10227: Hukum Memperindah Hidung Agar Tidak Diejek Orang


Bolehkah melakukan operasi untuk mengecilkan bentuk hidung agar tidak mendapat ejekan yang memalukan?

Published Date: 2002-04-10
Al-Hamdulillah, saya telah menanyakan masalah ini kepada Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menjawab:
Saya berpendapat tidak ada lrangan yang mengharamkan perbuatan tersebut. Tidaklah ada larangan melakukannya jika memungkinkan. Wallahu a'lam.
Islam Tanya & Jawab
Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajid
Create Comments