11168: Hukum Mewarnai Alis Mata


Apa hukumnya mewarnai alis mata dengan warna yang hampir sama dengan warna kulit?

Published Date: 2002-04-09
Alhamdulillah, hal itu boleh-boleh saja dilakukan sebab pada dasarnya seluruh perkara duniawi itu dibolehkan kecuali terdapat dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang melarang atau memakruhkannyanya.
Dinukil dari fatwa Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Majalah Dakwah edisi 701741/2/1421 H hal 36.
Create Comments