Thu 2 Jm1 1437 - 11 February 2016
106467
Terkena Penyakit Luka di Lambung dan Diberi Nasehat Dokter Untuk Tidak Berpuasa
Terkena penyakit luka di lambung selama delapan tahun, dan masih dalam pengobatan. Dan para dokter memberikan nasehat untuk tidak berpuasa dahulu agar tidak semakin parah sakitnya. Apakah boleh melakukannya ?


Alhamdulillah

Dia boleh berbuka (tidak berpuasa), akan tetapi dia harus mengqadha' setelah dia sembuh kalau masih ada harapan untuk sembuh. Kalau sekiranya kondisinya selain itu, ada kemungkinan tidak bisa sembuh, maka dia boleh menggantikannya dengan memberi makan kepada orang miskin pengganti setiap hari satu orang selama bulan Ramadhan. Selesai .

Fatawa Syekh Muhammad Bin Ibrohim rahimhullah, 4/180