7310: Hukum Menunda Mandi Janabah Setelah Terbit Fajar Pada Bulan Ramadhan


Bolehkah menunda mandi janabah hingga terbit fajar, dan bolehkah kaum wanita menunda mandi wajib selepas haidh dan nifas setelah terbit fajar?

Published Date: 2002-04-10
Alhamdulillah, jika seorang wanita mendapati dirinya suci dari haidh ataupun nifas sebelum terbit fajar maka ia wajib berpuasa, dan tidak ada masalah menunda mandi wajib hingga terbit fajar. Akan tetapi ia tidak boleh menundanya hingga terbit matahari. Demikian pula orang yang terkena junub, tidak boleh menunda mandi janabah hingga terbit matahari. Adapun kaum lelaki hendaklah menyegerakan mandi janabah hingga ia dapat mengerjakan shalat fajar berjamaah.
Dicuplik dari kumpulan fatwa Syaikh Bin Baz.
Create Comments