Mengganti Puasa

49667 - Tidak Ingat Apakah Telah Mengqodo Kewajiban Puasa Atasnya Atau Belum? Published Date: 2017-05-05 47982 - Belum Berpuasa Dari Tanggungan Qado Ramadan Selama Sembilan Tahun Published Date: 2017-05-03 26212 - Siapa Yang Mempunyai Tanggungan Beberapa Hari Ramadan Dan Tidak Ingat Bilangannya Published Date: 2017-04-29 21049 - Mengqadha Puasa Wajib Pada Hari-hari Tasyriq Tidak Sah Published Date: 2016-09-09 49985 - Hukum Membatalkan Puasa Dalam Puasa Qadha Wajib Published Date: 2016-08-02 49848 - Menyangka Tidak Ada Dalil Kewajiban Orang Haid Mengqodo Puasa Published Date: 2016-07-31 38355 - Dibolehkan Berpuasa Pada Hari Ke-2 di Bulan Syawal Published Date: 2016-07-04 45545 - Berpuasa Kemudian Bepergian Ke Negara Yang Terlambat Puasa Darinya, Apakah Berpuasa Tigapuluh Satu Hari? Published Date: 2016-07-02 81093 - Tidak Berpuasa Ramadhan Sebulan Penuh, Apakah Diwajibkan Qadha 30 Hari Ataukah Sesuai Jumlah Hari Yang Terdapat Pada Bulan Ramadhan Tersebut? Published Date: 2015-05-24 50651 - Hamil Sebelum Memulai Qadha, Dan Ketika Hamil Tidak Mampu Berpuasa Published Date: 2015-05-22 40695 - Seorang Wanita Tidak Membayar Hutang Puasa Ramadhan Sejak Bertahun-tahun Yang Lalu Published Date: 2014-11-13 49884 - TIDAK MENGAPA MENGQHADA RAMADHAN PADA PERTENGAHAN KEDUA DI BULAN SYA’BAN Published Date: 2014-06-13 40389 - APAKAH BOLEH PUASA ENAM HARI BULAN SYAWAL SEBELUM MENGQADHA PUASA YANG TERTINGGAL, KALAU SISA HARINYA TIDAK MENCUKUPI Published Date: 2012-09-12 38867 - BERPUASA SAAT HAID KARENA TIDAK TAHU, APA YANG HARUS DILAKUKAN? Published Date: 2012-08-25 4082 - Manakah Yang Didahulukan Oleh Seorang Wanita, Memulai Qadha Hutang Puasa Ataukah Puasa Enam Hari Bulan Syawal? Published Date: 2012-08-23 26860 - PUASA PADA HARI SYAK (MERAGUKAN) DENGAN NIAT PUASA QADHA RAMADAN YANG LALU Published Date: 2012-07-16 65635 - APAKAH DIWAJIBKAN BERPUASA KEPADA MEREKA? DAN APAKAH DIHARUSKAN MENGQADHANYA? Published Date: 2011-08-18 50692 - BERBUKA BERHARI-HARI TIDAK TAHU HUKUM DAN BILANGANNYA Published Date: 2011-07-14 49000 - ORANG YANG SUDAH MULAI BERPUASA WAJIB TIDAK BOLEH BERBUKA TANPA UZUR Published Date: 2011-07-13 21697 - TIDAK DIWAJIBKAN BERSAMBUNG DALAM MENGQADHA PUASA RAMADAN Published Date: 2011-07-10