The search is supported by Google, advertisements may appear in the search results that is not related to our website.

106526: مراعات حال ضعیفان و کهنسالان در نماز تراویح


آيا امام باید حال ضعیفان از جمله کهنسالان و امثال آنها را در نماز تراویح در نظر بگیرد؟

تم النشر بتاريخ: 2017-06-13

پاسخ:

الحمدلله

«این امری است مطلوب در همه‌ی نمازها، در تراویح و در فرایض، زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: «هرکس از شما که مردم را امامت کرد باید بر مردم سبک گیرد زیرا در بین آنها ضعیف و کودک و کسانی هستند که کار دارند» بنابراین امام باید مراعات مامومان را بنماید و در قیام رمضان و دهه‌ی آخر با آنان از روی رفق رفتار نماید. مردم مانند هم نیستند و باید رعایت حال همه‌ی آنان را نمود و آنها را برای آمدن و حضور تشویق کرد زیرا هر چه طولانی‌تر باشد به آنان سخت‌تر می‌شود و از حضور متنفرشان می‌سازد. برای همین باید مراعات مواردی را نمود که آنها را برای آمدن تشویق و به نماز ترغیب کند، حتی اگر با اختصار و طولانی نشدن [نماز] باشد. نمازی که مردم در آن خشوع و آرامش داشته باشند اگرچه کوتاه بهتر از نمازی است که بدون خشوع و همراه با ملال و خستگی باشد».

مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (۱۱/ ۳۳۶)
أضف تعليقا