دوشنبه 15 صفر 1441 - 14 اکتبر 2019
فارسی

خشوع در نماز

مختصر

تعداد دانلودها : 1065

تعداد بازدیدها : 1593

این کتاب به بررسی قضیهٔ خشوع در نماز و عواملی می‌پردازد که مسلمان را برای خشوع و فروتنی نزد الله عزوجل در نماز یاری می‌دهد.

ارسال ملاحظات