası yaptırmanın (sağlık sigortasına iştirak etmenin) hükmü
65 Ter ve kirden temizlenmek için yıkandıktan sonra cünüp olduğunu anlayan (fark eden) kimsenin yeniden yıkanması (boy abdesti alması) gerekir mi?
66 Cenaze namazında bazı tekbirleri kaçıran kimsenin durumu
67 Sadece öpmekle abdest bozulmaz
68 İbâdetlerde dille niyet etmenin (açıktan söylemenin) hükmü
69 Yeni doğacak olan çocuğu karşılamak için (yapılması gereken) İslâmî işlemler
70 Abdest ve namaz sırasında kendisinden yel çıktığını (yellendiğini) zanneden kimse
71 İslâm ve geçmiş dînlerde Âşûrâ orucu ve bu orucun, Emevîlerin bir bid'atı olduğunu iddiâ eden Râfizîlere reddiye
72 İsa Mesih -aleyhisselâm-'ın hayatı ve ölümü hakkında karmaşık gibi görünen âyetlere cevap
73 Sigortadan yararlanmak
74 Sövmek ve küfretmekle orucu bozulur mu?
75 Âlimler, Âşûrâ günü ile birlikte onbirinci günü oruç tutmayı niçin müstehap görmektedirler?
76 Tahlil için kan örneği aldırmak oruçlunun orucunu bozmaz
77 Âşûrâ veya Arefe günü orucunu, Ramazan'dan kalan kaza orucunun yerine tutmak
78 Âşûrâ günü için yapılan yemekten yemenin hükmü
79 Âşûrâ günü orucuna gündüz niyet eden kimsenin ecri sâbit olur mu?
80 İmtihan, Ramazan'da orucu bozmayı mübah kılmaz
81 Âşûrâ orucunu, sadece onuncu günde tutmanın hükmü
82 Âşûrâ günü orucunun fazîleti
83 Oruçlunun basur kremi veya merhemi kullanmasında bir sakınca yoktur
84  Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü ile birlikte dokuzuncu (Tâsûâ) günü oruç tutmanın müstehap oluşu
85 Âşûrâ günü süslenmenin ve güzel elbiseler giymenin hükmü
86 İstinca (taharetlenme) sırasında vücûdun içine su girerse, hükmü nedir?
87 Ramazan ayından kaza borcu olan kimsenin Âşûrâ günü orucunu tutması
88 Bu sene Âşûrâ gününü nasıl bilebiliriz?
89 Allah'ın haram kıldığı ayın (Muharrem'in) fazîleti
90 Zevke vermeyen meninin akması
91 Namazda kendisine sürekli vesvese gelen kadının kadınlara Terâvih namazı kıldırması câizdir
92 Yeminin keffareti niyetiyle oruçluya iftar vermek
93 Namazda Kur'an'ı yüzünden okumanın hükmü
94 Strelize edilmek için özel sıvıya konulan kontakt lensleri kullanmanın oruca bir zararı yoktur
95 İmam olarak namaz kıldıran ve Vitir namazını gecenin sonuna ertelemek isteyen kimse
96 Oruç için ağızdaki hareketli diş telini (ortodonti) çıkarmak gerekmez
97 Küçük bir çocuğu öpen ve onun salyasından bir şey yuttuğundan şüphe eden kadın
98  “ES-SABİUN” KELİMESİNİN İ’RABI VE KUR’AN DA DİLBİLGİ HATASI VAR DİYENLERE CEVAP
99 Cihad için anne-babadan izin almak
100 PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- İLE ALAY EDİLMESİNE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?