246642 - Jika Terjadi Kesalahan Dalam Melihat (Bulan Sabit) Dan Terdapat Ketetapan Bahwa Kita Telah Berbuka Sehari Di Bulan Ramadan, Apakah Kita Wajib Mengqadha? Published Date: 2017-05-25 202163 - Tidak Puasa Selama Dua Tahun, Saat Ini Dia Tidak Mampu Mengqadha’nya,Maka Apa Yang Harus Dia Lakukan ? Published Date: 2017-05-09 207382 - Apakah Rukyatul Hilal Di Siang Hari Dapat Menunjukkan Masuk Dan Keluarnya Bulan Ramadan? Published Date: 2016-05-30 36649 - TIDAK MELIHAT HILAL DZULHIJJAH, APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN Published Date: 2015-09-13 205789 - Apabila Mereka Tidak Mengetahui Telah Masuknya Bulan Ramadhan Melainkan Ditengah Siang, Maka Apa Hal yang Wajib Atas Mereka? Published Date: 2015-06-17 106492 - Kaum Muslimin Hendaknya Tolong Menolong Untuk Melihat Hilal Dan Memberitahu Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Rukyatnya Published Date: 2015-06-13 66176 - Apakah Orang Yang Melihat Hilal Seorang Diri, Diwajibkan Berpuasa? Published Date: 2015-06-10 110350 - YANG JADI PATOKAN MASUK DAN KELUARNYA BULAN ADALAH RUKYAH (PENGLIHATAN DENGAN MATA) Published Date: 2014-06-28 106487 - APAKAH BERPUASA BERSAMA NEGARANYA ATAU BERSAMA NEGARA MANA SAJA YANG MELIHAT HILAL (BULAN SABIT)? Published Date: 2014-06-27 66891 - Apakah Sah Berpatokan Pada Imsakiyah Ramadan Published Date: 2014-06-22 67895 - Apakah Dia Boleh Berlebaran Untuk Mengikuti Saudi Semendara Masyarakat Di Negerinya Berpuasa Published Date: 2014-06-19 66219 - APAKAH MENGIKUTI PUASA DAN BERBUKANYA DENGAN RUKYAH (PENGLIHATAN BULAN) PENDUDUK NEGARANYA? Published Date: 2013-07-07 70479 - PERKATAAN SESEORANG: "JIKA BESOK MASUK RAMADAN, MAKA SAYA AKAN PUASA." Published Date: 2013-07-06 50522 - Tinggal Di Belanda, Bersama Siapa Mereka Memulai Puasa? Published Date: 2013-07-04 98154 - APAKAH PERSAKSIAN WANITA DITERIMA DALAM MELIHAT HILAL RAMADAN Published Date: 2013-06-26 157275 - Jika Berpatokan Pada Ru'yatul Hilal Negeri Lain Bolehkan Dia Menunda Shalat Id Agar Dapat Shalat Bersama Masyarakat Di Negerinya Published Date: 2012-08-23 106493 - HUKUM PUASA DAN BERBUKA BAGI ORANG YANG DITOLAK PERSAKSIANNYA ATAU TIDAK MEMUNGKINKAN MEMBERITAHU PENANGGUNGJAWAB Published Date: 2012-08-20 68828 - APAKAH DIHARUSKAN SALING MELIHAT HILAL? Published Date: 2012-07-19 93432 - TELAH BERPUASA KEMUDIAN KEMBALI KE NEGARANYA, SEMENTARA (DI NEGARANYA) BELUM MEMASUKI BULAN RAMADAN Published Date: 2012-07-19 107482 - Penanya Mengomentari Jawaban Lalu Tentang Puasa Dan Hadits Ibnu Abbas Tentang Ru'yatul Hilal Dengan Satu Orang Saksi Published Date: 2012-07-15