- Fiqih dan Usul Fiqih » » » » .
- Fiqih dan Usul Fiqih » » » » .

10052: Bilakah Seorang Wanita Memulai Kembali Puasanya Selepas Haidh?


Masa haidh saya berkisar antara tujuh sampai delapan hari. Kadangkala pada hari ke tujuh saya tidak lagi mendapati darah haidh dan tidak pula saya lihat tanda-tanda telah suci (dari haidh). Bagaimanakah hukumnya berkaitan dengan shalat, puasa dan hubungan suami istri?

Published Date: 2002-04-10
Alhamdulillah, janganlah terburu-buru menyatakan suci hingga saudari melihat lendir berwarna putih yang sudah dimaklumi kaum wanita sebagai tanda telah suci (dari haidh). Berhentinya darah bukan merupakan tanda telah suci, akan tetapi harus dengan melihat adanya tanda-tanda suci dan telah berakhirnya masa haidh yang biasa dijalani.
Dinukil dari kumpulan fatwa Syaikh Bin Baz yarhamuhullah.
Create Comments