- Fiqih dan Usul Fiqih » » » » .
- Fiqih dan Usul Fiqih » » » .

2138: Hukum Menggunakan Sapu Tangan Dan Kertas Tissue Untuk Menghilangkan Najis


Di Inggris, kami biasa menggunakan sapu tangan dan kertas tissue untuk beristinja', apakah setelah itu wajib membersihkannya kembali dengan air ataukah tidak?

Published Date: 2002-04-11
Alhamdulillah, dibolehkan menggunakan sapu tangan ataupun kertas tissue dan sejenisnya untuk beristijmar apabila dijamin dapat membersihkan qubul ataupun dubur. Lebih baiknya jika benda yang dipakai beristijmar itu jumlahnya ganjil, tiga helai kertas tissue atau tiga buah batu misalnya. Dengan catatan tidak boleh kurang dari tiga kali sapuan. Dan tidak wajib membasuhnya lagi dengan air, namun hanya sebatas sunnat saja.
Fatawa Lajnah Daimah V/107.
Create Comments