11605: Apakah Boleh Melarang Anak-anak Datang Ke Masjid?


Apakah kita melarang anak-anak datang ke masjid dalam taroweh bersama ibunya, karena banyak merusak dan ramai?

Published Date: 2016-07-19

Alhamdulillah

Saya bertanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan beliau menjawab pertanyaan ini, “Dibiarkan seperti yang ada dalam hadits ‘Diluaskan bagi orang-orang masa kini sebagaimana diluaskan bagi orang-orang dahulu.”

Wallahu a’lam .

Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah
Create Comments