109285: Tidak Disyaratkan Terus Menerus Dalam Puasa Bagi Yang Tidak Mampu Mendapatkan Hewan Hadyu


Bagi yang tidak mampu mendapatkan hadyu diharuskan puasa tujuh hari, apakah disyaratkan terus menerus atau boleh dipisah?

Published Date: 2009-12-01

Alhamdulillah.

Puasa tujuh hari yang disebutkan dalam firman Allah, "Dan tujuh (hari) jika kalian telah pulang" boleh dilakukan secara terus menerus atau terpisah.

Hanya kepada Allah kita memohon taufik, shalawat dan salam semoga terlimpah kepadan Nabi kita Muhammad, serta keluarga dan shahabatnya.

Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah wal-Ifta

Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Abdurrazaq Afifi, Syekh Abdullah bin Gudayyan, Syekh Abdullah bin Quud.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 11/388
Create Comments